Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Windows 11, chế độ tương phản cao được xử lý thông qua các chủ đề có độ tương phản.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề tương phản, xem thay đổi độ tương phản màu trong Windows.

Bật hoặc tắt chủ đề độ tương phản

  • Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt  > Dễ Truy nhập trên > độ tương phản cao.

  • Bật nút bật/tắt trong Bật độ tương phản cao. Sau đó chọn chủ đề từ menu thả xuống. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc cho các yếu tố như liên kết và văn bản nút. Khi bạn hoàn tất, chọn Áp dụng.

  • Để tắt chế độ tương phản cao, hãy tắt nút bật/tắt trong Bật độ tương phản cao.

  • Để bật hoặc tắt chế độ tương phản cao từ màn hình đăng nhập, hãy chọn nút Dễ truy nhập ở góc dưới bên phải, sau đó bật nút bật tắt dưới Độ tương phản Cao.

  • Để bật hoặc tắt độ tương phản cao từ bàn phím, hãy nhấn Alt trái + Shift trái + Print Screen.

Bật hoặc tắt chế độ tương phản cao

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×