Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 4,8

Ngày 19 tháng 11 2019 Cập Nhật cho Windows 8,1, RT 8,1 và máy chủ 2012 R2 bao gồm độ tin cậy tích luỹ trong .NET 4,8. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản cập nhật này là một phần của công việc bảo trì thường xuyên của bạn. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyếtkhởi động lại yêu cầu phần.

Quan trọng

 • Tất cả các bản Cập Nhật cho Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu bản Cập Nhật KB 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật KB 2919355 trên máy tính chạy Windows 8,1, Windows RT 8,1 hoặc Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, xem thêm gói ngôn ngữ Windows.

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

ASP.NET

ASP.NET bây giờ sẽ phát ra tiêu đề cookie SameSite khi giá trị HttpCookie. SameSite là ' không ' để chứa các thay đổi sắp tới để xử lý cookie SameSite trong Chrome. Là một phần của thay đổi này, cookie FormsAuth và SessionState cũng sẽ được phát hành với SameSite = ' LAX ' thay vì mặc định trước đó của ' none ', mặc dù các giá trị này có thể được ghi đè trong web. config.

Wpf1

Địa chỉ và các vấn đề trong đó một số ứng dụng WPF nhận biết trên màn hình lưu trữ hệ thống biết hoặc không biết con Windows chạy trên .NET Framework 4,8 đôi khi có thể gặp phải sự cố với ngoại lệ System. Collections. generic. KeyNotFoundException.

Clr2

Địa chỉ và vấn đề trong đó một số ứng dụng ClickOnce hoặc ứng dụng tạo AppDomain mặc định với một bộ quyền hạn chế có thể quan sát khởi chạy ứng dụng hoặc lỗi thời gian chạy ứng dụng hoặc hành vi không mong muốn. Vấn đề quan sát được System. AppDomainSetup. TargetFrameworkName là null, dẫn đến bất kỳ quirks cho phép quay trở lại .NET Framework 4,0 hành vi.

1Windows Presentation Foundation (WPF)2Thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR)

Vấn đề đã biết trong bản cập nhật này

Không có vấn đề với bản cập nhật này, Tuy nhiên, bản cập nhật này khắc phục sự cố đã biết trước đó. Vá này bao gồm các cải tiến để giải quyết vấn đề được thảo luận trong KB4519567 xảy ra sau khi áp dụng bản xem trước ngày chất lượng Nhật cho .net Framework 4,8. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật cho .NET Framework 4,8 cho Windows 8,1, RT 8,1 và máy chủ 2012 R2 KB4533004.

Thông tin thêm về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

 • 4524743mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 3,5, 4.5.2, 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2, 4,8 cho Windows 8,1, RT 8,1 và Server 2012 R2 (KB4524743)

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Đi tới cài đặt > Cập Nhật và bảo mật > Windows Update, và sau đó chọn kiểm tra các bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin về cách nhận bản Cập Nhật xem trước, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật phần mềm Windows (WSUS)

Trên máy chủ WSUS, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn bắt đầu, chọn công cụ quản trị, và sau đó chọn Microsoft Windows Server Update Services 3,0.

 2. Mở rộng tên máy tíchvàsau đó chọn hành động.

 3. Chọn nhập bản Cập Nhật.

 4. WSUS mở một cửa sổ trình duyệt mà bạn có thể được nhắc cài đặt điều khiển ActiveX. Bạn phải cài đặt điều khiển ActiveX để tiếp tục.

 5. Sau khi điều khiển ActiveX được cài đặt, bạn thấy màn hình danh mục Cập Nhật của Microsoft. Nhập 4524743 vào hộp Tìm kiếm , và sau đó chọn Tìm kiếm.

 6. Định vị các gói .NET Framework phù hợp với hệ điều hành, ngôn ngữ và bộ xử lý trong môi trường của bạn. Chọn Thêm để thêm chúng vào giỏ.

 7. Sau khi bạn chọn tất cả các gói mà bạn yêu cầu, chọn xem giỏ.

 8. Nhập các gói vào máy chủ WSUS, chọn nhập.

 9. Sau khi gói được nhập, chọn đóng lại WSUS.

Các bản Cập Nhật bây giờ đã có để cài đặt thông qua WSUS.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 4,8 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành 4520408.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Windows 8,1, Windows RT 8,1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý́

Tệp MANIFEST (. manifest) và các tệp MUM (. mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST, và các tập tin danh mục bảo mật liên quan (. Cat), là rất quan trọng để duy trì trạng thái của các thành phần Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Thông tin về tệp bổ sung

x64 Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

SP yêu cầu

Nhánh dịch vụ

Mscorlib.dll

4.8.4069.0

5.439.464

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Normidna.nlp

Not applicable

59.342

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47.076

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40.566

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67.808

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61.718

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Aspnet_perf.dll

4.8.4069.0

49.432

09-Nov-2019

02:37

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Not applicable

318

09-Nov-2019

01:13

Not applicable

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Not applicable

42.996

09-Nov-2019

02:37

Not applicable

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4069.0

53.272

09-Nov-2019

02:37

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4069.0

1.365.488

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Clr.dll

4.8.4069.0

11.270.632

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Compatjit.dll

4.8.4069.0

1.281.000

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26.040

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Spa

AMD64_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26.489

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29.779

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264.986

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Mscordacwks.dll

4.8.4069.0

1.808.664

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Mscordbi.dll

4.8.4069.0

1.661.720

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

688.920

07-Aug-2019

07:43

x64

Không có

Not applicable

Mscorlib.ni.dll

4.8.4069.0

23.085.128

09-Nov-2019

02:38

x64

Không có

Not applicable

Penimc.dll

14.8.4069.0

19.432

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Penimc2_v0400.dll

4.8.4069.0

128.480

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Penimc_v0400.dll

4.8.4069.0

27.920

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Peverify.dll

4.8.4069.0

273.176

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4069.0

25.584

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationframework.dll

4.8.4069.0

6.266.648

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4069.0

85.480

09-Nov-2019

02:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4069.0

310.240

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4069.0

1.171.976

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Servicemodel.mof

Not applicable

88.383

13-Mar-2019

03:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Servicemodel.mof.uninstall

Not applicable

896

13-Mar-2019

03:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Servicemonikersupport.dll

4.8.3825.0

34.560

01-Jun-2019

02:34

x64

Không có

Not applicable

Smdiagnostics.dll

4.8.3825.0

73.544

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

Sos.dll

4.8.4069.0

929.048

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

System.activities.dll

4.8.3825.0

1.533.344

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.core.dll

4.8.4069.0

1.557.064

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.identitymodel.services.dll

4.8.3825.0

198.400

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.identitymodel.dll

4.8.3825.0

1.093.960

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.runtime.serialization.dll

4.8.3825.0

1.054.112

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.channels.dll

4.8.3825.0

157.744

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.3825.0

308.272

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.internals.dll

4.8.3825.0

253.344

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.3825.0

40.192

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.dll

4.8.3825.0

6.386.504

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.web.applicationservices.dll

4.8.4069.0

71.752

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4069.0

1.849.992

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4069.0

747.800

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.windows.forms.dll

4.8.4042.0

5.920.392

12-Sep-2019

21:20

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.activities.dll

4.8.3825.0

1.050.368

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.3825.0

1.556.528

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.runtime.dll

4.8.3825.0

502.528

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.xaml.dll

4.8.4069.0

640.072

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.dll

4.8.4001.0

3.560.496

24-Jul-2019

02:58

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4069.0

361.960

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationclient.dll

4.8.4069.0

178.456

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationprovider.dll

4.8.4069.0

49.640

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationtypes.dll

4.8.4069.0

223.504

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Webengine4.dll

4.8.4069.0

682.776

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Webengine.dll

4.8.4069.0

28.952

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Windowsbase.dll

4.8.4069.0

1.306.600

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.3825.0

102.168

01-Jun-2019

02:34

x64

Không có

Not applicable

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4069.0

2.058.216

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26.040

08-Nov-2019

03:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26.489

08-Nov-2019

03:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29.779

08-Nov-2019

03:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264.986

08-Nov-2019

03:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Presentationcore.dll

4.8.4069.0

3.653.608

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

System.web.dll

4.8.4069.0

5.403.416

09-Nov-2019

02:37

x64

Không có

Not applicable

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4069.0

25.584

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationframework.dll

4.8.4069.0

6.266.648

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Smdiagnostics.dll

4.8.3825.0

73.544

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.activities.dll

4.8.3825.0

1.533.344

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.core.dll

4.8.4069.0

1.557.064

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.identitymodel.services.dll

4.8.3825.0

198.400

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.identitymodel.dll

4.8.3825.0

1.093.960

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.runtime.serialization.dll

4.8.3825.0

1.054.112

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.channels.dll

4.8.3825.0

157.744

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.3825.0

308.272

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.internals.dll

4.8.3825.0

253.344

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.3825.0

40.192

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.dll

4.8.3825.0

6.386.504

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.web.applicationservices.dll

4.8.4069.0

71.752

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4069.0

1.849.992

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4069.0

747.800

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.windows.forms.dll

4.8.4042.0

5.920.392

12-Sep-2019

21:20

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.activities.dll

4.8.3825.0

1.050.368

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.3825.0

1.556.528

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.runtime.dll

4.8.3825.0

502.528

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.xaml.dll

4.8.4069.0

640.072

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.dll

4.8.4001.0

3.560.496

24-Jul-2019

02:58

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4069.0

361.960

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationclient.dll

4.8.4069.0

178.456

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationprovider.dll

4.8.4069.0

49.640

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationtypes.dll

4.8.4069.0

223.504

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Windowsbase.dll

4.8.4069.0

1.306.600

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Mscorlib.dll

4.8.4069.0

5.678.360

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Normidna.nlp

Not applicable

59.342

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47.076

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40.566

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67.808

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61.718

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Aspnet_perf.dll

4.8.4069.0

44.040

09-Nov-2019

02:38

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Not applicable

318

09-Nov-2019

01:26

Not applicable

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Not applicable

42.996

09-Nov-2019

02:39

Not applicable

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4069.0

47.608

09-Nov-2019

02:38

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4069.0

561.640

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Clr.dll

4.8.4069.0

8.044.520

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26.040

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Spa

X86_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26.489

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29.779

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264.986

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Mscordacwks.dll

4.8.4069.0

1.315.304

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Mscordbi.dll

4.8.4069.0

1.196.008

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

581.400

07-Aug-2019

08:03

x86

Không có

Not applicable

Mscorlib.ni.dll

4.8.4069.0

21.044.360

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Penimc.dll

14.8.4069.0

19.224

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Penimc2_v0400.dll

4.8.4069.0

107.288

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Penimc_v0400.dll

4.8.4069.0

25.880

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Peverify.dll

4.8.4069.0

190.440

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4069.0

85.272

09-Nov-2019

02:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4069.0

241.432

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4069.0

930.584

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Servicemonikersupport.dll

4.8.3825.0

31.488

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

Sos.dll

4.8.4069.0

774.936

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.core.dll

4.8.4069.0

1.557.064

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4069.0

1.849.992

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Webengine4.dll

4.8.4069.0

572.392

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Webengine.dll

4.8.4069.0

27.112

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.3825.0

88.856

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4069.0

1.626.392

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26.040

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26.489

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29.779

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264.986

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Presentationcore.dll

4.8.4069.0

3.677.464

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.web.dll

4.8.4069.0

5.416.728

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Windows RT 8,1

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Mscorlib.dll

4.8.4069.0

5.678.336

09-Nov-2019

02:36

Not applicable

Normidna.nlp

Not applicable

59.342

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47.076

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40.566

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67.808

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61.718

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Clrjit.dll

4.8.4069.0

687.800

09-Nov-2019

02:36

Not applicable

Clr.dll

4.8.4069.0

7.476.384

09-Nov-2019

02:36

Not applicable

Mscordacwks.dll

4.8.4069.0

1.358.592

09-Nov-2019

02:36

Not applicable

Mscordbi.dll

4.8.4069.0

1.212.672

09-Nov-2019

02:36

Not applicable

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

596.224

07-Aug-2019

07:41

Not applicable

Mscorlib.ni.dll

4.8.4069.0

22.699.592

09-Nov-2019

02:38

Not applicable

Sos.dll

4.8.4069.0

685.216

09-Nov-2019

02:36

Not applicable

System.core.dll

4.8.4069.0

1.557.064

09-Nov-2019

02:38

x86

System.web.extensions.dll

4.8.4069.0

1.849.992

09-Nov-2019

02:38

x86

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.3825.0

76.544

01-Jun-2019

02:33

Not applicable

System.web.dll

4.8.4069.0

5.417.120

09-Nov-2019

02:36

Not applicable

Smdiagnostics.dll

4.8.3825.0

73.544

01-Jun-2019

02:36

x86

System.activities.dll

4.8.3825.0

1.533.344

01-Jun-2019

02:36

x86

System.core.dll

4.8.4069.0

1.557.064

09-Nov-2019

02:38

x86

System.identitymodel.dll

4.8.3825.0

1.093.960

01-Jun-2019

02:36

x86

System.runtime.serialization.dll

4.8.3825.0

1.054.112

01-Jun-2019

02:36

x86

System.servicemodel.internals.dll

4.8.3825.0

253.344

01-Jun-2019

02:36

x86

System.servicemodel.dll

4.8.3825.0

6.386.504

01-Jun-2019

02:36

x86

System.web.applicationservices.dll

4.8.4069.0

71.752

09-Nov-2019

02:38

x86

System.web.extensions.dll

4.8.4069.0

1.849.992

09-Nov-2019

02:38

x86

System.windows.forms.dll

4.8.4042.0

5.920.392

12-Sep-2019

21:20

x86

System.xaml.dll

4.8.4069.0

640.072

09-Nov-2019

02:38

x86

System.dll

4.8.4001.0

3.560.496

24-Jul-2019

02:58

x86

x86 Windows 8,1

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

SP yêu cầu

Nhánh dịch vụ

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4069.0

25.584

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationframework.dll

4.8.4069.0

6.266.648

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Smdiagnostics.dll

4.8.3825.0

73.544

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.activities.dll

4.8.3825.0

1.533.344

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.core.dll

4.8.4069.0

1.557.064

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.identitymodel.services.dll

4.8.3825.0

198.400

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.identitymodel.dll

4.8.3825.0

1.093.960

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.runtime.serialization.dll

4.8.3825.0

1.054.112

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.channels.dll

4.8.3825.0

157.744

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.3825.0

308.272

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.internals.dll

4.8.3825.0

253.344

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.3825.0

40.192

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.servicemodel.dll

4.8.3825.0

6.386.504

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.web.applicationservices.dll

4.8.4069.0

71.752

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4069.0

1.849.992

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4069.0

747.800

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.windows.forms.dll

4.8.4042.0

5.920.392

12-Sep-2019

21:20

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.activities.dll

4.8.3825.0

1.050.368

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.3825.0

1.556.528

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.workflow.runtime.dll

4.8.3825.0

502.528

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

System.xaml.dll

4.8.4069.0

640.072

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.dll

4.8.4001.0

3.560.496

24-Jul-2019

02:58

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4069.0

361.960

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationclient.dll

4.8.4069.0

178.456

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationprovider.dll

4.8.4069.0

49.640

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Uiautomationtypes.dll

4.8.4069.0

223.504

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Windowsbase.dll

4.8.4069.0

1.306.600

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Mscorlib.dll

4.8.4069.0

5.678.360

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Normidna.nlp

Not applicable

59.342

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47.076

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40.566

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67.808

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61.718

19-Apr-2018

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Aspnet_perf.dll

4.8.4069.0

44.040

09-Nov-2019

02:38

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Not applicable

318

09-Nov-2019

01:26

Not applicable

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Not applicable

42.996

09-Nov-2019

02:39

Not applicable

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4069.0

47.608

09-Nov-2019

02:38

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4069.0

561.640

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Clr.dll

4.8.4069.0

8.044.520

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26.040

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Spa

X86_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26.489

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29.779

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264.986

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Mscordacwks.dll

4.8.4069.0

1.315.304

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Mscordbi.dll

4.8.4069.0

1.196.008

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

581.400

07-Aug-2019

08:03

x86

Không có

Not applicable

Mscorlib.ni.dll

4.8.4069.0

21.044.360

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Penimc.dll

14.8.4069.0

19.224

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Penimc2_v0400.dll

4.8.4069.0

107.288

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Penimc_v0400.dll

4.8.4069.0

25.880

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Peverify.dll

4.8.4069.0

190.440

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4069.0

85.272

09-Nov-2019

02:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4069.0

241.432

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4069.0

930.584

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Servicemodel.mof

Not applicable

88.383

15-Mar-2019

00:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Servicemodel.mof.uninstall

Not applicable

896

15-Mar-2019

00:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Servicemonikersupport.dll

4.8.3825.0

31.488

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

Sos.dll

4.8.4069.0

774.936

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.core.dll

4.8.4069.0

1.557.064

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4069.0

1.849.992

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Webengine4.dll

4.8.4069.0

572.392

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Webengine.dll

4.8.4069.0

27.112

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.3825.0

88.856

01-Jun-2019

02:36

x86

Không có

Not applicable

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4069.0

1.626.392

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26.040

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26.489

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29.779

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264.986

09-Nov-2019

01:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Presentationcore.dll

4.8.4069.0

3.677.464

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

System.web.dll

4.8.4069.0

5.416.728

09-Nov-2019

02:38

x86

Không có

Not applicable

x64 Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2

Tài sản tập tin

Đáng giá tiền

Amd64_0170eea40bc89a80b74f9cceb9d44b36_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_aaacc0b12fff06e2.manifest

Not applicable

617

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_0ce216d7df3c93e1a9c01f1b44bf746e_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_55a855913b249fea.manifest

Not applicable

631

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_0d4d3bb5f0ea8b4dbaef9e392a6c3ae0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_64b8d9e673f152f6.manifest

Not applicable

932

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_1045c7f6e411e30e3a146c28d8449944_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_336fd35485097af3.manifest

Not applicable

650

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_1076f8119048e6bf3bfa85b538f3a80c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_7ab8d5094a42afa9.manifest

Not applicable

940

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_172c1b645422b0b7f7a5a682c303f480_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_6a726ca76a465052.manifest

Not applicable

916

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_1782b494769ebbdb261eb8d9be762319_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_1379cbed7ac5052b.manifest

Not applicable

632

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_1cd265964d0306bb134ae2f49c53587e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_f3bf41e0e0cdcdf1.manifest

Not applicable

920

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_1ce663b684d1bdeff9f3d7d9f652b488_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_cc0f01b7588301ce.manifest

Not applicable

641

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_20b7fbfac96d9d114f1b45c7ba90fd20_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_843cb19daf7cc44a.manifest

Not applicable

982

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_2285addd92c5c57198cfac527988510a_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_9d8cbfa0f027e440.manifest

Not applicable

654

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_2765af9606e9865cc7b3be8007d4fe02_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_279a1613cca14355.manifest

Not applicable

912

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_295f5e3361c9ce4af7cd4eabec8f2db8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_f85634ccedd63b59.manifest

Not applicable

648

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_2cd9675f148990782f742a2a466dcc7e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_43854f6a69587120.manifest

Not applicable

922

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_2d493efcb689c43f52f8e828661f34fc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16803_none_24431b6af286f705.manifest

Not applicable

625

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_310f424357850687a04353faa6af91b6_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_81d39f793dee6e69.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_3228e394b03120809d560d9a52f58b21_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_afc5340272fe94c8.manifest

Not applicable

934

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_337552d0a366d8f9d2d8737cd38d66cf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_87e258daae877afd.manifest

Not applicable

645

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_3ccd8f0f33b9d1f09fef68e756252e42_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_cb6889411bf1def1.manifest

Not applicable

628

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_418eb7d11a666f14963d6627bdd49e79_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_ccfbe39f358c8695.manifest

Not applicable

648

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_42f77f808b4d80b138860dc4f7110e5e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_4e79c81430e59fb0.manifest

Not applicable

936

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_439516c84f1ce3a873c662e7e6cc9dc4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5bae664c0a888eff.manifest

Not applicable

928

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_44cf4ced7b7fe0e51671416d8b409e72_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_34ce8eda1d787c00.manifest

Not applicable

647

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_46149b109eb729af2eaec6fc70c97720_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_1da606277fce6bd9.manifest

Not applicable

640

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_48f552e11a3c8ea7921cd9a3762088d1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_73e7938f57c3c0fa.manifest

Not applicable

649

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_491b99dd148fedf93ca538a636280f6f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_4b93daae0df5a993.manifest

Not applicable

649

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_50a147ed1bb080b2e6f94a60d5e63d52_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_db72d7005a6045c8.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_558b220a0e0fa196817537b41e1359b9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_7a5663cbf979f4fa.manifest

Not applicable

926

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_55c463b38bde92d033a2188ccf8f85bf_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_c11450d1bf32e085.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_56fa619931198dcc47d32ac9ea0654fe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_3e3245898a8eb371.manifest

Not applicable

918

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_5edec359bc5ff99257f764172d6b0fa1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_120ada3ea91f0c2d.manifest

Not applicable

632

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_63f3b062a3ffa48981aa470e4fa43873_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_8feef90b65788cb8.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_6672d514ee9e23a9f85e1e4963101f2b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_49b31a12ea4012ab.manifest

Not applicable

936

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_668754364f43f454f259164e7384b6f2_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_b4b15b7c78c11736.manifest

Not applicable

629

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_66d63c619116625d5849f6fbb39fb964_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_f1bfc8fc8cb5447b.manifest

Not applicable

631

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_66dd98bb93672a41cb6b15338874688d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_99666a72e07889b1.manifest

Not applicable

642

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_67c2ff9d465d38fcf1c6e25fa03a0069_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_fa33ba74179149f7.manifest

Not applicable

636

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_69e4bddd423ff93688611b0339ce7f57_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_7d7d7d6034c9c7a4.manifest

Not applicable

637

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_6cdfd0e2923708f8ad9715dd5b8e20f7_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_6988e9011c591d90.manifest

Not applicable

642

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_6f4524330269615dec7bc060b8319d83_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_353675222441b877.manifest

Not applicable

628

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_75814982d22ab6ce3bbfe31a7a6ef388_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_60e8562cfcbe44bd.manifest

Not applicable

940

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_766e509d9e5ffaa8d068b6dd2ebec7ba_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_57c08be4c0dbf56f.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_77c1ea40855e9f37f5789da78e71b7d7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_054df428fd35b5ad.manifest

Not applicable

932

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_84389150b5308a29aff4675c4527c006_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_58f14dba0b31264a.manifest

Not applicable

638

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_84ae66bd78589f5047ea4f6a2e90fb43_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_a07ae187545fdb10.manifest

Not applicable

641

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_86a779c7a079159c4d716547559081b4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_8c913e49d3215028.manifest

Not applicable

651

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_88e36d23017e444df051013b8b624a69_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_f038510698f0a52f.manifest

Not applicable

632

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_8cc69d2520784aafef83fcf116616cb0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_f5aed7f81a9bc3fb.manifest

Not applicable

922

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_912cee9bb66a33d79891e4784e54bf8c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_2e6b5a816a423b11.manifest

Not applicable

924

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_925c53c70f6ab5b0d529ae0cf593af8b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_e7e030f3ede9e38f.manifest

Not applicable

641

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_967201aa7cd7d1311b06f0bd03b7f642_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_6256424e8aaf6acd.manifest

Not applicable

928

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_99a241b9623e41f48a7dfda9143d1c46_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_411aa27d14ea996b.manifest

Not applicable

641

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_9d44a1cfea49621b66a09823900725b7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_71597b7360b43d76.manifest

Not applicable

649

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_9e9fba5725e4d672875d7d088fe19821_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_fec723d7cac78d53.manifest

Not applicable

924

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_a1b1de81048f4408c43ed0d47f856284_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_1267939f865ee58b.manifest

Not applicable

641

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_a97f35f895f04f6bea1dac9153a19a6b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_e018484db5bb5245.manifest

Not applicable

647

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_a9fcd0b5ce7888c8948ce8395f1506db_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_82df88541523ff03.manifest

Not applicable

924

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_aa99dcc4084efdc41e0f34b96bc31e74_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_b0ecb5696f4c3b7c.manifest

Not applicable

643

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_ab7ad8888d7eac6a269eab844ba54973_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_afae48590635bb75.manifest

Not applicable

640

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_b44d51b9a9bdb72d8eeb0e8a5dc2159f_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_30bd6a098f5bb222.manifest

Not applicable

640

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_b84371c4bb1c8c47efe9031f2029fbee_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_ddcc39e9eb1b8f7b.manifest

Not applicable

648

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_bb0d70ede3243414959dd71cfefc48bf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_1b107fe09c73ba9f.manifest

Not applicable

940

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_c25e6c182a21d58c220ce8fe747870d0_b77a5c561934e089_4.0.9696.16862_none_da597fb07610fdd1.manifest

Not applicable

631

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_c5408922ab11c151f76f3913b7a0cb44_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_f3720436625740bb.manifest

Not applicable

624

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_c7c6fe159c263d94824e9a37e3585b65_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_fd20bad016b9ab2b.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_c936beaf573d29e905c92b14343832cc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16862_none_7494a23c3be12eba.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_c93fadaa4f7b98fbc355e0669c4b5553_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_3fcaae8d613cfd64.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_cab6f4ed090c04a51c905e9ba7d3cd04_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_ec51dce1a83134dc.manifest

Not applicable

922

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_cf0b345e82294734483daebcf71a88e5_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_8b324d4cac7d98b9.manifest

Not applicable

900

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_d2b6fa3eb42a62494a29b4d466ea5224_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_f3a1180e301d1fc1.manifest

Not applicable

920

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_d698f6fdb49bff29e9025e8cccf3821e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_389e0c8a1ff42d6c.manifest

Not applicable

912

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_dd8e7f41783b7a6bf8ca06d53b01984e_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_f6d7036717db6bd7.manifest

Not applicable

640

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_ddafc97d714e26755753ddb6b095444f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_f1a8e244c637cbe8.manifest

Not applicable

948

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_e633e98585a016d0f6ef14456583e801_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_90690b9e011b52c5.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_e638e99d75f3e0d6925daf3c1cc680f3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_fc5eef1885da3bb5.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_e794fa3961df71382edc5d25aca50c5e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b7c61f55e7173e18.manifest

Not applicable

904

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_eab4992c5766e7022762c189e47c12ff_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_f36fa0743cbdb490.manifest

Not applicable

649

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_eaf91502d50c5c8e60e5145234f3a9cf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_693161a3ca7fe376.manifest

Not applicable

910

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_ef3bd52f94cbc60773391efe49b862df_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_653a64adf5a331cc.manifest

Not applicable

634

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_f40a904f646fa08cb15b3950842b5bea_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_c6af123641ee028d.manifest

Not applicable

922

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_f548f60ae172213db2ad085d963d4ccf_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_5c0eb728e86a17d2.manifest

Not applicable

637

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_f7fea0e1157eff61835acfd9277e60db_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_21c07a518f35ff49.manifest

Not applicable

636

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_f8464a3441c2c38db8a26de260ca54b4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_66a889845aa9266c.manifest

Not applicable

942

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_f8c1948f06eb4fb644a06b84aaab6c12_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5b524362fbced197.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_fc36d276e0e0f93252295576d46dc681_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_2eba8b8fb8d23367.manifest

Not applicable

910

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_55ef20b03b35206d.manifest

Not applicable

129.186

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_53cba2dc3bba3850.manifest

Not applicable

2.064

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_f7e42923b2001372.manifest

Not applicable

2.080

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9f2605b8e0337672.manifest

Not applicable

2.088

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_41c9bf61fe9f4a60.manifest

Not applicable

2.056

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_58d37f2b0305e04d.manifest

Not applicable

2.152

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_74c33f2b6dfed52c.manifest

Not applicable

29.935

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-compatjit_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_b60dfa4f491b9bc3.manifest

Not applicable

2.123

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_f3dcd491576b40e1.manifest

Not applicable

2.126

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_0985a6b756b18baa.manifest

Not applicable

2.126

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_13bd21a14a05ac53.manifest

Not applicable

2.110

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_2b8bce448acd2ab0.manifest

Not applicable

2.142

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_1a3c4bc7826d81bc.manifest

Not applicable

3.640

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_3bb0eaa29536012c.manifest

Not applicable

2.919

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_6ab90db5fe7eaf72.manifest

Not applicable

2.373

08-Aug-2019

04:43

Not applicable

Amd64_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_09f1b3c4494f7b7b.manifest

Not applicable

2.095

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_689f00e27a789a72.manifest

Not applicable

11.429

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_15cb8723c73b6f7d.manifest

Not applicable

2.072

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_6c2441cd4659f6bd.manifest

Not applicable

2.052

09-Nov-2019

14:09

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationframework-systemdata_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_364acf310d1cb030.manifest

Not applicable

2.234

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationframework_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_af9c02889b8db0be.manifest

Not applicable

2.523

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5614f710405c0fdb.manifest

Not applicable

2.138

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_e81fc075cdc555e2.manifest

Not applicable

2.760

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_240a4394e4df45a1.manifest

Not applicable

2.108

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-servicemodel_mof_files_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_8fb81fd99bb18bcb.manifest

Not applicable

3.094

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_a0c0b47dacfd39e2.manifest

Not applicable

3.538

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-smdiagnostics_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_7ac817034c6763c2.manifest

Not applicable

2.680

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_1bf449dcb3517c12.manifest

Not applicable

2.032

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-system.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_85c700157da8711e.manifest

Not applicable

2.704

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_7524c5a1fc8a3766.manifest

Not applicable

2.461

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-system.identitymodel.services_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_2d8bc6ff78c6cdf8.manifest

Not applicable

2.776

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.identitymodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_1d73f796e2afa02c.manifest

Not applicable

2.722

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_c00dc3b3f33bc2ed.manifest

Not applicable

2.770

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.channels_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_fae1de770b9e6291.manifest

Not applicable

2.770

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.discovery_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_a7ae66561a92fdbd.manifest

Not applicable

2.776

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.internals_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_104ff7a8f1019169.manifest

Not applicable

2.776

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.washosting_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_dfd45ff748ed3b60.manifest

Not applicable

2.440

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_69353d3938f33de3.manifest

Not applicable

2.716

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.web.applicationservices_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_be473c39f2027451.manifest

Not applicable

2.556

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_73f8aabfcd9f76dd.manifest

Not applicable

2.511

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-system.windows.controls.ribbon_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_e4ee2d3bd7ed73e6.manifest

Not applicable

2.568

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-system.windows.forms_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16862_none_3c040dcf6debbdbc.manifest

Not applicable

2.506

13-Sep-2019

04:08

Not applicable

Amd64_netfx4-system.workflow.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_4f702a8d0fd2533f.manifest

Not applicable

2.758

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.workflow.componentmodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_adc3e3d47a8964b2.manifest

Not applicable

2.782

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.workflow.runtime_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_0cc55cdde844f624.manifest

Not applicable

2.740

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-system.xaml_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_755fde47fc5d9f25.manifest

Not applicable

2.461

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-system_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16803_none_fa41b57ec8f7e6d3.manifest

Not applicable

2.643

24-Jul-2019

21:06

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationclientsideproviders_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_904b6de3a49dcdbf.manifest

Not applicable

2.573

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationclient_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5e2494151038cf62.manifest

Not applicable

2.508

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationprovider_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_294443de64995ffa.manifest

Not applicable

2.518

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationtypes_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_18bf88a16c091dbe.manifest

Not applicable

2.503

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_0d2bfe8659edb50d.manifest

Not applicable

2.060

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_51baa7d0667dc867.manifest

Not applicable

2.056

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-windowsbase_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_763a3f799e845b5a.manifest

Not applicable

2.473

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_eb21a1d0d2cd19e0.manifest

Not applicable

2.410

04-Jun-2019

20:26

Not applicable

Amd64_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_68987c2fb084b6c0.manifest

Not applicable

2.060

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_e2f17ce698f9cfb7.manifest

Not applicable

6.565

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_8560475c905d7211.manifest

Not applicable

2.647

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

Msil_presentationframework-systemdata_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_9dcb14b7e216b075.manifest

Not applicable

2.426

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_27c546a185e6cfa1.manifest

Not applicable

2.707

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_747acc633e55baf7.manifest

Not applicable

2.857

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_237ce2b1f0ac0501.manifest

Not applicable

2.881

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_69e2594a42fa2045.manifest

Not applicable

1.859

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.identitymodel.services_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_7d967416b2bbe511.manifest

Not applicable

2.953

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_f342e71ed26210a9.manifest

Not applicable

2.899

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_d84e74146e31b090.manifest

Not applicable

2.947

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.channels_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_57fce3650b1c29ee.manifest

Not applicable

2.947

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.discovery_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_7820d4367617c0f6.manifest

Not applicable

2.953

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fb57416798fcb12a.manifest

Not applicable

2.953

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.washosting_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_93f78b1b6fb229fd.manifest

Not applicable

2.508

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_7ad2c83d18f901cc.manifest

Not applicable

2.893

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_48f5e42f52a00bfa.manifest

Not applicable

2.740

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_5344cfbbabe4f7ba.manifest

Not applicable

1.909

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.windows.controls.ribbon_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_84b6a6190bf2060b.manifest

Not applicable

2.752

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9696.16862_none_06d695d8d1dbedab.manifest

Not applicable

2.690

13-Sep-2019

03:32

Not applicable

Msil_system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fb88724a97bbd6b4.manifest

Not applicable

2.935

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_f2ef10cc50f50e5d.manifest

Not applicable

2.959

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fb7dfe9f6f4b999d.manifest

Not applicable

2.917

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_6a743f26428d91fe.manifest

Not applicable

2.645

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_b074707bea4f1d4a.manifest

Not applicable

2.820

24-Jul-2019

20:33

Not applicable

Msil_uiautomationclientsideproviders_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_9864679d20c7c89e.manifest

Not applicable

2.757

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_uiautomationclient_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_59dd652a3c8a184d.manifest

Not applicable

2.692

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_uiautomationprovider_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_ec0f72f476ff66f1.manifest

Not applicable

2.702

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_uiautomationtypes_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_71e0eaf5f44f5405.manifest

Not applicable

2.687

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_8afe5dbcd49b61d3.manifest

Not applicable

2.657

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Update.mum

Not applicable

2.612

09-Nov-2019

14:10

Not applicable

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_9d9c57874fb14973.manifest

Not applicable

110.596

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9b78d9b350366156.manifest

Not applicable

2.056

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_3f915ffac67c3c78.manifest

Not applicable

2.072

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_e6d33c8ff4af9f78.manifest

Not applicable

2.080

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_8976f639131b7366.manifest

Not applicable

2.048

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_a080b60217820953.manifest

Not applicable

2.144

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bc707602827afe32.manifest

Not applicable

29.927

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_3b8a0b686be769e7.manifest

Not applicable

2.118

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5132dd8e6b2db4b0.manifest

Not applicable

2.118

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5b6a58785e81d559.manifest

Not applicable

2.102

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_7339051b9f4953b6.manifest

Not applicable

2.134

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_61e9829e96e9aac2.manifest

Not applicable

3.622

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_835e2179a9b22a32.manifest

Not applicable

2.911

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_b266448d12fad878.manifest

Not applicable

2.365

08-Aug-2019

04:04

Not applicable

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_519eea9b5dcba481.manifest

Not applicable

2.087

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b04c37b98ef4c378.manifest

Not applicable

11.409

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5d78bdfadbb79883.manifest

Not applicable

2.064

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b3d178a45ad61fc3.manifest

Not applicable

2.044

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9dc22de754d838e1.manifest

Not applicable

2.130

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_2fccf74ce2417ee8.manifest

Not applicable

2.750

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_6bb77a6bf95b6ea7.manifest

Not applicable

2.100

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_e86deb54c17962e8.manifest

Not applicable

3.530

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_63a180b3c7cda518.manifest

Not applicable

2.024

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bcd1fc791106606c.manifest

Not applicable

2.451

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bba5e196e21b9fe3.manifest

Not applicable

2.501

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_54d9355d6e69de13.manifest

Not applicable

2.052

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9967dea77af9f16d.manifest

Not applicable

2.048

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_32ced8a7e74942e6.manifest

Not applicable

2.402

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

X86_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b045b306c500dfc6.manifest

Not applicable

2.052

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_2a9eb3bdad75f8bd.manifest

Not applicable

6.533

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_cd0d7e33a4d99b17.manifest

Not applicable

2.639

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Windows RT 8,1

Tài sản tập tin

Đáng giá tiền

Arm_0170eea40bc89a80b74f9cceb9d44b36_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_4e909785779eb472.manifest

Not applicable

615

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_0ce216d7df3c93e1a9c01f1b44bf746e_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_f98c2c6582c44d7a.manifest

Not applicable

629

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_0fea933f92bbae7723c10454b6d4e6f7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_c6f8116d6043668d.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_16f544f1a95f6d91ee842b35533e2f2b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_4c7a3344958c721b.manifest

Not applicable

627

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_1ce663b684d1bdeff9f3d7d9f652b488_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_6ff2d88ba022af5e.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_2972689da89ac2a5e8e5c37c0e9987e5_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_282710fd93b1d4ed.manifest

Not applicable

616

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_310f424357850687a04353faa6af91b6_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_25b7764d858e1bf9.manifest

Not applicable

628

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_3ccd8f0f33b9d1f09fef68e756252e42_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_6f4c601563918c81.manifest

Not applicable

626

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_40729dc2a9dbcd54e92145ca7738f5d1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_2ed37e22ec57a8a1.manifest

Not applicable

627

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_4b91c3a4e118c32d6dfa453e6d87bc25_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_e8be5516a27ce3e2.manifest

Not applicable

625

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_55c463b38bde92d033a2188ccf8f85bf_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_64f827a606d28e15.manifest

Not applicable

637

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_63f3b062a3ffa48981aa470e4fa43873_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_33d2cfdfad183a48.manifest

Not applicable

620

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_8521a74430b7cbb9d0d4d5713339dfba_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_65b4245891ccdfa5.manifest

Not applicable

626

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_88e36d23017e444df051013b8b624a69_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_941c27dae09052bf.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_988eb3ec0d8afdef238d2dcd7c5984a5_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_6546e25d89fa3440.manifest

Not applicable

626

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_9dd8c8c7a446f1f2dae4093192c1d880_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_201a30bb0852c859.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_b4531c46af2b2c05cf20f050d8c09b9b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_0ed67803a3f953d7.manifest

Not applicable

618

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_b56ba2ffe9b0d91a4cacd1e1293c39b3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b2605fc339866fc2.manifest

Not applicable

636

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_c25e6c182a21d58c220ce8fe747870d0_b77a5c561934e089_4.0.9696.16862_none_7e3d5684bdb0ab61.manifest

Not applicable

629

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_c3474815c19e9de88beb8ce02490fa52_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_aed813d00cc9e13e.manifest

Not applicable

657

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_c5408922ab11c151f76f3913b7a0cb44_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_9755db0aa9f6ee4b.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_c93fadaa4f7b98fbc355e0669c4b5553_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_e3ae8561a8dcaaf4.manifest

Not applicable

620

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_dd8e7f41783b7a6bf8ca06d53b01984e_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_9abada3b5f7b1967.manifest

Not applicable

638

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_f2925298a2b5616ecf14be099fa29123_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_49ecfbe1d15f8c53.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

Arm_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_9d9c24234fb19b5d.manifest

Not applicable

110.596

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_a080829e17825b3d.manifest

Not applicable

2.144

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bc70429e827b501c.manifest

Not applicable

29.927

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_61e94f3a96e9fcac.manifest

Not applicable

3.622

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_835dee15a9b27c1c.manifest

Not applicable

2.911

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_b266112912fb2a62.manifest

Not applicable

2.365

08-Aug-2019

04:37

Not applicable

Arm_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_519eb7375dcbf66b.manifest

Not applicable

2.087

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_63a14d4fc7cdf702.manifest

Not applicable

2.024

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bcd1c9151106b256.manifest

Not applicable

2.451

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bba5ae32e21bf1cd.manifest

Not applicable

2.501

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Arm_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_32cea543e74994d0.manifest

Not applicable

2.402

04-Jun-2019

20:10

Not applicable

Arm_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_cd0d4acfa4d9ed01.manifest

Not applicable

2.639

09-Nov-2019

13:41

Not applicable

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_747acc633e55baf7.manifest

Not applicable

2.857

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_237ce2b1f0ac0501.manifest

Not applicable

2.881

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_69e2594a42fa2045.manifest

Not applicable

1.859

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_f342e71ed26210a9.manifest

Not applicable

2.899

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_d84e74146e31b090.manifest

Not applicable

2.947

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fb57416798fcb12a.manifest

Not applicable

2.953

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_7ad2c83d18f901cc.manifest

Not applicable

2.893

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_48f5e42f52a00bfa.manifest

Not applicable

2.740

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_5344cfbbabe4f7ba.manifest

Not applicable

1.909

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9696.16862_none_06d695d8d1dbedab.manifest

Not applicable

2.690

13-Sep-2019

03:32

Not applicable

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_6a743f26428d91fe.manifest

Not applicable

2.645

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_b074707bea4f1d4a.manifest

Not applicable

2.820

24-Jul-2019

20:33

Not applicable

Update.mum

Not applicable

1.762

09-Nov-2019

13:42

Not applicable

x86 Windows 8,1

Tài sản tập tin

Đáng giá tiền

Msil_presentationframework-systemdata_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_9dcb14b7e216b075.manifest

Not applicable

2.426

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_27c546a185e6cfa1.manifest

Not applicable

2.707

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_747acc633e55baf7.manifest

Not applicable

2.857

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_237ce2b1f0ac0501.manifest

Not applicable

2.881

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_69e2594a42fa2045.manifest

Not applicable

1.859

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.identitymodel.services_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_7d967416b2bbe511.manifest

Not applicable

2.953

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_f342e71ed26210a9.manifest

Not applicable

2.899

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_d84e74146e31b090.manifest

Not applicable

2.947

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.channels_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_57fce3650b1c29ee.manifest

Not applicable

2.947

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.discovery_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_7820d4367617c0f6.manifest

Not applicable

2.953

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fb57416798fcb12a.manifest

Not applicable

2.953

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel.washosting_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_93f78b1b6fb229fd.manifest

Not applicable

2.508

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_7ad2c83d18f901cc.manifest

Not applicable

2.893

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_48f5e42f52a00bfa.manifest

Not applicable

2.740

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_5344cfbbabe4f7ba.manifest

Not applicable

1.909

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.windows.controls.ribbon_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_84b6a6190bf2060b.manifest

Not applicable

2.752

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9696.16862_none_06d695d8d1dbedab.manifest

Not applicable

2.690

13-Sep-2019

03:32

Not applicable

Msil_system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fb88724a97bbd6b4.manifest

Not applicable

2.935

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_f2ef10cc50f50e5d.manifest

Not applicable

2.959

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fb7dfe9f6f4b999d.manifest

Not applicable

2.917

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_6a743f26428d91fe.manifest

Not applicable

2.645

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_b074707bea4f1d4a.manifest

Not applicable

2.820

24-Jul-2019

20:33

Not applicable

Msil_uiautomationclientsideproviders_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_9864679d20c7c89e.manifest

Not applicable

2.757

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_uiautomationclient_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_59dd652a3c8a184d.manifest

Not applicable

2.692

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_uiautomationprovider_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_ec0f72f476ff66f1.manifest

Not applicable

2.702

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_uiautomationtypes_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_71e0eaf5f44f5405.manifest

Not applicable

2.687

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_8afe5dbcd49b61d3.manifest

Not applicable

2.657

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Update.mum

Not applicable

2.193

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_0170eea40bc89a80b74f9cceb9d44b36_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_4e8e252d77a195ac.manifest

Not applicable

615

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_0ce216d7df3c93e1a9c01f1b44bf746e_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_f989ba0d82c72eb4.manifest

Not applicable

629

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_157d979fa95c2a386ab905b1475aac10_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5783b69342d2a3b3.manifest

Not applicable

627

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_1782b494769ebbdb261eb8d9be762319_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_b75b3069c26793f5.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_18b94e94aa5663d72660c7308bf75313_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_0def06a9353e7d8c.manifest

Not applicable

636

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_19462a73ae7a649dec04c0e452d8ef44_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_294b09951c8d59dd.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_1ce663b684d1bdeff9f3d7d9f652b488_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_6ff06633a0259098.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_1d33b2dd5ea5071ca13b99d869295474_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_febd182100e60910.manifest

Not applicable

628

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_308fcd10ffbabd1b328463573d191282_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_8cc19cc39cb87a08.manifest

Not applicable

640

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_310f424357850687a04353faa6af91b6_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_25b503f58590fd33.manifest

Not applicable

628

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_39442a218b8cdf37ec07195f14710d72_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_f6b3b76a32c32826.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_3ccd8f0f33b9d1f09fef68e756252e42_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_6f49edbd63946dbb.manifest

Not applicable

626

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_408d208e2a52301c86b5a04c6058a0a0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b0725d5f10757df3.manifest

Not applicable

636

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_46149b109eb729af2eaec6fc70c97720_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_c1876aa3c770faa3.manifest

Not applicable

638

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_4a186f0ff3955c86d6645eb7d19e73ab_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_fb99cde20179434d.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_50a147ed1bb080b2e6f94a60d5e63d52_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_7f543b7ca202d492.manifest

Not applicable

620

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_55c463b38bde92d033a2188ccf8f85bf_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_64f5b54e06d56f4f.manifest

Not applicable

637

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_588791f730c8cf436be74da08d6774d8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_2a2574866a7fca6d.manifest

Not applicable

657

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_58eb6d21c4ee0e261347c2fdbff68385_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_ff501bbdc2aba598.manifest

Not applicable

637

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_61474c32bd4cb18706d94715109c0d43_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_eff2a4b93855f8da.manifest

Not applicable

627

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_63597f08b495cf0a3a305aa7d3ea6c8b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_1e2337654f3258ae.manifest

Not applicable

618

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_63f3b062a3ffa48981aa470e4fa43873_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_33d05d87ad1b1b82.manifest

Not applicable

620

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_668754364f43f454f259164e7384b6f2_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_5892bff8c063a600.manifest

Not applicable

627

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_66d63c619116625d5849f6fbb39fb964_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_95a12d78d457d345.manifest

Not applicable

629

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_6a56f9f3e97a6262d84cc8b3bcfc0038_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_d8a37423d20417b7.manifest

Not applicable

633

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_6cdfd0e2923708f8ad9715dd5b8e20f7_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_0d6a4d7d63fbac5a.manifest

Not applicable

640

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_6f4524330269615dec7bc060b8319d83_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_d917d99e6be44741.manifest

Not applicable

626

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_77c5006ff43ad1fc540b7a7ae54aef55_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_31bb250a05385592.manifest

Not applicable

632

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_84ae66bd78589f5047ea4f6a2e90fb43_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_445c46039c0269da.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_88e36d23017e444df051013b8b624a69_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_9419b582e09333f9.manifest

Not applicable

630

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_99a241b9623e41f48a7dfda9143d1c46_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_e4fc06f95c8d2835.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_9b89ecd892fb9e99cb9c393b5d064e55_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_6d976d813e3aafb6.manifest

Not applicable

628

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_9c6dad74f9aca7aa58b5449bba41f333_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b1c748e6a6a9a79c.manifest

Not applicable

629

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_a04185352a36a146ee5e7970ae8e0c31_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_00b55a3c64b666a5.manifest

Not applicable

625

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_a1b1de81048f4408c43ed0d47f856284_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_b648f81bce017455.manifest

Not applicable

639

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_a3b938b0ef068124e8378c14787bd5a1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_edd38e86572cf589.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_a87c724b578ca7cfb13bf53f7e45dce6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_66add2e150a9112e.manifest

Not applicable

626

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_aa32cd8b1c0e71b1e5f04e76a5b89f4c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_39e1588063d6fb65.manifest

Not applicable

627

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_aa99dcc4084efdc41e0f34b96bc31e74_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_54ce19e5b6eeca46.manifest

Not applicable

641

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_ad7cb734fabd269894f60c294ba2b39c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_be51d5fb14aced57.manifest

Not applicable

621

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_b44d51b9a9bdb72d8eeb0e8a5dc2159f_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_d49ece85d6fe40ec.manifest

Not applicable

638

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_bae1a3bdddcc1d283b674b80e12935eb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_1d6cb06616a44e1b.manifest

Not applicable

628

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_bc13a1034fa617263168e151ecbf2e97_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_be8dbd19f4585f55.manifest

Not applicable

624

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_c09de9c1374ea8669dce77fae7e3b6d9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9252c1f91af02bb2.manifest

Not applicable

632

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_c1b93fe29845eaf0e5e699ec298738f2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_68ab9582e03ad6f0.manifest

Not applicable

626

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_c2044588936128c13b5407916959edbd_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_a0ccc6b8122e3639.manifest

Not applicable

637

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_c25e6c182a21d58c220ce8fe747870d0_b77a5c561934e089_4.0.9696.16862_none_7e3ae42cbdb38c9b.manifest

Not applicable

629

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_c5408922ab11c151f76f3913b7a0cb44_b77a5c561934e089_4.0.9696.16645_none_975368b2a9f9cf85.manifest

Not applicable

622

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_c70a7db2665aaa2f7bd006407be2f2b2_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_4dac86d2ee5ad6ec.manifest

Not applicable

616

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_c93fadaa4f7b98fbc355e0669c4b5553_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_e3ac1309a8df8c2e.manifest

Not applicable

620

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_dc608a640e3fb0afbbb63d5d165e1a5f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_2bc949ed003f3b08.manifest

Not applicable

634

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_dc856d5f49410cf49014f43999916cee_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_d430faca8adbaec4.manifest

Not applicable

627

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_dd8e7f41783b7a6bf8ca06d53b01984e_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_9ab867e35f7dfaa1.manifest

Not applicable

638

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_e35435fa94c3aa3ba896c1e4f7a7fd8d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_98a8de341d576777.manifest

Not applicable

621

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_e633e98585a016d0f6ef14456583e801_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_344a701a48bde18f.manifest

Not applicable

637

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_e6d802a552b018b8b3b12138bf53206e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_7cc8c5fe644dcff9.manifest

Not applicable

634

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_e6e16ddba926330690e2ecd829b73e5d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_80944329437ac1eb.manifest

Not applicable

636

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_ef3bd52f94cbc60773391efe49b862df_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_091bc92a3d45c096.manifest

Not applicable

632

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_f548f60ae172213db2ad085d963d4ccf_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16645_none_fff01ba5300ca69c.manifest

Not applicable

635

09-Nov-2019

13:14

Not applicable

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16911_none_9d9c57874fb14973.manifest

Not applicable

110.596

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9b78d9b350366156.manifest

Not applicable

2.056

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_3f915ffac67c3c78.manifest

Not applicable

2.072

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_e6d33c8ff4af9f78.manifest

Not applicable

2.080

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_8976f639131b7366.manifest

Not applicable

2.048

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_a080b60217820953.manifest

Not applicable

2.144

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bc707602827afe32.manifest

Not applicable

29.927

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_3b8a0b686be769e7.manifest

Not applicable

2.118

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5132dd8e6b2db4b0.manifest

Not applicable

2.118

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5b6a58785e81d559.manifest

Not applicable

2.102

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_7339051b9f4953b6.manifest

Not applicable

2.134

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_61e9829e96e9aac2.manifest

Not applicable

3.622

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_835e2179a9b22a32.manifest

Not applicable

2.911

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_b266448d12fad878.manifest

Not applicable

2.365

08-Aug-2019

04:04

Not applicable

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_519eea9b5dcba481.manifest

Not applicable

2.087

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b04c37b98ef4c378.manifest

Not applicable

11.409

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_5d78bdfadbb79883.manifest

Not applicable

2.064

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b3d178a45ad61fc3.manifest

Not applicable

2.044

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9dc22de754d838e1.manifest

Not applicable

2.130

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_2fccf74ce2417ee8.manifest

Not applicable

2.750

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_6bb77a6bf95b6ea7.manifest

Not applicable

2.100

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-servicemodel_mof_files_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_d76556b0b02db4d1.manifest

Not applicable

3.084

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

X86_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_e86deb54c17962e8.manifest

Not applicable

3.530

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_63a180b3c7cda518.manifest

Not applicable

2.024

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bcd1fc791106606c.manifest

Not applicable

2.451

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_bba5e196e21b9fe3.manifest

Not applicable

2.501

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_54d9355d6e69de13.manifest

Not applicable

2.052

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_9967dea77af9f16d.manifest

Not applicable

2.048

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_netfx4-workflowserv..ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16645_none_32ced8a7e74942e6.manifest

Not applicable

2.402

04-Jun-2019

19:38

Not applicable

X86_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_b045b306c500dfc6.manifest

Not applicable

2.052

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16911_none_2a9eb3bdad75f8bd.manifest

Not applicable

6.533

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16911_none_cd0d7e33a4d99b17.manifest

Not applicable

2.639

09-Nov-2019

13:13

Not applicable

Làm thế nào để có được giúp đỡ và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×