Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dưới đây là cách bật Bluetooth tắt trong Windows 11:

Thực hiện một trong các cách sau:

  • Trên thanh tác vụ, chọn biểu tượng Mạng. Chọn cài Bluetooth nhanh để Bật hoặcTắt.

  • Chọn Bắt> Cài đặt> Bluetooth & của bạn, sau đó Bluetooth thiết bị hoặc tắt.

Lưu ý: Cài Bluetooth nhanh chỉ xuất hiện trên hệ thống của bạn khi bạn Windows thấy bộ điều Bluetooth chuẩn.

Mở cài Bluetooth & bị

Đây là cách bật hoặc tắt Bluetooth trong Windows 10:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Thiết Cài đặt   > của thiết > Bluetooth & thiết bị khác.

  2. Chọn nút Bluetooth để Bật hoặcTắt.

Lưu ý: Nút bật Bluetooth chỉ xuất hiện trên hệ thống của bạn khi bạn Windows thấy bộ điều hợp Bluetooth hình.

Mở cài Bluetooth & thiết bị khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×