Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên

Có hai tùy chọn điều khiển để sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên—một tùy chọn cho tất cả các mạng Wi-Fi và tùy chọn còn lại cho mạng Wi-Fi cụ thể mà bạn chọn. Khi bạn tắt điều khiển cho tất cả các mạng, địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên sẽ được sử dụng khi PC của bạn quét tìm mạng và kết nối với mạng bất kỳ. Khi bạn bật tùy chọn điều khiển cho một mạng cụ thể bạn chọn, địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên sẽ được sử dụng vào lần tiếp theo bạn kết nối với mạng đó.

Để biết thêm thông tin về lý do bạn sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên, hãy xem Tại sao sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên?

Sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên cho tất cả các mạng:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi nhập cài đặt. Chọn Cài đặt > Kết & Internet >Wi-Fi.

  2. Bật Địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên.

Sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên cho một mạng cụ thể:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi nhập cài đặt. Chọn Cài đặt > kết Mạng & Internet > Wi-Fi hoặc > quản lý mạng đã biết.

  2. Chọn mạng Wi-Fi, rồi chọn cài đặt bạn muốn cho địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên.


Mở Wi-Fi

Có hai tùy chọn điều khiển để sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên—một tùy chọn cho tất cả các mạng Wi-Fi và tùy chọn còn lại cho mạng Wi-Fi cụ thể mà bạn chọn. Khi bạn tắt điều khiển cho tất cả các mạng, địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên sẽ được sử dụng khi PC của bạn quét tìm mạng và kết nối với mạng bất kỳ. Khi bạn bật tùy chọn điều khiển cho một mạng cụ thể bạn chọn, địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên sẽ được sử dụng vào lần tiếp theo bạn kết nối với mạng đó.

Sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên cho tất cả các mạng:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > kết Mạng & Internet >Wi-Fi .

  2. Bật Sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên.

Sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên cho một mạng cụ thể:

  1. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt > Kết nối & Internet > Mạng Wi-Fi > quản lý mạng đã biết.

  2. Chọn mạng, rồi chọn Thuộc tính và chọn cài đặt bạn muốn bên dưới Sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên cho mạng này.

Tại sao sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên?
Mở Wi-Fi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×