Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ dành cho Internet Explorer 11 đã kết thúc vào ngày 15 tháng Sáu năm 2022

Internet Explorer 11 sẽ không còn truy cập được sau ngày 14 tháng Hai năm 2023. Nếu bất kỳ trang web nào bạn truy cập cần Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại trang đó bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Điều khiển ActiveX

Điều khiển ActiveX là các ứng dụng nhỏ cho phép trang web cung cấp những nội dung như video và trò chơi. Chúng cũng cho phép bạn tương tác với những nội dung như thanh công cụ và băng điện báo cổ phiếu khi bạn duyệt web. Tuy nhiên, nhiều trình điều khiển ActiveX không tự động cập nhật, chúng hết hạn khi phiên bản mới được phát hành.

Quan trọng là bạn luôn giữ cho các trình điều khiển ActiveX cập nhật. Nhiều trang web độc hại hoặc bị xâm phạm nhắm mục tiêu đến các trình điều khiển ActiveX hết hạn có chứa lỗ hổng bảo mật nhằm thu thập thông tin từ PC của bạn, phá hỏng thông tin trên PC, cài đặt phần mềm trên PC mà không có sự đồng ý của bạn hoặc cho phép ai đó điều khiển PC của bạn từ xa.

Cập nhật các trình điều khiển ActiveX

Internet Explorer cho bạn biết khi trình duyệt này phát hiện và chặn những phần của trang web tải các trình điều khiển ActiveX thông dụng nhưng đã hết hạn. Cách cập nhật những trình điều khiển này:

  1. Từ thanh thông báo Internet Explorer, hãy chọn Cập nhật.

  2. Bạn sẽ được đưa đến trang web của trình điều khiển ActiveX, tại đó bạn có thể tải xuống phiên bản trình điều khiển mới nhất.

Lưu ý: Mặc dù không được khuyên dùng (nếu bạn không tin tưởng một trang web, bạn không nên cho trang web đó tải trình điều khiển ActiveX đã hết hạn), bạn cũng có thể xem nội dung trang web bị thiếu bằng cách chọn Chạy lần này. Chọn tùy chọn này sẽ chạy trình điều khiển ActiveX mà không cập nhật. Tuy nhiên, tùy chọn này không khắc phục được sự cố nên lần tiếp theo bạn truy cập trang web chạy trình điều khiển ActiveX đã hết hạn, bạn sẽ được thông báo lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×