Câu hỏi thường gặp về thư mục công việc

Khi bạn sử dụng Thư mục công việc để lưu trữ các tệp công việc, bạn sẽ có thể truy cập chúng từ tất cả các PC và thiết bị của mình – ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về Thư mục công việc trong Windows 10 và ứng dụng Thư mục công việc cho iOS và Android.

Quản trị viên CNTT của tổ chức bạn thiết lập tài khoản Thư mục Công việc cho bạn. Sau khi tài khoản được thiết lập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu bạn có Windows 10, hãy chọn nút bắt đầu , chọn các thư mục công việc > thiết lập thư mục công việc, rồi làm theo hướng dẫn.  Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập Thư mục Công việc hoặc truy cập các tệp, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

 • Nếu bạn có iPad hoặc iPhone, hãy cài đặt ứng dụng thư mục công việc từ AP p Store. Nếu bạn có thiết bị Android, hãy cài đặt ứng dụng thư mục công việc từ cửa hàng Google Play. Bảo đảm rằng bạn đã kết nối với Internet, mở ứng dụng, rồi làm theo các hướng dẫn thiết lập.

Nút

Tác dụng

Cài đặt thư mục công việc

 Đưa bạn đến phần cài đặt ứng dụng. Sử dụng nút đó để:

 • Cập nhật mật khẩu của bạn.

 • Thay đổi mã số ứng dụng của bạn (mã PIN có 4 chữ số dùng để mở khóa ứng dụng).

 • Xem dung lượng lưu trữ mà ứng dụng Thư mục công việc đang sử dụng.

 • Xem chi tiết về bất kỳ sự cố nào với ứng dụng.

nút sắp xếp trong thư mục công việc

Thay đổi cách sắp xếp tệp – theo tên, loại, kích cỡ hoặc ngày sửa đổi.

nút chọn trong thư mục công việc

Cho phép bạn chọn các tệp cụ thể sẽ ghim hoặc bỏ ghim.

nút ghim trong thư mục công việc

Ghim tệp để chúng xuất hiện ngoại tuyến.

Các tệp lưu vào Thư mục công việc sẽ được lưu trữ trên:

 • PC của bạn hoặc thiết bị khác. Trừ khi bạn thay đổi vị trí trong lúc thiết lập Thư mục công việc, chúng sẽ được lưu tại đây: C:\Users\user name\Work Folders (trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn).

 • Máy chủ của tổ chức bạn.

 • Bất kỳ PC hoặc thiết bị nào khác nơi bạn đã thiết lập Thư mục Công việc.

Tốt nhất là bạn nên sử dụng vị trí mặc định cho các tệp trong Thư mục Công việc (C:\Users\user name\Work Folders, trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn). Nếu bạn muốn thay đổi vị trí:

 1. Chọn nút bắt đầu , sau đó chọn thư mục làm việc

 2. Chọn ngừng sử dụng thư mục công việc.

 3. Chọn thiết lập các thư mục công việc.

 4. Trên màn hình Giới thiệu Thư mục Công việc, chọn Thay đổi, sau đó chọn một vị trí mới cho các tệp Thư mục Công việc của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể chọn một vị trí trên ổ đĩa khác có nhiều dung lượng hơn, miễn là ổ đĩa đó được định dạng với hệ thống tệp NTFS và luôn kết nối với PC.

Bạn sẽ không thể sử dụng một số vị trí nhất định trên PC được dành riêng cho Windows hoặc được mã hóa. Nếu bạn chọn một trong các vị trí này cho tệp trong Thư mục công việc của mình thì bạn sẽ thấy thông báo: "Vị trí này không hoạt động".

Các vị trí sau đây được dành riêng cho Windows:

 • Thư mục Windows và các thư mục con trong đó.

 • Thư mục tệp chương trình, thư mục tệp chương trình (x86) và các thư mục con của một trong hai vị trí.

 • Thư mục mức cao nhất trong hồ sơ người dùng của bạn (thông thường làtên người dùngc: \ tên người dùng là tên người dùng Windows của bạn).

 • Thư mục cấp cao nhất của ổ đĩa.

 • Thư mục tài liệu, hoặc bất kỳ thư mục nào khác chuyển hướng đến một vị trí khác.

 • Các thư mục đã được mã hóa bằng cách sử dụng hệ thống tệp mật mã (EFS).

Nếu vị trí bạn muốn sử dụng cho các tệp trong Thư mục công việc bị mã hóa, thì bạn có thể chọn một vị trí khác hoặc giải mã vị trí đó, rồi thử lại. Để giải mã vị trí:

 1. Nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, rồi chọn File Explorer.

 2. Tìm vị trí được mã hóa.

 3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) thư mục đó, rồi chọn Thuộc tính.

 4. Trên tab Chung, chọn Nâng cao.

 5. Trong thuộc tínhNén hoặc mã hóa, bỏ chọn hộp kiểm Mã hóa nội dung để bảo mật dữ liệu, chọn OK, rồi chọn OK lần nữa.

Có, thao tác ghim tệp trong ứng dụng Thư mục công việc sẽ tải chúng xuống điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, để bạn có thể xem chúng khi ngoại tuyến.

Để ghim, hãy gõ nhẹ vào chọn tệp, rồi gõ nhẹ vàoghim.

Lưu ý: Ứng dụng Thư mục công việc sẽ cập nhật các tệp đã ghim của bạn nếu chúng được thay đổi từ các thiết bị khác. Tuy nhiên, ứng dụng có thể chỉ kiểm tra nội dung cập nhật khi đang mở và điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn được kết nối với Internet.

Hiện tại, bạn có thể dùng ứng dụng để xem tệp trong Thư mục công việc, nhưng chưa thể tải lên các thay đổi.

Gõ nhẹ vào tệp để xem và sau đó gõ nhẹ vào mở.

Lưu ý: Vì một số ứng dụng không hỗ trợ mã hóa tệp, nên nơi làm việc của bạn có thể không cho phép bạn mở tệp trong Thư mục công việc bằng các ứng dụng khác. Hoặc chúng có thể chỉ cho phép bạn mở tệp trong một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như những ứng dụng hỗ trợ chức năng mã hóa Dịch vụ quản lý quyền (RMS).

Trong ứng dụng Office bất kỳ, chọn Tệp > Mở > PC này, sau đó tìm Thư mục công việc trên PC của bạn (vị trí mặc định của thư mục là C:\Users\user name\Work Folders, trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn).

Thậm chí, để truy cập các tệp này dễ dàng hơn, hãy thêm Thư mục công việc vào danh sách các vị trí tệp trong các menu MởLưu thành. Mở ứng dụng Office và chọn Tệp > Mở > Thêm vị trí > Thư mục công việc.

Thư mục công việc sẽ tự động đồng bộ hóa các tệp của bạn nếu PC hoặc thiết bị của bạn được kết nối với Internet. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa thủ công các tệp của mình để chắc chắn rằng bạn có phiên bản mới nhất. Để thực hiện điều này, hãy chọn nút bắt đầu , rồi chọn làm việc thư mục > đồng bộ ngay

Màu xanh lục có nghĩa là các tệp và thư mục đã được mã hóa. Việc mã hóa giúp bảo mật các tệp công việc của bạn nếu PC bị lấy cắp hoặc nếu có ai đó sử dụng PC của bạn. Tổ chức của bạn sẽ quyết định việc tệp có nên được mã hóa hay không.

Bạn không thể giải mã tệp đã mã hóa trong Thư mục công việc, vì tổ chức của bạn sẽ quyết định xem tệp có nên được mã hóa hay không. Ngay cả khi bạn lưu tệp cá nhân trong Thư mục công việc, sau đó di chuyển tệp tới vị trí mới, các chính sách bảo mật của tổ chức vẫn sẽ được áp dụng cho tệp đó. Bạn sẽ biết một tệp được mã hóa nếu tên tệp đó có màu xanh lục.

Để xóa chính sách bảo mật của tổ chức bạn khỏi các tệp cá nhân của bạn:

 1. Nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, rồi chọn File Explorer.

 2. Tìm vị trí của Thư mục công việc (thường được đặt ở C:\Users\user name\Work Folders, trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn).

 3. Di chuyển mọi tệp cá nhân từ Thư mục công việc sang một thư mục khác trên PC của bạn.

 4. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào các tệp bạn muốn giải mã, rồi chọn Loại bỏ kiểm soát của doanh nghiệp. Nếu bạn di chuyển các tệp đã giải mã vào Thư mục công việc, chúng sẽ lại bị mã hóa.

Tổ chức của bạn kiểm soát chính sách về thời hạn sử dụng lại mật khẩu đã lưu. Vì vậy, thỉnh thoảng bạn có thể phải nhập lại mật khẩu cho Thư mục công việc của mình.

Tuy nhiên, việc tham gia vào nơi làm việc sẽ giảm số lần bạn được yêu cầu nhập mật khẩu. Để kết nối với nơi làm việc của bạn, hãy chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > tài khoản > truy nhập công việc > kết nối

Để bảo vệ các tệp của bạn, ứng dụng Thư mục công việc:

 • Mã hóa các tệp của bạn

 • Sử dụng mã số có bốn chữ số

Lưu ý: Một số ứng dụng không hỗ trợ chức năng mã hóa tệp. Nếu bạn mở tệp từ Thư mục công việc trong ứng dụng khác, thì tệp đó có thể không được mã hóa nữa. Hãy xem thêm thông tin trong phần "Làm cách nào để mở tệp trong Thư mục công việc bằng các ứng dụng khác?".


Nếu bạn nhập mã số sai năm lần liên tiếp, ứng dụng sẽ tự đặt lại để giữ an toàn cho tệp công việc của bạn. Các tệp của bạn không bị ảnh hưởng khi ứng dụng đặt lại, nhưng bạn sẽ phải nhập lại thông tin tài khoản của mình và tạo mã số mới.

Nếu các tệp không được đồng bộ hóa đúng cách, thì Thư mục công việc sẽ liệt kê các tệp đó và lý do chúng không được đồng bộ hóa. Sau đây là một vài cách để bạn cố khắc phục sự cố đồng bộ hóa:

 • Đóng các tệp có sự cố. Đôi khi chỉ cần sử dụng thao tác này sẽ khắc phục được sự cố.

 • Khởi động lại PC.

 • Mở File Explorer và di chuyển các tệp có sự cố sang một thư mục khác. Chọn nút bắt đầu , sau đó chọn thư mục làm việc > đồng bộ ngay bây giờ.  Di chuyển các tệp trở lại Thư mục Công việc.

Trước tiên, hãy di chuyển các tệp cá nhân của bạn sang một vị trí khác. Nếu các tệp của bạn được mã hóa, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào các tệp đó và chọn Loại bỏ kiểm soát của doanh nghiệp để giải mã chúng. Chọn nút bắt đầu , sau đó chọn thư mục làm việc > ngừng sử dụng thư mục công việc.  Nếu PC của bạn do tổ chức của bạn quản lý thì tùy chọn này có thể không khả dụng.

Để được trợ giúp từ người quản trị CNTT của tổ chức bạn, trên Windows 10, hãy chọn nútbắt đầu , rồi chọn công việc thư mục > hỗ trợ kỹ thuật email.  Ứng dụng email của bạn sẽ mở với thư mới bao gồm chi tiết về tài khoản Thư mục Công việc của bạn.

Để được trợ giúp thêm, hãy đi đến Website cộng đồng của Microsoft.

Nếu bạn là người quản trị đang tìm hiểu thêm thông tin, hãy xem chủ đề tổng quan về thư mục công việc trên TechNet.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×