Xem trước ngày 2016 tháng chất lượng Nhật dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Ngày 2016 xem trước của tháng chất lượng bao gồm một số mới cải tiến và sửa lỗi cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng Nhật chất lượng này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết và phần yêu cầu khởi động lại .

Cải tiến và sửa chữa

Để tìm hiểu thêm về các cải tiến cập và khắc phục trong bản cập nhật này, hãy xem phần "15 tháng 2016-KB3197875" trong .


Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem .

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web .

Lưu ý Bạn phải đang chạy Microsoft Internet Explorer 6 hoặc phiên bản mới hơn.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có được cài đặt trên Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, cho bản Cập Nhật 3197875.

Tham khảo

Để biết thêm chi tiết về bản cập nhật Windows, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Tìm hiểu thêm về Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×