Windows có thể giúp bạn duy trì trong giới hạn gói dữ liệu và tìm cách giảm mức sử dụng dữ liệu. Sau khi đặt giới hạn dữ liệu, hệ thống sẽ cho biết khi nào bạn gần đạt đến giới hạn đó.

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi nhập cài đặt. Chọn Cài đặt > Network & internet.

  2. Trong trạng thái kết nối mạng ở trên cùng cho mạng mà bạn được kết nối, hãy chọn Sử dụng dữ liệu.

  3. Để nhập giới hạn dữ liệu cho mạng đó, hãy chọn Nhập giới hạn ,chọn loại Giới hạn mà bạn có cho gói dữ liệu của mình, nhập thông tin giới hạn khác, rồi chọn Lưu.

Mở trạng thái Mạng

Windows có thể giúp bạn duy trì trong giới hạn gói dữ liệu và tìm cách giảm mức sử dụng dữ liệu. Sau khi đặt giới hạn dữ liệu, hệ thống sẽ cho biết khi nào bạn gần đạt đến giới hạn đó.

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Mạng & Internet >Thái.

  2. Trong phần mạng bạn đã kết nối, chọn Sử dụng dữ liệu.

  3. Trong phần Chọn mạng, hãy chọn mạng bạn muốn áp dụng đặt giới hạn dữ liệu.

  4. Chọn Nhập giới hạn, chọn Loại giới hạn của gói dữ liệu của bạn, nhập thông tin giới hạn khác, rồi chọn Lưu.

Mở trạng thái Mạng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×