Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

  1. Chọn Bắt>Cài đặt> Ngôn ngữ & ngôn > Ngôn & vùng.

  2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách Thêm ngôn ngữ bên dưới Ngôn ngữ ưadùng , rồi chọn Tùy chọn.

  3. Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

  4. Sau khi đã cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại.

  5. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Tìm hiểu thêm về quản lý cài đặt ngôn ngữ

Nếu ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ ưa thích nhưng không xuất hiện trên danh sách ngôn ngữ hiển thị trên Windows, thì trước tiên, bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ của ngôn ngữ đó (nếu có).

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Ngôn & Ngôn >Khác.

  2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách Thêm ngôn ngữ bên dưới Ngôn ngữ ưadùng , rồi chọn Tùy chọn.

  3. Chọn Tải xuống từ tùy chọn Tải xuống gói ngôn ngữ.

  4. Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ, hãy chọn Quay lại .

  5. Chọn một ngôn ngữ từ menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows.

Tìm hiểu thêm về quản lý cài đặt ngôn ngữ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×