Xem trước ngày 2018 của bản chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 và 4.7.2 Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4458613)

Bài viết này cũng áp dụng cho:

  • Microsoft .NET Framework 3.5

Thông báo

Bản cập nhật này được bao gồm trong bảo mật, Cập Nhật chất lượng có ngày 9 tháng 10 năm 2018. Bản cập nhật này đã được phát hành như một phần của bản xem trước chất lượng Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 và 4.7.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu bản Cập Nhật KB 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt Cập Nhật KB 2919355 trên máy tính dựa trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-vì vậy, bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • 4457009 Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5 cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4457009)

  • 4457017 Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4457017)

  • 4457015 Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 và 4.7.2 Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4457015)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×