Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dưới đây là cách bật Bluetooth tắt trong Windows 11:

Thực hiện một trong các cách sau:

  • Trên thanh tác vụ, chọn biểu tượng Mạng. Chọn cài Bluetooth nhanh để Bật hoặcTắt.

  • Chọn Bắt> Cài đặt> Bluetooth & của bạn, sau đó Bluetooth thiết bị hoặc tắt.

Lưu ý: Cài Bluetooth nhanh chỉ xuất hiện trên hệ thống của bạn khi bạn Windows thấy bộ điều Bluetooth chuẩn.

Mở cài Bluetooth & bị

Đây là cách bật hoặc tắt Bluetooth trong Windows 10:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Thiết Cài đặt   > của thiết > Bluetooth & thiết bị khác.

  2. Chọn nút Bluetooth để Bật hoặcTắt.

Lưu ý: Nút bật Bluetooth chỉ xuất hiện trên hệ thống của bạn khi bạn Windows thấy bộ điều hợp Bluetooth hình.

Mở cài Bluetooth & thiết bị khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×