Giới thiệu

Ngày 2017 bản xem trước bản cập nhật hàng tháng chất lượng dành cho Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 bao gồm độ tin cậy tích luỹ trong .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6 và 4.6.1. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng Cập nhật này là một phần của công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần "Vấn đề đã biết".

Sự cố đã biết

Không có vấn đề trong bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB 3214106.

Cải tiến chất lượng và độ tin cậy

Các bài viết chứa thông tin thêm về các cải tiến chất lượng và độ tin cậy cá nhân liên quan đến mỗi phiên bản .NET Framework sản phẩm:

 • Xem trước ngày 2017 3217125 chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB 3217125): 21 tháng 3 năm 2017

 • Xem trước ngày 2017 3216970 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 trên Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB 3216970): 21 tháng 3 năm 2017

 • Xem trước ngày 2017 3216973 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6 Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, và 4.6 4.6.1 trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB 3216973): 21 tháng 3 năm 2017

Lưu ý Các bản Cập Nhật cũng có bản Cập Nhật tích luỹ được đính kèm đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.6 và 4.6.1 khi sử dụng:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 gói dịch vụ

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 gói dịch vụ

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×