Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft vận hành dịch vụ vị trí giúp xác định vị trí địa lý chính xác của thiết bị Windows của bạn. Vị trí chính xác của thiết bị cho phép các ứng dụng cung cấp chỉ đường cho bạn, hiển thị cửa hàng và nhà hàng ở gần bạn và hơn thế nữa.

Nhiều ứng dụng và dịch vụ yêu cầu thông tin vị trí từ thiết bị của bạn và dịch vụ vị trí của Windows cho phép bạn kiểm soát những ứng dụng được phép truy cập vào vị trí chính xác của bạn.

Cách hoạt động của cài đặt vị trí

Dịch vụ vị trí là cài đặt trên toàn thiết bị mà người quản trị thiết bị có thể kiểm soát. Khi được bật, tính năng này sẽ bật một số tính năng nhất định của Windows—chẳng hạn như tự động đặt múi giờ hoặc Tìm thiết bị—để hoạt động bình thường. Khi cài đặt vị trí này được bật, dịch vụ vị trí của Microsoft sẽ sử dụng kết hợp dịch vụ định vị toàn cầu (GPS), các điểm truy cập không dây lân cận, tháp di động và địa chỉ IP của bạn (hoặc vị trí mặc định) để xác định vị trí của thiết bị. Tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị, vị trí thiết bị của bạn có thể được xác định với các mức độ chính xác khác nhau và trong một số trường hợp, có thể được xác định là hoàn toàn chính xác.

Nếu bạn đã bật Dịch vụ vị trí, thiết bị của bạn sẽ gửi thông tin vị trí (bao gồm thông tin điểm truy cập không dây, thông tin tháp di động và vị trí GPS chính xác nếu có) cho Microsoft sau khi xóa bất kỳ dữ liệu nào nhận dạng người hoặc thiết bị trước khi rời khỏi thiết bị. Bản sao thông tin vị trí đã hủy nhận dạng này được sử dụng để cải thiện các dịch vụ vị trí của Microsoft và trong một số trường hợp, được chia sẻ với các đối tác cung cấp dịch vụ vị trí hiện tại là HERESkyhook để cải thiện các dịch vụ vị trí của nhà cung cấp.

Ngoài ra, với cài đặt này được bật, mỗi người dùng trên thiết bị có thể cho phép các ứng dụng sử dụng vị trí và lịch sử vị trí của thiết bị để cung cấp các dịch vụ nhận biết vị trí chính xác nhất mà thiết bị của họ hỗ trợ. Nếu cấp quyền truy cập ứng dụng cụ thể đến vị trí thiết bị của bạn trên trang cài đặt, ứng dụng đó sẽ có quyền truy cập vào thông tin vị trí chính xác. Nếu không, thông tin vị trí đã cung cấp cho ứng dụng sẽ có độ chính xác thấp hơn. Khi ứng dụng nhận biết vị trí hoặc dịch vụ hay tính năng Windows sử dụng vị trí của bạn, thông tin vị trí và lịch sử vị trí gần đây của bạn sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Nếu một ứng dụng hoặc tính năng truy nhập vào vị trí của thiết bị và bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, thông tin vị trí đã biết gần đây nhất của bạn cũng được lưu vào đám mây. Thông tin này khả dụng trên các thiết bị của bạn cho các ứng dụng hoặc dịch vụ khác sử dụng tài khoản Microsoft của bạn và thông tin mà bạn đã cấp phép. Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và thiết bị của bạn không thể tự xác định vị trí hiện tại của mình (chẳng hạn như khi bạn đang ở trong một tòa nhà hoặc tầng hầm), các ứng dụng hoặc dịch vụ có thể sử dụng vị trí đã biết gần đây nhất từ lịch sử vị trí được lưu trữ trên đám mây nếu có. Dữ liệu về lịch sử vị trí gần đây của thiết bị Windows cũng được lưu trữ trên thiết bị ngay cả khi không có tài khoản Microsoft nào được sử dụng và một số ứng dụng cũng như tính năng nhất định của Windows có thể truy cập lịch sử vị trí này.

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với cách xác định vị trí thiết bị của bạn không được trực tiếp quản lý bởi các cài đặt vị trí.

Ứng dụng máy tính để bàn là loại ứng dụng cụ thể sẽ không yêu cầu cấp quyền riêng khi tìm thông tin vị trí thiết bị của bạn đồng thời sẽ không xuất hiện trong danh sách cho phép bạn chọn ứng dụng có thể sử dụng vị trí của bạn. Ứng dụng máy tính để bàn là gì? Các ứng dụng này thường được tải xuống từ internet hoặc được cài đặt bằng một số phương tiện (chẳng hạn như CD, DVD hoặc thiết bị lưu trữ USB). Các ứng dụng này được cho chạy bằng cách sử dụng tệp .EXE hoặc .DLL và thường chạy trên thiết bị của bạn, không giống như các ứng dụng dựa trên web (các ứng dụng này chạy trên nền tảng điện toán đám mây).

Ngay cả khi bạn tắt Dịch vụ vị trí trong Windows, một số ứng dụng và dịch vụ có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như Bluetooth, Wi-Fi, modem mạng di động, v.v.) để xác định vị trí thiết bị của bạn với các mức độ chính xác khác nhau. Microsoft yêu cầu nhà phát triển phần mềm của bên thứ ba phát triển ứng dụng dành cho Microsoft Store hoặc phát triển ứng dụng bằng công cụ Microsoft tôn trọng cài đặt vị trí của Windows trừ khi bạn cung cấp sự chấp thuận cần thiết hợp pháp để yêu cầu nhà phát triển của bên thứ ba xác định vị trí của bạn. Tuy nhiên, để giảm bớt rủi ro mà một ứng dụng hoặc dịch vụ có thể xác định vị trí của bạn khi đã tắt cài đặt vị trí của thiết bị Windows, bạn chỉ nên cài đặt ứng dụng và dịch vụ từ các nguồn tin cậy. Để bảo vệ toàn diện hơn vị trí của bạn, bạn có thể cân nhắc tắt các cấu phần dựa trên radio của thiết bị, chẳng hạn như Wi-Fi, Bluetooth, modem mạng di động và các cấu phần GPS mà ứng dụng có thể sử dụng để xác định chính xác vị trí của bạn. Tuy nhiên, làm như vậy cũng sẽ làm giảm các trải nghiệm khác như gọi điện thoại (bao gồm các cuộc gọi khẩn cấp), nhắn tin, kết nối internet và kết nối với các thiết bị ngoại vi như tai nghe. Hãy đọc các chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng và dịch vụ mà bạn đã cài đặt để tìm hiểu thêm về cách các ứng dụng và dịch vụ đó sử dụng vị trí của thiết bị.

Để tạo điều kiện nhận trợ giúp trong lúc khẩn cấp, bất cứ khi nào bạn thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, Windows sẽ cố gắng xác định và chia sẻ vị trí chính xác của bạn, bất kể cài đặt vị trí của bạn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin vị trí của thiết bị nếu thiết bị của bạn có thẻ SIM hoặc sử dụng dịch vụ mạng di động.

Quản lý cài đặt vị trí

Dịch vụ vị trí

 1. Chuyển đến Bắt đầu Cài  > đặt Bảo mật > quyền riêng tư & trí> trí.

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Nếu bạn là người quản trị trên thiết bị, bạn có thể sử dụng cài đặt Dịch vụ vị trí để kiểm soát việc có thể sử dụng dịch vụ vị trí trên thiết bị này hay không. Nếu bạn không phải là người quản trị trên thiết bị này, bạn sẽ không thấy cài đặt này.

  • Để chỉ kiểm soát vị trí cho tài khoản người dùng của bạn, hãy chuyển cài đặt Cho phép các ứng dụng truy nhập vào vị trí của bạn. Nếu "Dịch vụ vị trí bị tắt" xuất hiện trên trang cài đặt, bạn sẽ không thể bật cài đặt Cho phép các ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn cho một tài khoản người dùng cụ thể.

Lịch sử vị trí

Một số ứng dụng và dịch vụ của Windows sử dụng thông tin vị trí cũng sử dụng lịch sử vị trí của bạn. Khi cài đặt vị trí được bật, các vị trí mà các ứng dụng hoặc dịch vụ tra cứu sẽ được lưu trữ trên thiết bị trong một khoảng thời gian giới hạn (24 giờ), sau đó bị xóa. Những ứng dụng có quyền truy cập vào thông tin này sẽ được ghi nhãn Sử dụng lịch sử vị trí trên trang cài đặt Vị trí.

Để xóa lịch sử vị trí,   hãy khởi động lại thiết bị của bạn hoặc chuyển đến Bắt đầu Cài đặt > >Quyền riêng tư & mật>Trí và trong Lịch sử vị trí, chọn Xóa. Xóa lịch sử vị trí sẽ chỉ xóa lịch sử trên thiết bị. Những ứng dụng truy cập lịch sử trước khi lịch sử bị xóa có thể đã lưu trữ lịch sử đó ở nơi khác. Tham khảo chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng để biết thêm thông tin.

Để xóa lịch sử vị trí được lưu trữ trên đám mây và được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, hãy truy cập account.microsoft.com và đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình. Chọn Xóa hoạt động định vị, sau đó chọn Xóa.

Vị trí mặc định

Bạn có thể đặt vị trí mặc định cho thiết bị của mình để Windows, các ứng dụng và dịch vụ có thể sử dụng khi không thể phát hiện vị trí chính xác hơn bằng GPS hoặc các phương pháp khác.

Để thay đổi vị trí mặc định cho thiết bị của bạn mà Windows, các ứng dụng và dịch vụ có thể sử dụng khi không thể phát hiện vị trí chính xác hơn

 1. Chuyển đến Bắt đầu Cài  > đặt và > quyền riêng tư & mật cho > vị trí.

 2. Trong Vị trí mặc định, chọn Đặt làm mặc định.

 3. Ứng dụng Bản đồ Windows sẽ mở ra. Làm theo hướng dẫn để đặt hoặc thay đổi vị trí mặc định của bạn.

Cho phép ghi đè vị trí

Thay vì sử dụng GPS hoặc tín hiệu định vị Wi-Fi vị trí của thiết bị, bạn có thể cho phép ghi đè vị trí, điều này sẽ cho phép các ứng dụng sử dụng vị trí của thiết bị từ xa. Ví dụ: khi sử dụng Máy tính Từ xa, bạn có thể tìm thấy máy in cục bộ xung quanh thiết bị máy khách của mình thay vì gần máy chủ lưu trữ máy ảo mà bạn đã kết nối.

Để cài đặt Cho phép ghi đè vị trí hoạt động, cài đặt Dịch vụ vị trí cho cả thiết bị cục bộ và thiết bị từ xa cần được bật. Ngoài ra, ứng dụng đang được sử dụng để quản lý kết nối từ xa nên được phép truy cập để sử dụng vị trí.

Để cho phép các ứng dụng trên thiết bị này sử dụng vị trí của một thiết bị khác

Trên thiết bị đang thực hiện kết nối:

 1. Chuyển đến Bắt đầu Cài  > đặt và > quyền riêng tư & mật cho > vị trí.

 2. Đảm bảo rằng cài đặt Dịch vụ vị trí đã được Bật.

 3. Đảm bảo rằng ứng dụng được sử dụng cho kết nối từ xa đã được cấp quyền truy nhập vào vị trí của bạn.

Trên thiết bị đang được kết nối với:

 1. Chuyển đến Bắt đầu Cài  > đặt và > quyền riêng tư & mật cho > vị trí.

 2. Đảm bảo rằng cài đặt Dịch vụ vị trí đã được Bật.

 3. Bật cài đặt Cho phép ghi đè vịtrí.

Vị trí cho các trang web trong Microsoft Edge

Khi bật vị trí cho Microsoft Edge, bạn vẫn có quyền kiểm soát trang web nào có thể truy nhập vào vị trí thiết bị của mình. Microsoft Edge sẽ xin phép bạn vào lần đầu tiên bạn truy nhập trang web yêu cầu thông tin vị trí của bạn. Bạn có thể tắt quyền truy nhập vị trí cho một trang web trong cài đặt Microsoft Edge. Tìm hiểu thêm về vị trí và quyền riêng tư trong Microsoft Edge

Cách chúng tôi xây dựng cơ sở dữ liệu dịch vụ vị trí

Nếu dịch vụ Vị trí được bật và thiết bị của bạn có khả năng GPS, Microsoft sẽ ghi lại vị trí của tháp di động và Wi-Fi điểm truy cập để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ vị trí,. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có thể bao gồm địa chỉ MAC của bộ định tuyến không dây hoặc các thiết bị mạng Wi-Fi khác của bạn. Chúng tôi không gắn địa chỉ MAC với cá nhân bạn hoặc với các thiết bị được kết nối với mạng của bạn.

Để ngăn Microsoft sử dụng địa chỉ MAC của các địa chỉ Wi-Fi bạn trong cơ sở dữ liệu dịch vụ vị trí của chúng tôi, hãy chuyển đến Chọn không sử dụng dịch vụ vị trí.

Cách chúng tôi giúp cập nhật thông tin cho bạn: biểu tượng vị trí

Khi một hoặc nhiều ứng dụng hiện đang sử dụng vị trí thiết bị của bạn thông qua dịch vụ vị trí của Windows, bạn sẽ thấy biểu tượng vị trí trong khu vực thông báo của thanh tác vụ. Di chuột lên biểu tượng để xem tên của ứng dụng hoặc các ứng dụng bằng cách sử dụng vị trí.

Bạn cũng có thể xem những ứng dụng nào hiện đang sử dụng vị trí chính xác của bạn hoặc gần đây đã truy cập vị trí chính xác của bạn trên thiết bị Windows   bằng cách đi tới Bắt đầu Cài đặt >>Cài đặt & Bảo mật>Vị trí và trong Cho phép các ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn, bạn sẽ thấy ngày và giờ vị trí được sử dụng lần cuối. 

Microsoft vận hành dịch vụ vị trí giúp xác định vị trí địa lý chính xác của thiết bị Windows của bạn. Vị trí chính xác của thiết bị cho phép các ứng dụng cung cấp chỉ đường cho bạn, hiển thị cửa hàng và nhà hàng ở gần bạn và hơn thế nữa.

Nhiều ứng dụng và dịch vụ yêu cầu thông tin vị trí từ thiết bị của bạn và dịch vụ vị trí của Windows cho phép bạn kiểm soát những ứng dụng được phép truy cập vào vị trí chính xác của bạn.

Cách hoạt động của cài đặt vị trí

Cài đặt vị trí của thiết bị cho phép một số tính năng cụ thể của Windows hoạt động đúng, chẳng hạn như cài đặt tự động múi giờ hoặc Tìm thiết bị. Khi bật cài đặt vị trí của thiết bị, dịch vụ vị trí của Microsoft sẽ sử dụng kết hợp dịch vụ định vị toàn cầu (GPS), điểm truy cập không dây lân cận và địa chỉ IP của bạn để xác định vị trí của thiết bị. Tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị, vị trí thiết bị của bạn có thể được xác định với các mức độ chính xác khác nhau và trong một số trường hợp, có thể được xác định là hoàn toàn chính xác.

Nếu bạn đã bật cài đặt vị trí của thiết bị, thiết bị của bạn sẽ gửi thông tin vị trí đã hủy nhận dạng (bao gồm thông tin điểm truy cập không dây, thông tin tháp di động và vị trí GPS chính xác nếu có) cho Microsoft sau khi xóa bất kỳ dữ liệu nào nhận dạng người hoặc thiết bị trước khi rời khỏi thiết bị. Bản sao thông tin vị trí đã hủy nhận dạng này được sử dụng để cải thiện các dịch vụ vị trí của Microsoft và trong một số trường hợp, được chia sẻ với các đối tác cung cấp dịch vụ vị trí hiện tại là HERESkyhook để cải thiện các dịch vụ vị trí của nhà cung cấp.

Ngoài ra, với cài đặt này được bật, mỗi người dùng trên thiết bị có thể cho phép các ứng dụng sử dụng vị trí và lịch sử vị trí của thiết bị để cung cấp các dịch vụ nhận biết vị trí chính xác nhất mà thiết bị của họ hỗ trợ. Nếu cấp quyền truy cập ứng dụng cụ thể đến vị trí thiết bị của bạn trên trang cài đặt, ứng dụng đó sẽ có quyền truy cập vào thông tin vị trí chính xác. Nếu không, thông tin vị trí đã cung cấp cho ứng dụng sẽ có độ chính xác thấp hơn. Khi ứng dụng nhận biết vị trí hoặc dịch vụ hay tính năng Windows sử dụng vị trí của bạn, thông tin vị trí và lịch sử vị trí gần đây của bạn sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Khi một ứng dụng hoặc tính năng truy nhập vào vị trí của thiết bị và nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, thông tin vị trí đã biết gần đây nhất của bạn cũng được lưu vào đám mây. Thông tin này khả dụng trên các thiết bị của bạn cho các ứng dụng hoặc dịch vụ khác sử dụng tài khoản Microsoft của bạn và thông tin mà bạn đã cấp phép. Nếu đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và thiết bị không thể xác định vị trí hiện tại của bạn (chẳng hạn như khi bạn đang ở trong một tòa nhà hoặc tầng hầm), ứng dụng hoặc dịch vụ có thể sử dụng vị trí đã biết gần đây nhất từ lịch sử vị trí được lưu trữ trên đám mây của bạn, nếu có.

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với cách xác định vị trí thiết bị của bạn không được trực tiếp quản lý bởi các cài đặt vị trí.

Ứng dụng máy tính để bàn là loại ứng dụng cụ thể sẽ không yêu cầu cấp quyền riêng khi tìm thông tin vị trí thiết bị của bạn đồng thời sẽ không xuất hiện trong danh sách cho phép bạn chọn ứng dụng có thể sử dụng vị trí của bạn. Ứng dụng máy tính để bàn là gì? Các ứng dụng này thường được tải xuống từ internet hoặc được cài đặt bằng một số phương tiện (chẳng hạn như CD, DVD hoặc thiết bị lưu trữ USB). Các ứng dụng này được cho chạy bằng cách sử dụng tệp .EXE hoặc .DLL và thường chạy trên thiết bị của bạn, không giống như các ứng dụng dựa trên web (các ứng dụng này chạy trên nền tảng điện toán đám mây).

Ngay cả khi bạn đã tắt cài đặt vị trí của thiết bị, một số dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như Bluetooth, Wi-Fi, modem mạng di động, v.v.) để xác định vị trí thiết bị của bạn với các mức độ chính xác khác nhau. Microsoft yêu cầu nhà phát triển phần mềm của bên thứ ba phát triển ứng dụng dành cho Microsoft Store hoặc phát triển ứng dụng bằng công cụ Microsoft tôn trọng cài đặt vị trí của Windows trừ khi bạn cung cấp sự chấp thuận cần thiết hợp pháp để yêu cầu nhà phát triển của bên thứ ba xác định vị trí của bạn. Tuy nhiên, để giảm bớt rủi ro mà một ứng dụng hoặc dịch vụ có thể xác định vị trí của bạn khi đã tắt cài đặt vị trí của thiết bị Windows, bạn chỉ nên cài đặt ứng dụng và dịch vụ từ các nguồn tin cậy. Để bảo vệ toàn diện hơn vị trí của bạn, bạn có thể cân nhắc tắt các cấu phần dựa trên radio của thiết bị, chẳng hạn như Wi-Fi, Bluetooth, modem mạng di động và các cấu phần GPS mà ứng dụng có thể sử dụng để xác định chính xác vị trí của bạn. Tuy nhiên, làm như vậy cũng sẽ làm giảm các trải nghiệm khác như gọi điện thoại (bao gồm các cuộc gọi khẩn cấp), nhắn tin, kết nối internet và kết nối với các thiết bị ngoại vi như tai nghe. Hãy đọc các chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng và dịch vụ mà bạn đã cài đặt để tìm hiểu thêm về cách các ứng dụng và dịch vụ đó sử dụng vị trí của thiết bị.

Để tạo điều kiện nhận trợ giúp trong lúc khẩn cấp, bất cứ khi nào bạn thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, Windows sẽ cố gắng xác định và chia sẻ vị trí chính xác của bạn, bất kể cài đặt vị trí của bạn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin vị trí của thiết bị nếu thiết bị của bạn có thẻ SIM hoặc sử dụng dịch vụ mạng di động.

Lịch sử vị trí

Một số ứng dụng và dịch vụ của Windows sử dụng thông tin vị trí cũng sử dụng lịch sử vị trí của bạn. Khi cài đặt vị trí được bật, các vị trí mà các ứng dụng hoặc dịch vụ tra cứu sẽ được lưu trữ trên thiết bị trong một khoảng thời gian giới hạn (24 giờ trong Windows 10) rồi bị xóa. Những ứng dụng có quyền truy cập vào thông tin này sẽ được ghi nhãn Sử dụng lịch sử vị trí trên trang cài đặt Vị trí.

Vị trí mặc định

Bạn có thể đặt vị trí mặc định cho thiết bị của mình để Windows, các ứng dụng và dịch vụ có thể sử dụng khi không thể phát hiện vị trí chính xác hơn bằng GPS hoặc các phương pháp khác.

Vùng giám sát

Một số ứng dụng có thể sử dụng tính năng khoanh vùng giám sát. Tính năng này có thể bật hoặc tắt các dịch vụ cụ thể hoặc hiển thị thông tin hữu ích cho bạn khi bạn đang ở trong vùng mà ứng dụng xác định (hoặc “khoanh vùng") được. Ứng dụng chỉ có thể sử dụng tính năng khoanh vùng giám sát nếu bạn đã bật vị trí cho ứng dụng đó. Nếu bất kỳ ứng dụng Windows nào của bạn đang sử dụng tính năng vùng giám sát, bạn sẽ thấy Một hoặc nhiều ứng dụng của bạn hiện đang sử dụng tính năng vùng giám sát trên trang cài đặt Vị trí.

Cortana

Cortana hoạt động tốt nhất khi có quyền truy nhập vị trí thiết bị và lịch sử vị trí của bạn. Cortana sử dụng các dữ liệu này để giúp bạn, ví dụ như bằng cách cung cấp cho bạn cảnh báo giao thông trước khi bạn cần khởi hành hoặc nhắc nhở dựa trên vị trí như “Bạn đang ở gần một cửa hàng tạp hóa nơi bạn muốn mua sữa”. Cortana thu thập thông tin vị trí của bạn theo định kỳ ngay cả khi bạn không tương tác với Cortana, chẳng hạn như khi bạn kết nối với Wi-Fi hoặc ngắt kết nối khỏi Bluetooth. Khi bật Cortana, ứng dụng Tìm kiếm cũng có quyền truy cập vào thông tin vị trí của thiết bị và sẽ tự động gửi thông tin đó tới Bing khi Cortana đề xuất các cụm từ và kết quả tìm kiếm trên web để Bing sử dụng theo mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư. Nếu không muốn cho phép Cortana truy nhập vào vị trí của thiết bị, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bắt đầu > Đặt > Cortana.

 2. Chọn Quyền hoặc Quyền & Lịch sử.

 3. Chọn Quản lý thông tin mà Cortana có thể truy nhập từ thiết bị này.

 4. Chuyển cài đặt Vị trí sang Tắt.

Microsoft Edge

Khi bật vị trí cho Microsoft Edge, bạn vẫn có quyền kiểm soát trang web nào có thể truy nhập vào vị trí thiết bị của mình. Microsoft Edge sẽ xin phép bạn vào lần đầu tiên bạn truy nhập trang web yêu cầu thông tin vị trí của bạn. Bạn có thể tắt quyền truy nhập vị trí cho một trang web trong cài đặt Microsoft Edge.

Có hai phiên bản Microsoft Edge có thể được cài đặt trên Windows 10. Microsoft Edge mới có thể tải xuống và được xem là một ứng dụng dành cho máy tính để bàn. Làm theo các bước sau để bật vị trí cho Microsoft Edge mới:

 1. Chuyển đến Bắt đầu Cài  > Đặt > Quyền riêng tư> vị trí.

 2. Bật Cho phép truy cập vào vị trí trên thiết bị này.

 3. Bật Cho phép ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn.

 4. Bật Cho phép ứng dụng trên máy tính truy cập vào vị trí của bạn nếu có.

Phiên bản cũ của Microsoft Edge là trình duyệt dựa trên HTML được phát hành cùng với Windows 10 tháng 7 năm 2015.  Làm theo các bước sau để bật vị trí cho phiên bản Microsoft Edge cũ:

 1. Chuyển đến Bắt đầu Cài  > Đặt > Quyền riêng tư> vị trí.

 2. Bật Cho phép truy cập vào vị trí trên thiết bị này.

 3. Bật Cho phép ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn.

 4. Trong Chọn các ứng dụng có thể truy cập vào vị trí chính xác của bạn, chuyển cài đặt Microsoft Edge thành Bật.

Tìm hiểu thêm về vị trí và quyền riêng tư trong Microsoft Edge mới

Cách chúng tôi xây dựng cơ sở dữ liệu dịch vụ vị trí

Khi dịch vụ Vị trí được bật, để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ vị trí, Microsoft sẽ ghi lại vị trí chính xác của tháp di động và điểm truy cập Wi-Fi nếu thiết bị của bạn có khả năng GPS. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có thể bao gồm địa chỉ MAC của bộ định tuyến không dây hoặc các thiết bị mạng Wi-Fi khác của bạn. Chúng tôi không gắn địa chỉ MAC với cá nhân bạn hoặc với các thiết bị được kết nối với mạng của bạn.

Để ngăn Microsoft sử dụng địa chỉ MAC của các địa chỉ Wi-Fi bạn trong cơ sở dữ liệu dịch vụ vị trí của chúng tôi, hãy chuyển đến Chọn không sử dụng dịch vụ vị trí.

Cách chúng tôi giúp cập nhật thông tin cho bạn: biểu tượng vị trí

Khi một hoặc nhiều ứng dụng hiện đang sử dụng vị trí thiết bị của bạn thông qua dịch vụ vị trí của Windows, bạn sẽ thấy biểu tượng vị trí trong vùng thông báo của thanh tác vụ (trên PC chạy Windows 10) hoặc trong thanh trạng thái ở đầu màn hình (trên thiết bị chạy Windows 10 Mobile). Biểu tượng này sẽ không được hiển thị cho vùng giám sát.

Để hiển thị hoặc ẩn biểu tượng vị trí:

Trên PC chạy Windows 10:

 1. Chuyển đến Bắt đầu > Cài đặt > cá nhân hóa > thanh tác vụ.

 2. Trong Khu vực thông báo, hãy chọn Chọn biểu tượng hiển thị trên thanh tác vụ.

 3. Chuyển cài đặt Thông báo Vị trí thành Bật hoặc Tắt.

Trên Windows 10 Mobile:

 1. Chuyển đến Cài đặt .

 2. Chọn Quyền riêng tư > Vị trí.

 3. Bật hoặc tắt Hiển thị biểu tượng vị trí.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị do nơi làm việc cấp hoặc nếu đang sử dụng thiết bị cá nhân ở nơi làm việc, bạn có thể không thay đổi được cài đặt vị trí. Nếu đúng như vậy, Một số cài đặt do tổ chức của bạn quản lý sẽ xuất hiện ở đầu trang cài đặt Vị trí.

Cách kiểm soát cài đặt vị trí

Cài đặt vị trí của Windows giúp bạn kiểm soát quyền truy cập của các tính năng Windows vào vị trí của thiết bị cũng như các ứng dụng Windows có thể sử dụng thông tin vị trí và lịch sử vị trí của thiết bị. Để kiểm tra cài đặt vị trí của bạn, hãy chuyển đến Bắt > Cài đặt > quyền riêng tư > trí.

Để xóa lịch sử vị trí, hãy khởi động lại thiết bị của bạn hoặc chuyển đến Bắt đầu Cài đặt > > Quyền riêng tư >vị trí và trong Lịch sử vị trí, chọn Xóa. Xóa lịch sử vị trí sẽ chỉ xóa lịch sử trên thiết bị. Những ứng dụng truy cập lịch sử trước khi lịch sử bị xóa có thể đã lưu trữ lịch sử đó ở nơi khác. Tham khảo chính sách về quyền riêng tư của các ứng dụng để biết thêm thông tin.

Để xóa lịch sử vị trí được lưu trữ trên đám mây và được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, hãy truy cập account.microsoft.com và đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình. Chọn Xóa hoạt động định vị, sau đó chọn Xóa.

Để bật hoặc tắt cài đặt vị trí của Windows:

Trên PC của bạn:

 1. Chuyển đến Bắt đầu cài > đặt và > trí quyền > của bạn.

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Để kiểm soát vị trí cho toàn bộ thiết bị nếu bạn là người quản trị trên thiết bị, hãy chọn Thay đổi, sau đó trong thông báo Vị trí cho thiết bị này, chuyển cài đặt sang Bật hoặc Tắt.

  • Để chỉ kiểm soát vị trí cho tài khoản người dùng của bạn, hãy chuyển cài đặt Cho phép các ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn thành Bật hoặc Tắt. Nếu Vị trí cho thiết bị này đang tắt xuất hiện trên trang cài đặt, bạn sẽ không thể bật cài đặt Cho phép các ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn cho một tài khoản người dùng cụ thể. (Lưu ý rằng trong các phiên bản trước của Windows, cài đặt này được gọi là Dịch vụ vị trí.)

Trên PC chạy Windows 10, bạn có thể thêm hoặc xóa ô Vị trí khỏi khu vực thông báo ở phía xa bên phải của thanh tác vụ. Cách thực hiện như sau:

 1. Chuyển đến Bắt đầu Cài > Cài đặt > hệ thống > thông báo & hành động.

 2. Trong Hành động nhanh, chọn Chỉnh sửa hành động nhanh của bạn.

 3. Thêm, xóa hoặc di chuyển ô xếp Vị trí.

Trên thiết bị di động của bạn:

 1. Chuyển đến Cài đặt > Quyền riêng tư > trí.

 2. Chọn Vị trí để bật hoặc tắt cài đặt đó.

Để thay đổi quyền truy cập của một ứng dụng vào vị trí chính xác của bạn:

 1. Chuyển đến Bắt đầu cài > đặt và > trí quyền > của bạn.

 2. Bật hoặc tắt từng ứng dụng tại nơi ứng dụng xuất hiện trong Chọn các ứng dụng có thể truy cập vào vị trí chính xác của bạn. Trên một thiết bị, mỗi người có thể thực hiện thao tác tương tự cho tài khoản của họ. Nếu cài đặt Cho phép các ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn bị Tắt đối với tài khoản người dùng của bạn, thì sẽ không thể bật nút gạt bật/tắt cho tới khi cài đặt Cho phép các ứng dụng truy cập vào vị trí của bạn được Bật.

Để thay đổi vị trí mặc định cho PC của bạn mà Windows, các ứng dụng và dịch vụ có thể sử dụng khi không thể phát hiện vị trí chính xác hơn:

 1. Chuyển đến Bắt đầu cài > đặt và > trí quyền > của bạn.

 2. Trong Vị trí mặc định, chọn Đặt làm mặc định.

 3. Ứng dụng Bản đồ Windows sẽ mở ra. Hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi vị trí mặc định của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×