Quan trọng: 

  • Nếu thiết bị của bạn hết hạn sử dụng, thì thiết bị này sẽ không còn nhận bản cập nhật từ Microsoft và có thể dễ gặp nguy cơ về bảo mật và vi-rút. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

  • Để cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất, hãy bấm vào Cập nhật Ngay.

  • Cập Nhật ngay

Hãy xem Bảng dữ kiện vòng đời Windows để biết những phiên bản nào hiện đang được cung cấp dịch vụ.

Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập winver rồi nhấn Enter. Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại Giới thiệu về Windows, trong đó bạn sẽ thấy phiên bản Windows 10 đang chạy trên thiết bị của mình.

Giới thiệu về hộp thoại Windows

Bạn có thể so sánh phiên bản của mình với các phiên bản được liệt kê trên Bảng dữ kiện vòng đời Windows để đảm bảo thiết bị của bạn đang chạy phiên bản Windows 10 mới nhất.

Nếu bạn cần trợ giúp Cập Nhật thiết bị cá nhân của mình, hãy xem khắc phục sự cố khi Cập nhật Windows 10 hoặc kết nối với một thành viên trong nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Các chuyên gia CNTT nên kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi để Cập nhật Windows 10 trong doanh nghiệp để biết thêm thông tin cụ thể cho Windows 10 dành cho doanh nghiệp.

Máy tính của bạn vẫn sẽ hoạt động, nhưng máy tính có thể dễ gặp phải các rủi ro bảo mật và vi rút hơn vì bạn sẽ không nhận được các bản cập nhật bảo mật mới hoặc các bản cập nhật chất lượng khác. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất, như được mô tả ở trên cũng như nên tiếp tục duy trì trạng thái được cập nhật. Microsoft cung cấp dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo rằng thiết bị của bạn được cài đặt các bản cập nhật mới nhất và yêu cầu thiết bị của bạn phải được cập nhật thì mới trợ giúp về các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật khác.

Để xác minh ngày kết thúc dịch vụ cho ấn bản và phiên bản Windows 10, hãy xem Bảng dữ kiện vòng đời Windows.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×