Để thiết bị hoặc phụ kiện bật Bluetooth hoạt động với PC đang chạy Windows 10, thiết bị đó cần sử dụng một trong các cấu hình Bluetooth được hỗ trợ bên dưới. Để tìm hiểu xem thiết bị Bluetooth của bạn hỗ trợ hồ sơ nào, hãy xem hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.

Windows 10 (Phiên bản 1903) hỗ trợ Bluetooth phiên bản 5.0 và hồ sơ người dùng Bluetooth sau:

 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.3)

 • Audio/Video Control Transport Protocol Target (AVCTP 1.4)

 • Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP 1.3)

 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.6.1)

 • Giao thức Thuộc tính (ATT)

 • Dịch vụ Pin trên Cấu hình GATT (1.0)

 • Máy khách Bluetooth LE Generic Attribute (GATT)

 • Máy chủ Bluetooth LE Generic Attribute (GATT)

 • Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP 1.0)

 • Device ID Profile (DID 1.3)

 • Dịch vụ Thông tin Thiết bị trên Cấu hình GATT (DIS 1.1)

 • Dial-up Networking Profile (DUN 1.1)

 • Generic Access Profile (GAP)

 • Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP 1.2)

 • Hands-Free Profile (HFP 1.7.1)

 • Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP 1.2)

 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)

 • Thiết bị Giao diện Con người (HID 1.1)

 • Dịch vụ Thiết bị Giao diện Con người (HIDS 1.1)

 • Liên tác (IOP)

 • Logical Link Control và Adaptation Protocol (L2CAP)

 • Object Push Profile (OPP 1.1)

 • Personal Area Networking User Profile (PANU 1.0)

 • RFCOMM (1.1 với TS 07.10)

 • Máy khách Scan Parameters Profile trên Cấu hình GATT (ScPP 2.1)

 • Security Manager Protocol (SMP)

 • Serial Port Profile (SPP 1.2)

 • Service Discovery Protocol (SDP)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×