Không gian Lưu trữ giúp bảo vệ dữ liệu của bạn trước các sự cố xảy ra với ổ đĩa và mở rộng khả năng lưu trữ theo thời gian khi bạn thêm các ổ đĩa vào PC. Bạn có thể sử dụng Không gian Lưu trữ để nhóm hai hoặc nhiều ổ đĩa với nhau thành một vùng lưu trữ, sau đó sử dụng dung lượng từ vùng lưu trữ đó để tạo các ổ đĩa ảo được gọi là không gian lưu trữ. Các không gian lưu trữ này thường lưu trữ hai bản sao của dữ liệu, do đó nếu một trong các ổ đĩa của bạn gặp sự cố, bạn vẫn có một bản sao dữ liệu nguyên vẹn. Nếu với dung lượng đó máy chạy chậm, chỉ cần thêm ổ đĩa vào vùng lưu trữ.

Bạn cần có ít nhất hai ổ đĩa bổ sung (ngoài ổ đĩa nơi Windows được cài đặt). Những ổ đĩa này có thể là ổ đĩa cứng gắn trong hoặc gắn ngoài hoặc các ổ đĩa bán dẫn. Bạn có thể sử dụng rất nhiều loại ổ đĩa với Không gian Lưu trữ, bao gồm các ổ đĩa USB, SATA và SAS.
 

 1. Thêm hoặc kết nối các ổ đĩa bạn muốn nhóm cùng với Không gian Lưu trữ.

 2. Đi tới thanh tác vụ, nhập Không gian Lưu trữ vào hộp tìm kiếm và chọn Không gian Lưu trữ từ danh sách kết quả tìm kiếm.

 3. Chọn Tạo dung lượng lưu trữ và dung lượng lưu trữ mới.

 4. Chọn các ổ đĩa bạn muốn thêm vào dung lượng lưu trữ mới, rồi chọn Tạo nhóm.

 5. Đặt tên và chữ cái cho ổ đĩa, sau đó chọn bố cục. Bản sao hai chiều, Bản sao ba chiềuChẵn lẻ có thể giúp bảo vệ các tệp trong không gian lưu trữ khi hư hỏng ổ đĩa.

 6. Nhập kích thước tối đa không gian lưu trữ có thể đạt được, sau đó chọn Tạo không gian lưu trữ.
   

 • Không gian đơn được thiết kế để tăng hiệu năng nhưng không bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa. Loại này phù hợp nhất cho các dữ liệu tạm thời (chẳng hạn như tệp hiển thị video), tệp nháp của trình chỉnh sửa ảnh và tệp đối tượng của trình biên soạn trung gian. Các không gian đơn cần có ít nhất hai ổ đĩa để trở nên hữu ích.

 • Không gian dạng bản sao được thiết kế để tăng hiệu năng và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách lưu giữ nhiều bản sao. Không gian dạng bản sao hai chiều tạo hai bản sao cho tệp và có thể chịu được hư hỏng một ổ đĩa trong khi không gian dạng bản sao ba chiều có thể chịu được hư hỏng hai ổ đĩa. Loại này phù hợp để lưu trữ nhiều loại dữ liệu, từ việc chia sẻ tệp có mục đích chung đến thư viện VHD. Khi không gian dạng bản sao được định dạng bằng Hệ thống Tệp Phục hồi (ReFS), Windows sẽ tự động duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu giúp tệp mau phục hồi hơn khi hư hỏng ổ đĩa. Không gian dạng bản sao hai chiều yêu cầu ít nhất hai ổ đĩa và không gian dạng bản sao ba chiều yêu cầu ít nhất năm ổ đĩa.

 • Không gian lưu trữ chẵn lẻ được thiết kế để lưu trữ hiệu quả và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách giữ nhiềuKhông gian lưu trữ chẵn lẻ được thiết kế để lưu trữ hiệu quả và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách giữ nhiều hơn một bản sao. một bản sao. Không gian lưu trữ chẵn lẻ phù hợp nhất để lưu trữ dữ liệu và phát phương tiện như nhạc và video. Bố cục lưu trữ này yêu cầu ít nhất ba ổ đĩa để bảo vệ bạn khi hư hỏng một ổ đĩa và ít nhất bảy ổ đĩa để bảo vệ khi hư hỏng hai ổ đĩa.
   

Sau khi nâng cấp lên Windows, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các nhóm hiện có. Với vùng đã nâng cấp, bạn có thể tối ưu hóa mức sử dụng ổ đĩa và xóa các ổ đĩa khỏi vùng mà không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của vùng khi hư hỏng ổ đĩa.

Lưu ý: Các vùng được nâng cấp không tương thích với các phiên bản trước của Windows.

Khi bạn thêm các ổ đĩa mới vào vùng hiện có, bạn nền tối ưu hóa sử dụng ổ đĩa. Thao tác này sẽ di chuyển một số dữ liệu của bạn sang ổ đĩa mới được thêm để tận dụng dung lượng của vùng. Điều này sẽ xảy ra theo mặc định khi bạn thêm một ổ đĩa mới vào một nhóm được nâng cấp trong Windows bạn sẽ thấy một hộp kiểm cho Tối ưu hóa để trải rộng dữ liệu hiện có trên tất cả các ổ đĩa được chọn khi bạn thêm ổ đĩa. Tuy nhiên, nếu bạn đã xóa hộp kiểm hoặc thêm ổ đĩa trước khi nâng cấp một vùng, bạn sẽ cần tối ưu hóa sử dụng ổ đĩa theo cách thủ công. Để làm như vậy, nhập Không gian Lưu trữ trong hộp kiểm trên thanh tác vụ, chọn Không gian Lưu trữ từ danh sách kết quả tìm kiếm, rồi chọn Tối ưu hóa sử dụng ổ đĩa.
 

Nếu đã tạo một nhóm trong Windows hoặc nâng cấp một nhóm hiện có, bạn có thể loại bỏ một ổ đĩa khỏi nhóm đó. Dữ liệu được lưu trên ổ đĩa đó sẽ được di chuyển đến các ổ đĩa khác trong vùng và bạn sẽ thoải mái sử dụng ổ đĩa để lưu dữ liệu khác.

 1. Đi tới thanh tác vụ, nhập Không gian Lưu trữ vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Không gian Lưu trữ từ danh sách kết quả tìm kiếm.

 2. Chọn Thay đổi cài đặt > Ổ đĩa vật lý để xem tất cả ổ đĩa trong vùng của bạn.

 3. Tìm ổ đĩa bạn muốn xóa và chọn Chuẩn bị để xóa> Chuẩn bị để xóa. Vẫn cắm ổ đĩa vào PC cho đến khi ổ đĩa đã sẵn sàng để xóa. Quá trình này có thể mất vài giờ, tùy thuộc vào lượng dữ liệu bạn đã lưu trên đó.

 4. (Tùy chọn) Để tăng tốc độ chuẩn bị ổ đĩa, không được để PC chuyển sang chế độ ngủ. Chọn Bắt đầu> Cài đặt> của Hệ> nguồn & nguồn của> Màn hình và chế độ ngủ. Bên cạnh Khi cắm, hãy đặt thiết bị của tôi sang chế độ ngủ sau khi chọn Không bao giờ.

 5. Khi ổ đĩa được liệt kê là Sẵn sàng để xóa, chọn Xóa > Xóa ổ đĩa. Bây giờ, bạn có thể rút ổ đĩa ra khỏi PC.

Lưu ý: Nếu bạn gặp phải sự cố khi bạn cố gắng chuẩn bị ổ đĩa để xóa, có thể là do bạn không có đủ dung lượng trống trong vùng để lưu trữ tất cả dữ liệu từ ổ đĩa bạn muốn xóa. Hãy thử thêm một ổ đĩa mới vào vùng có dung lượng bằng dung lượng ổ đĩa bạn định xóa rồi thử lại.

Không gian Lưu trữ giúp bảo vệ dữ liệu của bạn trước các sự cố xảy ra với ổ đĩa và mở rộng khả năng lưu trữ theo thời gian khi bạn thêm các ổ đĩa vào PC. Bạn có thể sử dụng Không gian Lưu trữ để nhóm hai hoặc nhiều ổ đĩa với nhau thành một vùng lưu trữ, sau đó sử dụng dung lượng từ vùng lưu trữ đó để tạo các ổ đĩa ảo được gọi là không gian lưu trữ. Các không gian lưu trữ này thường lưu trữ hai bản sao của dữ liệu, do đó nếu một trong các ổ đĩa của bạn gặp sự cố, bạn vẫn có một bản sao dữ liệu nguyên vẹn. Nếu với dung lượng đó máy chạy chậm, chỉ cần thêm ổ đĩa vào vùng lưu trữ.

Bạn cần có ít nhất hai ổ đĩa bổ sung (ngoài ổ đĩa nơi Windows được cài đặt). Những ổ đĩa này có thể là ổ đĩa cứng gắn trong hoặc gắn ngoài hoặc các ổ đĩa bán dẫn. Bạn có thể sử dụng rất nhiều loại ổ đĩa với Không gian Lưu trữ, bao gồm các ổ đĩa USB, SATA và SAS.
 

 1. Thêm hoặc kết nối các ổ đĩa bạn muốn nhóm cùng với Không gian Lưu trữ.

 2. Đi tới thanh tác vụ, nhập Không gian Lưu trữ vào hộp tìm kiếm và chọn Không gian Lưu trữ từ danh sách kết quả tìm kiếm.

 3. Chọn Tạo dung lượng lưu trữ và dung lượng lưu trữ mới.

 4. Chọn các ổ đĩa bạn muốn thêm vào dung lượng lưu trữ mới, rồi chọn Tạo nhóm.

 5. Đặt tên và chữ cái cho ổ đĩa, sau đó chọn bố cục. Bản sao hai chiều, Bản sao ba chiềuChẵn lẻ có thể giúp bảo vệ các tệp trong không gian lưu trữ khi hư hỏng ổ đĩa.

 6. Nhập kích thước tối đa không gian lưu trữ có thể đạt được, sau đó chọn Tạo không gian lưu trữ.
   

 • Không gian đơn được thiết kế để tăng hiệu năng nhưng không bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa. Loại này phù hợp nhất cho các dữ liệu tạm thời (chẳng hạn như tệp hiển thị video), tệp nháp của trình chỉnh sửa ảnh và tệp đối tượng của trình biên soạn trung gian. Các không gian đơn cần có ít nhất hai ổ đĩa để trở nên hữu ích.

 • Không gian dạng bản sao được thiết kế để tăng hiệu năng và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách lưu giữ nhiều bản sao. Không gian dạng bản sao hai chiều tạo hai bản sao cho tệp và có thể chịu được hư hỏng một ổ đĩa trong khi không gian dạng bản sao ba chiều có thể chịu được hư hỏng hai ổ đĩa. Loại này phù hợp để lưu trữ nhiều loại dữ liệu, từ việc chia sẻ tệp có mục đích chung đến thư viện VHD. Khi không gian dạng bản sao được định dạng bằng Hệ thống Tệp Phục hồi (ReFS), Windows sẽ tự động duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu giúp tệp mau phục hồi hơn khi hư hỏng ổ đĩa. Không gian dạng bản sao hai chiều yêu cầu ít nhất hai ổ đĩa và không gian dạng bản sao ba chiều yêu cầu ít nhất năm ổ đĩa.

 • Không gian lưu trữ chẵn lẻ được thiết kế để lưu trữ hiệu quả và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách giữ nhiềuKhông gian lưu trữ chẵn lẻ được thiết kế để lưu trữ hiệu quả và bảo vệ tệp khi hư hỏng ổ đĩa bằng cách giữ nhiều hơn một bản sao. một bản sao. Không gian lưu trữ chẵn lẻ phù hợp nhất để lưu trữ dữ liệu và phát phương tiện như nhạc và video. Bố cục lưu trữ này yêu cầu ít nhất ba ổ đĩa để bảo vệ bạn khi hư hỏng một ổ đĩa và ít nhất bảy ổ đĩa để bảo vệ khi hư hỏng hai ổ đĩa.
   

Sau khi nâng cấp lên Windows, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các nhóm hiện có. Với vùng đã nâng cấp, bạn có thể tối ưu hóa mức sử dụng ổ đĩa và xóa các ổ đĩa khỏi vùng mà không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của vùng khi hư hỏng ổ đĩa.

Lưu ý: Các vùng được nâng cấp không tương thích với các phiên bản trước của Windows.

Khi bạn thêm các ổ đĩa mới vào vùng hiện có, bạn nền tối ưu hóa sử dụng ổ đĩa. Thao tác này sẽ di chuyển một số dữ liệu của bạn sang ổ đĩa mới được thêm để tận dụng dung lượng của vùng. Điều này sẽ xảy ra theo mặc định khi bạn thêm một ổ đĩa mới vào một nhóm được nâng cấp trong Windows bạn sẽ thấy một hộp kiểm cho Tối ưu hóa để trải rộng dữ liệu hiện có trên tất cả các ổ đĩa được chọn khi bạn thêm ổ đĩa. Tuy nhiên, nếu bạn đã xóa hộp kiểm hoặc thêm ổ đĩa trước khi nâng cấp một vùng, bạn sẽ cần tối ưu hóa sử dụng ổ đĩa theo cách thủ công. Để làm như vậy, nhập Không gian Lưu trữ trong hộp kiểm trên thanh tác vụ, chọn Không gian Lưu trữ từ danh sách kết quả tìm kiếm, rồi chọn Tối ưu hóa sử dụng ổ đĩa.
 

Nếu đã tạo một nhóm trong Windows hoặc nâng cấp một nhóm hiện có, bạn có thể loại bỏ một ổ đĩa khỏi nhóm đó. Dữ liệu được lưu trên ổ đĩa đó sẽ được di chuyển đến các ổ đĩa khác trong vùng và bạn sẽ thoải mái sử dụng ổ đĩa để lưu dữ liệu khác.

 1. Đi tới thanh tác vụ, nhập Không gian Lưu trữ vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Không gian Lưu trữ từ danh sách kết quả tìm kiếm.

 2. Chọn Thay đổi cài đặt > Ổ đĩa vật lý để xem tất cả ổ đĩa trong vùng của bạn.

 3. Tìm ổ đĩa bạn muốn xóa và chọn Chuẩn bị để xóa> Chuẩn bị để xóa. Vẫn cắm ổ đĩa vào PC cho đến khi ổ đĩa đã sẵn sàng để xóa. Quá trình này có thể mất vài giờ, tùy thuộc vào lượng dữ liệu bạn đã lưu trên đó.

 4. (Tùy chọn) Để tăng tốc độ chuẩn bị ổ đĩa, không được để PC chuyển sang chế độ ngủ. Nhập Nguồn điện và chế độ ngủ vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, rồi chọn Cài đặt nguồn điện & chế độ ngủ. Bên dưới Khi cắm, PC chuyển sang chế độ ngủ sau, chọn Không bao giờ.

 5. Khi ổ đĩa được liệt kê là Sẵn sàng để xóa, chọn Xóa > Xóa ổ đĩa. Bây giờ, bạn có thể rút ổ đĩa ra khỏi PC.

Lưu ý: Nếu bạn gặp phải sự cố khi bạn cố gắng chuẩn bị ổ đĩa để xóa, có thể là do bạn không có đủ dung lượng trống trong vùng để lưu trữ tất cả dữ liệu từ ổ đĩa bạn muốn xóa. Hãy thử thêm một ổ đĩa mới vào vùng có dung lượng bằng dung lượng ổ đĩa bạn định xóa rồi thử lại.Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×