Bạn có thể đặt chế độ Bắt đầu ở chế độ toàn màn hình và xem tất cả mọi thứ trong một dạng xem.

  1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > cá nhân hóa .

  2. Chọn Bắt đầu , rồi bật Sử dụng tính năng Bắt đầu ở chế độ toàn màn hình.

Lần tới khi bạn mở menu Bắt đầu, màn hình Bắt đầu sẽ mở ra trên toàn bộ màn hình nền. Chọn Tất cả ứng dụng trong màn hình Bắt đầu để xem tất cả các ứng dụng và chương trình của bạn ở chế độ toàn màn hình hoặc tiếp theo với ô cập nhật đã ghim để có chế độ xem động hơn.

Hình ảnh Bắt đầu ở chế độ toàn màn hình với hộp chú thích của các nút menu

  1. Menu (bung rộng để hiển thị tên của tất cả các mục menu)

  2. ô cập nhật đã ghim

  3. Tất cả ứng dụng

Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn đổi kích cỡ của menu Bắt đầu một chút để làm cho viền cao hoặc rộng hơn, hãy chọn viền trên hoặc viền cạnh rồi kéo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×