Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tiện ích không khả dụng nữa. Thay vào đó, Windows 10 giờ đây đi kèm với nhiều ứng dụng thực hiện các tác vụ tương tự và nhiều tác vụ khác. Bạn có thể tải thêm ứng dụng từ Microsoft Store cho mọi thứ từ trò chơi đến lịch. Một số ứng dụng là phiên bản cải tiến của các tiện ích mà bạn yêu thích và có nhiều ứng dụng miễn phí trong số đó.

Khám phá các ứng dụng trong Microsoft Store

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×