Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có nhiều cách khác nhau để xóa ứng dụng và chương trình, vì vậy nếu không thể tìm thấy ứng dụng và chương trình mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể thử một vị trí khác. Lưu ý rằng một số ứng dụng và chương trình được tích hợp vào Windows và không thể gỡ cài đặt. Bạn có thể thử sửa chữa một chương trình trước tiên, nếu chương trình đó chỉ không chạy đúng cách.

Gỡ cài đặt từ menu Bắt đầu

 1. Chọn Bắt đầu > Tất cả ứng dụng và tìm kiếm ứng dụng trong danh sách được hiển thị.

 2. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ứng dụng đó, rồi chọn Gỡ cài đặt.

Gỡ cài đặt trong Cài đặt 

 1. Chọn Bắt đầu cài > Cài đặt  > Ứng> ứng dụng và & năng .

 2. Tìm ứng dụng bạn muốn xóa, chọn Xem thêm để >  cài đặt.

Lưu ý: Không thể gỡ cài đặt một số ứng dụng từ ứng dụng Cài đặt ngay bây giờ. Để được trợ giúp gỡ cài đặt các ứng dụng này, hãy làm theo hướng dẫn để gỡ cài đặt khỏi Panel điều khiển.  

Gỡ cài đặt khỏi Panel điều khiển 

 1. Trong tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Panel điều khiển rồi chọn từ kết quả.

 2. Chọn Chương trình Chương trình và Tính năng.

 3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) chương trình mà bạn muốn xóa rồi chọn Gỡ cài đặt hoặc Gỡ cài đặt/Thay đổi. Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cần trợ giúp thêm?

 • Nếu bạn không thể tìm thấy một ứng dụng hoặc chương trình, hãy thử các mẹo trong Xem tất cả các ứng dụng của bạn trong Windows 10 và Chương trình không được liệt kê trong thêm/xóa chương trình sau khi cài đặt.

 • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi gỡ cài đặt, hãy thử Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Cài đặt và Gỡ cài đặt Chương trình.

 • Nếu bạn đang tìm cách xóa phần mềm có hại, hãy xem Luôn được bảo vệ với Bảo mật Windows để tìm hiểu cách chạy quy trình quét. Hoặc nếu bạn sử dụng một chương trình phần mềm chống vi rút khác, hãy kiểm tra các tùy chọn bảo vệ chống vi rút của chương trình đó.

Gỡ cài đặt từ menu Bắt đầu

 1. Chọn Bắt đầu và tìm ứng dụng hoặc chương trình trong danh sách được hiển thị.

 2. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ứng dụng đó, rồi chọn Gỡ cài đặt.

Gỡ cài đặt từ trang Cài đặt

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Ứng> ứng dụng và & năng

 2. Chọn ứng dụng mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Gỡ cài đặt.

Gỡ cài đặt từ Panel Điều khiển (dành cho chương trình)

 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Panel Điều khiển rồi chọn Panel Điều khiển từ danh sách kết quả.

 2. Chọn Chương trình Chương trình và Tính năng.

 3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) chương trình mà bạn muốn xóa rồi chọn Gỡ cài đặt hoặc Gỡ cài đặt/Thay đổi. Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cần trợ giúp thêm?

 • Nếu bạn không thể tìm thấy một ứng dụng hoặc chương trình, hãy thử các mẹo trong Xem tất cả các ứng dụng của bạn trong Windows 10 và Chương trình không được liệt kê trong thêm/xóa chương trình sau khi cài đặt.

 • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi gỡ cài đặt, hãy thử Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Cài đặt và Gỡ cài đặt Chương trình.

 • Nếu bạn đang tìm cách xóa phần mềm có hại, hãy xem Luôn được bảo vệ với Bảo mật Windows để tìm hiểu cách chạy quy trình quét. Hoặc nếu bạn sử dụng một chương trình phần mềm chống vi rút khác, hãy kiểm tra các tùy chọn bảo vệ chống vi rút của chương trình đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×