Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chia sẻ ảnh, video hoặc loại tệp khác với bạn bè có sử dụng điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

 1. Hãy đảm bảo thiết bị khác mà bạn muốn chia sẻ được ghép nối với PC của bạn, đã bật và sẵn sàng nhận tệp. Tìm hiểu cách ghép nối.

 2. Trên PC của bạn, chọn Bắt đầu, sau đó nhập cài đặt. Chọn Thiết Cài đặt > Bluetooth & thiết bị > thiết bị.

 3. Trong Cài đặt thiết bị, chọn Gửi hoặc nhận tệp qua Bluetooth.

 4. Trong Truyền Tệp qua Bluetooth, chọn Gửi tệp > chọn thiết bị bạn muốn chia sẻ > Tiếp theo.

 5. Chọn Duyệt > hoặc các tệp cần chia sẻ > Mở > Tiếp (gửi tệp) tới > Hoàn tất.

 6. Trên thiết bị nhận, yêu cầu bạn bè chấp nhận tệp. Xem Nhận tệp qua Bluetooth.

Mở Cài đặt

Chia sẻ ảnh, video hoặc loại tệp khác với bạn bè có sử dụng điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

 1. Hãy đảm bảo thiết bị khác mà bạn muốn chia sẻ được ghép nối với PC của bạn, đã bật và sẵn sàng nhận tệp. Tìm hiểu cách ghép nối.

 2. Trên PC của bạn, chọn Bắt đầu > Cài đặt > thiết bị > Bluetooth & thiết bị khác.

 3. Trong cài đặt Bluetooth & thiết bị khác, chọn Gửi hoặc nhận tệp qua Bluetooth.

 4. Trong Truyền Tệp qua Bluetooth, chọn Gửi tệp > chọn thiết bị bạn muốn chia sẻ > Tiếp theo.

 5. Chọn Duyệt > tệp cần chia sẻ > Mở >Tiếp (gửi tệp này) để > kết thúc.

 6. Trên thiết bị nhận, yêu cầu bạn bè chấp nhận tệp. Xem Nhận tệp qua Bluetooth.

Mở Cài đặt

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×