Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để điều chỉnh cài đặt nguồn và chế độ ngủ trong Windows 11, hãy chọn Bắt đầu >Cài đặt > Hệ thống > Pin & Nguồn của>Màn hình và chế độ ngủ.

  • Màn hình: Chọn khoảng thời gian bạn muốn thiết bị chờ trước khi tắt màn hình khi bạn không sử dụng thiết bị.

  • Chế độ ngủ: Chọn khoảng thời gian bạn muốn thiết bị chờ trước khi chuyển sang chế độ ngủ khi bạn không sử dụng thiết bị.

Xem thêm về cách tắt, ngủ hoặc ngủ đông PC của bạn
Mở cài đặt chế & chế độ ngủ của Power &

Để điều chỉnh cài đặt nguồn và chế độ ngủ trong Windows 10, đi tới Bắt đầu , rồi chọn chế độ Cài đặt > Toàn bộ máy > Power & ngủ.

  • Trong Màn hình, hãy chọn khoảng thời gian bạn muốn thiết bị đợi trước khi tắt màn hình khi bạn không sử dụng thiết bị.

  • Trong chế độ Ngủ, hãy chọn khoảng thời gian bạn muốn thiết bị đợi trước khi chuyển sang chế độ ngủ khi bạn không sử dụng thiết bị. 

Để biết thêm các tùy chọn tiết kiệm pin, hãy chọn Cài đặt nguồn bổ sung để thay đổi cách thiết bị của bạn sử dụng nguồn điện.

Xem thêm về cách tắt, ngủ hoặc ngủ đông PC của bạn
Mở cài đặt chế & chế độ ngủ của Power &

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×