You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bản cập nhật này được thay thế bằng các ngày 13, 2016, chất lượng Nhật 3205403.

Lưu ý Không có vấn đề trong bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB 3214106.

Ngày 2016 bản xem trước hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows Server 2012 bao gồm tích luỹ cải thiện độ tin cậy trong .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6 và 4.6.1. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng Nhật chất lượng này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết"" và "Yêu cầu khởi động lại".

Cải tiến chất lượng và độ tin cậy

Bài viết sau có thêm thông tin về các cải tiến chất lượng và độ tin cậy cá nhân như liên quan đến mỗi phiên bản sản phẩm .NET Framework.

Lưu ý Bản cập nhật này cũng có bản Cập Nhật tích luỹ chuyển đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Microsoft .NET Framework 4.6 và 4.6.1

  • Xem trước ngày 2016 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1 trên Windows Server 2012 (KB3195386): 15 tháng 11 năm 2016

Microsoft .NET Framework 4.5.2

  • Xem trước ngày 2016 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 trên Windows Server 2012 (KB3195362): 15 tháng 11 năm 2016

Microsoft .NET Framework 3.5

  • Xem trước ngày 2016 chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5 trên Windows Server 2012 ( KB3195791): 15 tháng 11 năm 2016Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×