You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Áp dụng cho Windows 10 Home và Windows 10 Professional.

  1. Lưu tất cả công việc của bạn.

  2. Trong Bắt đầu , chọn Xem Cài đặt > khoản > Thông tin của bạn.   

  3. Chọn Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ để thay thế.

  4. Nhập tên người dùng, mật khẩu và gợi ý mật khẩu cho tài khoản mới của bạn. Tên người dùng phải khác với mọi tên người dùng khác trên thiết bị. Lưu ý: Nếu đang sử dụng Windows 10, phiên bản 1803, bạn có thể thêm các câu hỏi bảo mật—thay vì thêm gợi ý—vào tài khoản cục bộ để giúp bạn đặt lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên mật khẩu. Kiểm tra phiên bản phiên bản Windows 10

  5. Chọn Tiếptheo ,sau đó chọn Đăng xuất và hoàn tất. Đăng nhập lại bằng tài khoản cục bộ mới của bạn.

  6. Nếu bạn không thêm câu hỏi về bảo mật để giúp đặt lại mật khẩu thì bạn nên tạo đĩa đặt lại mật khẩu. Nếu không làm việc này và sau đó quên mật khẩu, bạn sẽ không thể khôi phục mật khẩu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×