Ngày 2016 xem trước của tháng chất lượng bao gồm một số mới cải tiến và sửa chữa Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và nền tảng Windows Server 2008 R2 SP1. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng Nhật chất lượng này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên.

Cải tiến và sửa chữa

Để tìm hiểu thêm về các cải tiến cập và khắc phục trong bản cập nhật này, hãy xem phần "15 tháng 2016-KB3197869" trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 lịch sử Cập Nhật.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Lưu ý Bạn phải đang chạy Microsoft Internet Explorer 6 hoặc phiên bản mới hơn.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.1-KB3197869-ia64.msu

2F49ACA3337C490D5F626D9F8E2EB9EF3DCD7592

CD886FC68B22CC52CE5561A571C9BBF2082D311DBFE7C8D69F713E1E1F528D6C

Windows6.1-KB3197869-x64.msu

2ED61C7693B41A71C247B6DC651CC6889B594D18

764998D76C627E527940ED444AA5B5524F788D2EBC55B61D9B1A90E49528A045

Windows6.1-KB3197869-x86.msu

179DB4AD840757EEABA21C1838938E5D61217C73

EC0BD4B89F018AA59FE5076324832144DE65E74D74B65313571DE5A2488781E9


Thông tin về tệpĐể có danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, tải xuống thông tin tệp cho bản Cập Nhật 3197869.

Tham khảo

Để biết thêm chi tiết về bản cập nhật Windows, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Khắc phục sự cố cài đặt bản cập nhật

Cập Nhật: câu hỏi thường gặp

KB2509997 bạn không thể cài đặt bản Cập Nhật trong Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×