Triệu chứng

Sau khi bạn chạy lệnh ghép ngắn PowerShell Xuất-csArchivingData, các tệp được mã hóa được tải lên hội thảo sẽ được trả về mà không được mã hóa trong Microsoft Skype for Business Server 2019. Sự cố này ảnh hưởng đến tất cả các loại tệp.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy tháng 12 năm 2021 6 cho Skype for Business Server 2019, Các cấu phần Cốt lõi.

Sau đó, bắt đầu Skype for Business Server Management Shell:

  1. Chọn Bắt đầu, rồi chọn Tất cả Chương trình.

  2. Chọn Skype for Business 2019, rồi chọn Skype for Business Server Management Shell.

  3. Chạy lệnh ghép ngắn sau: Set-CsConferencingConfiguration -EncryptArchivedData $false"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×