Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Từ Internet:

Bạn chỉ nên tải xuống và cài đặt chương trình từ trang web bán lẻ và nhà xuất bản đáng tin cậy.

  • Trong trình duyệt web của bạn, chọn liên kết tới chương trình.

  • Chọn lưu hoặc lưu dưới dạng để tải xuống chương trình. Hầu hết các chương trình chống vi rút như Bộ bảo vệ Windows đều sẽ quét chương trình vi rút trong quá trình tải xuống.

  • Nếu bạn chọn Lưu, tệp chương trình sẽ được lưu trong thư mục Tải xuống.

  • Hoặc nếu chọn Lưu dưới dạng, bạn có thể chọn vị trí lưu, như màn hình nền chẳng hạn.

Từ Microsoft Store:

Có hai cách để tải xuống các ứng dụng từ Microsoft Store:

  1. Trên menu bắt đầu , chọn lát xếp Microsoft Store .

  2. Trên thanh tác vụ, chọn biểu tượng Microsoft Store .

Cách cài đặt chương trình từ đĩa trên Windows 10

Mở Microsoft Store

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×