Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1.

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5.1 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 4033996 : 15 tháng 8 năm 2017

  • Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 4033993 : 15 tháng 8 năm 2017

  • Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 cho Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 4033990 : 15 tháng 8 năm 2017

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 khi sử dụng:

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×