Với Cài đặt Khởi động Windows, bạn có thể khởi động Windows ở các chế độ khắc phục sự cố nâng cao khác nhau để giúp bạn tìm và khắc phục sự cố trên PC.

Truy cập Cài đặt Khởi động Windows trong cài đặt PC

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm thiết đặt, rồi bấm thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Bên dưới thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm Cập Nhật và khôi phục, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm phục hồi.

 3. Bên dưới khởi động nâng cao, hãy gõ nhẹ hoặc bấm khởi động lại ngay.

 4. Khi PC khởi động, trên màn hình Chọn tùy chọn, nhấn hoặc bấm Khắc phục sự cố. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn thiết đặt khởi động , hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn nâng cao.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt khởi động , rồi khởi động lại.

 6. Trên màn hình Startup Settings, chọn cài đặt khởi động bạn muốn.

 7. Đăng nhập PC bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị viên.

Truy cập Cài đặt Khởi động Windows trong Môi trường phục hồi Windows

Nếu bạn không thể khởi động PC, hãy làm theo các hướng dẫn để truy cập Môi trường phục hồi Windows. Bạn sẽ cần phải kết nối bàn phím để hoàn hành các bước.

 1. Thực hiện một trong các bước sau, tùy thuộc vào việc bạn có phương tiện cài đặt (chẳng hạn như DVD hoặc ổ đĩa USB flash) hay chưa:

  • Nếu bạn có phương tiện cài đặt cho Windows 8.1, hãy khởi động máy tính của bạn từ phương tiện cài đặt. Lắp DVD hoặc ổ đĩa USB flash và khởi động lại máy tính của bạn. Nếu bạn thấy thông báo yêu cầu bạn "Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ DVD" thì hãy làm như vậy. Nếu bạn không thấy thông báo, bạn có thể cần phải thay đổi trình tự khởi động trong cài đặt BIOS của máy tính để máy tính khởi động trước tiên từ DVD hoặc USB. Khi bạn thấy trang Cài đặt Windows , hãy nhấn hoặc bấm sSửa chữa máy tính của bạn để khởi động Môi trường phục hồi Windows.

  • Nếu bạn không có phương tiện cài đặt, sử dụng nút nguồn để khởi động lại máy tính của bạn ba lần. Tác vụ này sẽ khởi động Môi trường phục hồi Windows.

 2. Trong Môi trường phục hồi Windows, trên màn hình Chọn một tùy chọn, hãy nhấn hoặc bấm Khắc phục sự cố.

 3. Nhấn hoặc bấm Startup Settings. Nếu bạn không nhìn thấy thiết đặt khởi động, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn nâng cao, rồi gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt khởi động.

 4. Nhấn hoặc bấm Khởi động lại, sau đó đợi trong khi máy tính của bạn khởi động lại.

 5. Trên màn hình Startup Settings, chọn tùy chọn.

 6. Đăng nhập vào máy tính của bạn bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị viên.

Một số tùy chọn như chế độ an toàn, khởi động Windows ở tình trạng bị giới hạn và chỉ có các chương trình quan trọng mới được khởi động. Các tùy chọn khác khởi động Windows với các tính năng nâng cao (thường được quản trị viên hệ thống và chuyên gia CNTT sử dụng). Để biết thêm thông tin, hãy đi đến trang web Microsoft TechNet cho các ưu điểm CNTT.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng BitLocker, bạn cần tạm dừng nó trước khi bạn có thể vào được Startup Settings. Nếu bạn đang sử dụng Windows RT 8.1, bạn có thể được yêu cầu nhập khóa phục hồi Mã hóa Thiết bị để vào được các cài đặt Khởi động.

  Khởi động Windows ở chế độ khắc phục sự cố nâng cao được dự kiến dành cho chuyên gia CNTT và quản trị viên hệ thống.

Tạo tệp, ntbtlog.txt, liệt kê tất cả các trình điều khiển được cài đặt trong quá trình khởi động và điều đó có thể có ích cho khi khắc phục sự cố nâng cao.

Khởi động Windows bằng trình điều khiển video hiện tại đồng thời sử dụng cài đặt tốc độ làm mới và độ phân giải thấp. Bạn có thể sử dụng chế độ này để đặt lại cài đặt hiển thị.

Chế độ an toàn khởi động Windows với một tập hợp tối thiểu trình điều khiển và dịch vụ để giúp khắc phục sự cố. Nếu một sự cố không tái diễn khi bạn khởi động PC ở chế độ an toàn, bạn có thể loại trừ các cài đặt mặc định, trình điều khiển thiết bị và dịch vụ cơ bản là nguyên nhân có thể gây ra sự cố. Có ba tùy chọn chế độ an toàn khác nhau:

 • Bật Chế độ An toàn. Khởi động Windows bằng tập hợp tối thiểu các trình điều khiển và dịch vụ.

 • Bật Chế độ An toàn khi Kết nối mạng. Khởi động Windows ở chế độ an toàn và bao gồm dịch vụ cũng như trình điều khiển mạng cần thiết để truy cập Internet hoặc các máy tính khác trên mạng của bạn.

 • Bật Chế độ An toàn với Dấu nhắc Lệnh. Khởi động Windows ở chế độ an toàn với cửa sổ Dấu nhắc Lệnh thay vì giao diện Windows bình thường. Tùy chọn này được dự kiến dành cho các chuyên gia CNTT và quản trị viên hệ thống.

Nếu sự cố không xảy ra khi bạn khởi động lại PC ở chế độ an toàn, các cài đặt mặc định, tệp và trình điều khiển trong Windows chắc chắn không gây ra sự cố này. Thử khởi động tất cả ứng dụng trên màn hình nền bạn thường dùng từng cái một (bao gồm các ứng dụng trong thư mục Khởi động) để xem có phải một ứng dụng nào đó đã gây ra sự cố. Nếu một trong các ứng dụng gây ra sự cố, gỡ cài đặt hoặc liên hệ với nhà xuất bản phần mềm. Nếu sự cố xuất hiện khi ở chế độ an toàn hoặc bạn vẫn không thể tìm thấy sự cố, bạn có thể thử làm mới hoặc đặt lại PC. Để biết thêm thông tin, xem Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC.        

Cho phép cài đặt trình điều khiển chứa chữ ký không phù hợp.

Ngăn không chạy các trình điều khiển chống phần mềm có hại lúc khởi động để cho phép cài đặt các trình điều khiển có thể chứa phần mềm có hại.

Ngăn Windows tự động khởi động lại nếu lỗi khiến Windows gặp sự cố. Chỉ chọn tùy chọn này nếu Windows bị kẹt trong một chu kỳ mà ở đó Windows gặp sự cố, cố khởi động lại nhưng sự cố vẫn lặp lại nhiều lần.

Khởi động bộ kiểm soát miền Windows chạy Active Directory để có thể khôi phục dịch vụ thư mục. Tùy chọn này được dự kiến dành cho các chuyên gia CNTT và quản trị viên hệ thống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×