Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sao chép hình ảnh và văn bản từ một PC sang một PC khác bằng cách sử dụng bảng tạm dựa trên đám mây. Bạn không những có thể dán từ lịch sử bảng tạm, mà còn có thể ghim các mục mà mình hay sử dụng nhất.

Để đi tới lịch sử bảng tạm, hãy Windows phím logo + V. Từ lịch sử bảng tạm, bạn có thể dán và ghim các mục được sử dụng thường xuyên bằng cách chọn một mục riêng lẻ từ menu bảng tạm.  Việc ghim một mục sẽ giữ cho mục không bị xóa khỏi lịch sử bảng tạm để tạo chỗ cho các mục mới.

Chia sẻ các mục trong bảng tạm sang thiết Windows 11 khác

  1. Chọn Bắt > Cài đặt  > Hệ thống > Bảng tạm.

  2. Chọn Đồng bộ trên các thiết bị, rồi bật tính năng này.

  3. Chọn Tự động đồng bộ văn bản mà tôi sao chép. Tính năng đồng bộ được liên kết với tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan của bạn, vì vậy, hãy nhớ sử dụng thông tin đăng nhập giống nhau trên tất cả các thiết bị.

Nhận trợ giúp về lịch sử bảng tạm
Mở cài đặt Bảng tạm

Sao chép hình ảnh và văn bản từ một PC sang một PC khác bằng cách sử dụng bảng tạm dựa trên đám mây. Bạn không những có thể dán từ lịch sử bảng tạm, mà còn có thể ghim các mục mà mình hay sử dụng nhất.

Để truy cập lịch sử bảng tạm bất kỳ lúc nào, hãy nhấn phím logo Windows  + V. Từ lịch sử bảng tạm, bạn có thể dán và ghim các mục được sử dụng thường xuyên bằng cách chọn một mục riêng lẻ từ menu bảng tạm. Việc ghim một mục sẽ giữ cho mục không bị xóa khỏi lịch sử bảng tạm để tạo chỗ cho các mục mới.

Chia sẻ các mục trong bảng tạm sang một thiết Windows 10 khác

  1. Chọn Bắt > Cài đặt  > Hệ thống > Bảng tạm.

  2. Trong Đồng bộ trên các thiếtbị, chọn Bật. Tính năng đồng bộ được liên kết với tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan của bạn, vì vậy, hãy nhớ sử dụng thông tin đăng nhập giống nhau trên tất cả các thiết bị.

Nhận trợ giúp về lịch sử bảng tạm
Mở cài đặt Bảng tạm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×