Giới thiệu

2017 ngày này xem hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows Vista gói dịch vụ 2 (SP2) và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2) bao gồm các cải tiến tích luỹ trong độ tin cậy trong .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2), 4.5.2 và 4.6. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng Cập nhật này là một phần của công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần "Vấn đề đã biết".

Sự cố đã biết

Không có vấn đề trong bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB 3214106.

Cải tiến chất lượng và độ tin cậy

Bài viết sau có thêm thông tin về các cải tiến chất lượng và độ tin cậy cá nhân như liên quan đến mỗi phiên bản sản phẩm .NET Framework.

Lưu ý Các bản Cập Nhật cũng có bản Cập Nhật tích luỹ được đính kèm, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2016.

  • Xem trước ngày 2017 3216973 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6 trên Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2, và 4.6 và 4.6.1 trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB 3216973): 21 tháng 3 năm 2017

  • Xem trước ngày 2017 3216970 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 trên Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB 3216970): 21 tháng 3 năm 2017

  • Xem trước ngày 2017 3217123 chất lượng Nhật cho .NET Framework 2.0 SP2, Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 (KB 3217123): 21 tháng 3 năm 2017

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2, 4.5.2 và 4.6

    • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

    • Windows Vista Gói Dịch vụ 2


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×