Để tìm clip trò chơi và ảnh chụp màn hình, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > Chơi trò chơi > Chụp, sau đó trong Vị trí chụp, chọn Mở thư mục.

Để thay đổi vị trí lưu clip trò chơi, hãy sử dụng File Explorer để di chuyển thư mục Quay/chụp đến bất cứ nơi nào bạn muốn trên PC. Clip trò chơi và ảnh chụp màn hình sẽ tự động tiếp tục lưu trong thư mục đó, bất cứ nơi nào bạn đặt.

Để tìm clip trò chơi và ảnh chụp màn hình, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > Chơi trò> Chụp, sau đó chọn Mở thư mục.

Để thay đổi vị trí lưu clip trò chơi, hãy sử dụng File Explorer để di chuyển thư mục Quay/chụp đến bất cứ nơi nào bạn muốn trên PC. Clip trò chơi và ảnh chụp màn hình sẽ tự động tiếp tục lưu trong thư mục đó, bất cứ nơi nào bạn đặt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×