Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng máy tính chạy Windows 10 trong chế độ chuẩn, bạn có thể giữ cửa sổ máy tính của bạn ở trên cùng các cửa sổ khác khi bạn làm việc. Chỉ cần chọn nút giữ trên cùng . Nó là bên cạnh tiêu chuẩn, hoặc ở góc trên bên trái.

văn bản thay thế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×