Để xem chế độ xem phố 360 độ:

  1. Mở ứng dụng Maps, chọn nút dạng xem bản đồ ở bên, rồi bật streetside.

  2. Để chuyển đến chế độ xem Streetside, hãy chọn bất kỳ vị trí nào có bóng màu xanh. Hoặc tìm kiếm một vị trí, rồi chọn Streetside trên thẻ thông tin của vị trí đó.

  3. Để di chuyển xung quanh trong chế độ Streetside, chọn mũi tên trên đường phố hoặc kéo theo hướng bất kỳ.

  4. Để thoát khỏi đường đi, hãy dùng nút quay lại .

Mở bản đồ

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×