Cài đặt Gói Trải nghiệm Cục bộ để sử dụng Windows 10 bằng ngôn ngữ yêu thích của bạn. Chúng tôi cung cấp các bản cập nhật thường xuyên cho những gói này qua Microsoft Store để liên tục cải thiện trải nghiệm.

Lưu ý: Chỉ có thể cài đặt Gói Trải nghiệm Cục bộ trên Windows 10, phiên bản 1803 trở lên. Kiểm tra xem bạn đang chạy phiên bản Windows nào.

Cách tải xuống

Tải Gói Trải nghiệm Cục bộ từ Microsoft Store:

Đi tớihttps://www.microsoft.com/store/collections/localexperiencepacks?cat0=devicesStore

Sau khi cài đặt Gói Trải nghiệm Cục bộ, cả tính năng của Windows lẫn các ứng dụng của Microsoft Store đều sẽ sử dụng ngôn ngữ mới. Cập nhật tùy chọn ngôn ngữ hiển thị của bạn bằng cách chọn nút Bắt đầu > Cài đặt  > Thời gian & Ngôn ngữ > Ngôn ngữ. Sử dụng menu Ngôn ngữ hiển thị trong Windows để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ đã cài đặt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×