Nếu bạn cố mở tệp PDF, XPS hoặc TIFF, tệp đó thường mở trong Bộ đọc một cách tự động. Nếu điều đó không xảy ra, bạn có thể đặt Bộ đọc làm ứng dụng mặc định cho các loại tệp đó. (Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện trong phần kế tiếp.)

Nếu Bộ đọc đã mở sẵn và bạn muốn mở một tệp, hãy làm như sau:

 • Nhấn hoặc bấm Duyệt.

 • Nếu bạn không thấy Duyệt, hãy trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm nút Mở một tệp khác.

 • Nếu bạn muốn đóng tệp hiện tại và mở một tệp mới tại vị trí lưu tệp, hãy nhấn hoặc bấm Mở tệp, rồi nhấn hoặc bấm Duyệt. Nếu bạn muốn giữ tệp hiện tại mở và mở một tệp khác cùng lúc, hãy nhấn hoặc bấm Mở tệp trong tab mới, rồi nhấn hoặc bấm Duyệt. (Sẽ không có tùy chọn mở tệp trong thẻ mới nếu bạn đã mở năm tệp rồi vì Bộ đọc chỉ có thể mở năm tệp cùng lúc).

 • Duyệt tới thư mục hoặc vị trí lưu trữ tệp.

 • Nhấn hoặc bấm vào tệp để chọn tệp, rồi nhấn hoặc bấm Mở.

Lưu ý: Bộ đọc chỉ có thể mở năm tệp cùng lúc. Nếu bạn đã mở năm tệp rồi mở một tệp khác, Bộ đọc sẽ đóng một trong các tệp khác. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi cho tệp mà Bộ đọc muốn đóng, bạn sẽ được nhắc lưu các thay đổi đó.

Nếu các tệp PDF, XPS hoặc TIFF đang mở trong ứng dụng khác, bạn có thể yêu cầu Windows sử dụng Bộ đọc để thay thế. Cách thực hiện như sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn vào Cài đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm thiết đặt.)

 2. Chạm hoặc bấm Thay đổi cài đặt PC.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Tìm kiếm và ứng dụng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào mặc định.

 4. Nhấn hoặc bấm Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp (bạn có thể cần phải cuộn xuống cuối màn hình để thấy tùy chọn này).

 5. Bên dưới tên, cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy . PDF.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên của ứng dụng xuất hiện ở bên phải . PDF, rồi bên dưới chọn một ứng dụng, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào bộ đọc.

 7. Lặp lại thao tác này đối với mỗi loại tệp mà bạn muốn mở trong Bộ lọc (ví dụ .oxps, .xps hoặc .tiff).

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới cùng lên để xem các lệnh của ứng dụng.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy bấm chuột phải vào bên trong ứng dụng.)

 2. Nhấn hoặc bấm vào tệp bạn muốn chuyển tới.

 1. Mở tệp đầu tiên.

 2. Vuốt lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong tệp, gõ nhẹ hoặc bấm nút mở tệp khác mở một nút tệp khác , rồi gõ nhẹ hoặc bấm mở tệp trong tab mới.

 3. Nếu tệp bạn muốn mở xuất hiện trong danh sách các tệp đã mở gần đây, hãy nhấn hoặc bấm vào tệp đó. Nếu không, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào duyệt, đi đến thư mục hoặc vị trí nơi lưu trữ tệp, gõ nhẹ hoặc bấm vào tệp mà bạn muốn mở, rồi gõ nhẹ hoặc bấm mở.

 4. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải để hiển thị hình thu nhỏ của các tệp bạn đã mở.

 5. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào hình thu nhỏ của tệp khác rồi nhấn hoặc bấm Mở trong cửa sổ mới. Các tệp được hiển thị cạnh nhau.

 • Mở tệp bạn muốn in.

 • Trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong tệp rồi gõ nhẹ hoặc bấm In.

 • Nhấn hoặc bấm vào tên máy in. Nếu bạn không thấy danh sách máy in nhưng lại thấy tùy chọn Thêm, nhấn hoặc bấm vào đó rồi xem máy in có hiện ra không. Nếu bạn vẫn không thấy máy in, có thể bạn cần phải thêm máy in.

 • Đặt tùy chọn in bạn muốn rồi nhấn hoặc bấm In.

Thực hiện một trong các cách sau:

 • Sử dụng ngón tay của bạn, chụm màn hình để hiển thị hình thu nhỏ của mỗi trang. (Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl+Dấu trừ (-) cho đến khi thấy hình thu nhỏ của mỗi trang). Rồi nhấn hoặc bấm vào trang web bạn muốn truy cập.

 • Nhấn hoặc bấm vào số trang nếu trang đó hiển thị ở góc trên bên trái (hoặc nhấn Ctrl+G), rồi nhập số trang bạn muốn đi tới.

Sử dụng ngón tay của bạn, mở hoặc chụm màn hình cho đến khi tệp là kích thước mà bạn muốn. (Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl+Dấu cộng (+) để phóng to hoặc Ctrl+Dấu trừ (-) để thu nhỏ).

Bạn có thể thay đổi cách Bộ đọc hiển thị tài liệu bạn đang đọc. Điều này hữu ích nếu bạn muốn thay đổi số lượng các trang được hiển thị trên màn hình cùng lúc hoặc chuyển giữa cuộn ngang và cuộn dọc. Bạn có thể thay đổi bố cục đọc của tài liệu hiện tại hoặc đặt bố cục đọc mặc định để các tài liệu bạn mở trong tương lai được hiển thị như bạn muốn.

Cách thay đổi bố cục đọc cho tài liệu hiện tại

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới cùng lên để xem các lệnh của ứng dụng.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy bấm chuột phải vào bên trong ứng dụng.)

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Để hiển thị hai trang vào một thời điểm (và cuộn theo chiều ngang), hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào hai trang.

  • Để hiển thị một trang tại một thời điểm (và cuộn theo chiều ngang), hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào một trang.

  • Để hiển thị một trang tại một thời điểm (và cuộn theo chiều dọc), hãy gõ nhẹ hoặc bấm liên tục.

Cách thay đổi bố cục đọc mặc định

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn vào Cài đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, sau đó bấm Thiết đặt.

 2. Nhấn hoặc bấm vào Tùy chọn.

 3. Trong Bố cục mặc định, nhấn hoặc bấm tùy chọn hiển thị bạn muốn.

Các tài liệu bạn mở sau khi đặt tùy chọn này sẽ mở trong bố cục bạn đã chọn.
 

 1. Nhấn vào từ đầu tiên bạn muốn tô sáng rồi kéo núm điều khiển lựa chọn tới cuối văn bản bạn muốn tô sáng. Nếu bạn đang thêm ghi chú, hãy chọn văn bản cần ghi chú. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy kéo qua văn bản để chọn).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm chuột phải vào bên trong văn bản đã chọn, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm tô sáng hoặc Thêm ghi chú.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tô sáng văn bản và thêm ghi chú nếu tác giả cho phép làm như vậy. Để kiểm tra điều này, hãy trượt nhanh lên từ cạnh dưới hoặc bấm chuột phải trong ứng dụng, nhấn hoặc bấm Thêm, rồi nhấn hoặc bấm Thông tin. Trong Quyền, xem Thêm ghi chú và tô sáng có được chọn không. Nếu không được chọn, bạn không thể tô sáng văn bản hoặc thêm ghi chú.

 1. Nhấn vào từ đầu tiên bạn muốn sao chép rồi kéo núm điều khiển lựa chọn tới cuối văn bản bạn muốn sao chép. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy kéo qua văn bản để chọn).

 2. Nhấn hoặc bấm chuột phải trong văn bản được chọn, rồi nhấn hoặc bấm Sao chép.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.(Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng).

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Gõ nhẹ hoặc bấm lưu.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm lưu dưới dạng, nhập tên tệp bạn muốn lưu tệp dưới dạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm lưu.

Các tệp được lưu trong Tài liệu theo mặc định.
 

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới cùng lên để xem các lệnh của ứng dụng. (Nếu bạn dùng chuột, hãy bấm chuột phải trong ứng dụng.) Hình thu nhỏ của mỗi tệp đang mở xuất hiện ở đầu màn hình.

 2. Nhấn hoặc bấm vào × cho mỗi tệp bạn muốn đóng.

Trượt nhanh xuống từ cạnh trên cùng của màn hình và kéo cửa sổ Bộ đọc đến cạnh dưới dùng của màn hình.  

Nếu bạn đang dùng bàn phím, bạn có thể đóng Bộ đọc bằng cách nhấn Alt+F4.
 

Nhấn phím này

Để thực hiện thao tác này

Ctrl + O

Mở tệp mới (thay thế tệp đang mở hiện tại, nếu có)

Ctrl + T

Mở tệp trong thẻ mới

Ctrl + P

In tệp

Ctrl + Dấu cộng (+)

Phóng to

Ctrl + Dấu trừ (-)

Thu nhỏ

Ctrl + R

Xoay tài liệu ngược chiều kim đồng hồ

F8

Chuyển giữa các bố cục đọc

Ctrl + F

Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ

Ctrl + G

Đi tới trang

Ctrl + S

Lưu tệp

Ctrl + Shift + S

Lưu tệp dưới tên khác

Ctrl + W

Đóng tệp

Ctrl + Tab hoặc Ctrl + Shift + Tab

Chuyển giữa các tệp đang mở

Phím logo Windows + Z

Hiển thị các lệnh ứng dụng

Shift + F10

Hiển thị menu tùy chọn cho văn bản được chọn

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×