Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Giới thiệu

2017 ngày này xem hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 tích lũy cải tiến ở độ tin cậy trong .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng Nhật chất lượng này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần "Vấn đề đã biết".

Sự cố đã biết

Không có vấn đề trong bản cập nhật này. Để biết thêm chi tiết, hãy xem KB 3214106.

Cải tiến chất lượng và độ tin cậy

Bài viết sau có thêm thông tin về các cải tiến chất lượng và độ tin cậy cá nhân như liên quan đến mỗi phiên bản sản phẩm .NET Framework.

Lưu ý Các bản Cập Nhật cũng có bản Cập Nhật tích luỹ được đính kèm đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2016.

  • Xem trước ngày 2017 3217126 chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server2012 R2 (KB 3217126): 21 tháng 3 năm 2017

  • Xem trước ngày 2017 3216968 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 3216968): 21 tháng 3 năm 2017

  • Xem trước ngày 2017 3216975 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6 và 4.6.1 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 3216975): 21 tháng 3 năm 2017

  • 4014656 Xem trước ngày 2017 của Nhật chất lượng cho .NET Framework 4.6.2 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4014656): 21 tháng 3 năm 2017

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012 R2

    • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×