Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chia sẻ ảnh, video hoặc loại tệp khác với bạn bè có sử dụng điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

 1. Hãy đảm bảo thiết bị khác mà bạn muốn chia sẻ được ghép nối với PC của bạn, đã bật và sẵn sàng nhận tệp. Tìm hiểu cách ghép nối.

 2. Trên PC của bạn, chọn Bắt đầu, sau đó nhập cài đặt. Chọn Thiết Cài đặt > Bluetooth & thiết bị > thiết bị.

 3. Trong Cài đặt thiết bị, chọn Gửi hoặc nhận tệp qua Bluetooth.

 4. Trong Truyền Tệp qua Bluetooth, chọn Gửi tệp > chọn thiết bị bạn muốn chia sẻ > Tiếp theo.

 5. Chọn Duyệt > hoặc các tệp cần chia sẻ > Mở > Tiếp (gửi tệp) tới > Hoàn tất.

 6. Trên thiết bị nhận, yêu cầu bạn bè chấp nhận tệp. Xem Nhận tệp qua Bluetooth.

Mở Cài đặt

Chia sẻ ảnh, video hoặc loại tệp khác với bạn bè có sử dụng điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

 1. Hãy đảm bảo thiết bị khác mà bạn muốn chia sẻ được ghép nối với PC của bạn, đã bật và sẵn sàng nhận tệp. Tìm hiểu cách ghép nối.

 2. Trên PC của bạn, chọn Bắt đầu > Cài đặt > thiết bị > Bluetooth & thiết bị khác.

 3. Trong cài đặt Bluetooth & thiết bị khác, chọn Gửi hoặc nhận tệp qua Bluetooth.

 4. Trong Truyền Tệp qua Bluetooth, chọn Gửi tệp > chọn thiết bị bạn muốn chia sẻ > Tiếp theo.

 5. Chọn Duyệt > tệp cần chia sẻ > Mở >Tiếp (gửi tệp này) để > kết thúc.

 6. Trên thiết bị nhận, yêu cầu bạn bè chấp nhận tệp. Xem Nhận tệp qua Bluetooth.

Mở Cài đặt

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×