We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Điều quan trọng là bật Tường lửaBộ bảo vệ Microsoft, ngay cả khi bạn đã bật tường lửa khác. Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows giúp bảo vệ bạn khỏi bị truy nhập trái phép.

Để bật hoặc Bộ bảo vệ Microsoft tường lửa:

  1. Chọn Bắt đầu , sau đó mở Cài đặt  . Bên dưới Quyền riêng & bảo mật , chọn Xem Bảo mật Windows > tường lửa & bảo vệ mạng. Mở cài Bảo mật Windows trang

  2. Chọn cấu hình mạng: Mạng miền, Mạng riêng, hoặc Mạng công cộng.

  3. Trong Bộ bảo vệ Microsoft tường lửa,chuyển thiết đặt thành Bật. Nếu thiết bị của bạn kết nối mạng, cài đặt chính sách mạng có thể ngăn không cho bạn hoàn tất các bước này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ người quản trị của bạn.

  4. Để tắt tính năng này, hãy chuyển đổi thiết đặt thành Tắt. Việc tắt Bộ bảo vệ Microsoft tường lửa có thể làm cho thiết bị (và mạng, nếu có) dễ bị truy cập trái phép hơn. Nếu một ứng dụng bạn cần sử dụng bị chặn, bạn có thể cho phép ứng dụng đó vượt qua tường lửa, thay vì tắt tường lửa.

  1. Chọn nút Bắt đầu để > Cài đặt > Cập & bảo mật > Bảo mật Windows, sau đó chọn Tường  lửa & vệ mạng. Mở cài Bảo mật Windows trang

  2. Chọn cấu hình mạng: Mạng miền, Mạng riêng, hoặc Mạng công cộng.

  3. Trong Bộ bảo vệ Microsoft tường lửa,chuyển thiết đặt thành Bật. Nếu thiết bị của bạn kết nối mạng, cài đặt chính sách mạng có thể ngăn không cho bạn hoàn tất các bước này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ người quản trị của bạn.

  4. Để tắt tính năng này, hãy chuyển đổi thiết đặt thành Tắt. Việc tắt Bộ bảo vệ Microsoft tường lửa có thể làm cho thiết bị (và mạng, nếu có) dễ bị truy cập trái phép hơn. Nếu một ứng dụng bạn cần sử dụng bị chặn, bạn có thể cho phép ứng dụng đó vượt qua tường lửa, thay vì tắt tường lửa.

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi hoặc nếu thiết đặt không bật, bạn có thể sử dụng bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc, rồi thử lại.

Tường lửa là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×