Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảo vệ các tệp và ảnh của bạn bằng cách đảm bảo chúng được sao lưu an toàn. Sử dụng bảng sau để quyết định giải pháp sao lưu nào là tốt nhất cho bạn.

Giải pháp sao lưu

Những vấn đề cần xem xét

Sao lưu dựa trên nền tảng điện toán đám mây

Bạn muốn sao lưu nội dung của mình để nội dung đó được an toàn và dễ truy cập? Bạn nên sử dụng giải pháp sao lưu dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Với sao lưu dựa trên nền tảng điện toán đám mây:

  • Dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn trên đám mây

  • Bạn có thể dễ dàng truy cập nội dung của mình trên nhiều thiết bị

  • Bạn không cần phải mua phần cứng

  • Khôi phục tệp dễ dàng và nhanh chóng

Bạn sẽ cần:

  • Vị trí lưu trữ dựa trên nền tảng điện toán đám mây

  • Truy nhập Internet

Tìm hiểu thêm về giải pháp lưu trữ đám mây tích hợp sẵn đi kèm với thiết bị của bạn.

Sao lưu ổ đĩa cứng ngoài hoặc ổ đĩa mạng

Cách tốt nhất là nên sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài hoặc sao lưu ổ đĩa mạng trong các trường hợp sau:

  • Khi không thể truy cập internet

  • Khi bạn cần lưu trữ các tệp có kích thước lớn hoặc một lượng lớn tệp. Trong những tình huống này, thường mất nhiều thời gian để tải lên các tệp và có thể tốn nhiều chi phí hơn để lưu trữ tệp.

Bạn sẽ cần:

  • Ổ đĩa cứng ngoài hoặc ổ đĩa mạng

Tìm hiểu cách sử dụng Lịch sử Tệp để sao lưu tệp của bạn.

Các bản sao lưu cũ

Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc tới các tùy chọn sao lưu hiện đại như các tùy chọn được liệt kê ở trên, vì các tùy chọn đó sẽ dễ quản lý và không phá hủy hơn.

Nếu bạn đã sử dụng Sao lưu và Khôi phục trong Windows 7, hãy cân nhắc việc di chuyển nội dung của bạn vào bản sao lưu trên nền điện toán đám mây.

Để tìm hiểu thêm về khôi phục, hãy xem Các tùy chọn khôi phục trong Windows 10.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×