Theo mặc định khi bật, File Explorer hiển thị cửa sổ Truy cập nhanh. Bạn có thể thiết lập cho một thư mục hiển thị trong cửa sổ Truy cập nhanh để dễ dàng tìm kiếm. Chỉ cần nhấn chuột phải vào thư mục và chọn Ghim vào Truy cập nhanh. Hủy ghim khi bạn không cần thư mục này ở đó nữa.alternate text

Nếu bạn chỉ muốn thấy các thư mục mình đã ghim, bạn có thể tắt các tệp gần đây hoặc các thư mục thường xuyên truy cập. Vào thẻ Xem và chọn Tùy chọn. Trong mục Quyền riêng tư bỏ chọn ở hộp kiểm và nhấn Áp dụng. Bây giờ, Truy cập nhanh sẽ chỉ hiển thị các thư mục được ghim. (Nếu bạn bật lại thì các mục trước đây bạn xóa khỏi Truy cập nhanh có thể hiển thị lại.)alternate text

Bạn cũng có thể gỡ bỏ các mục khỏi Truy cập nhanh. Nếu bạn không muốn thấy một mục hiển thị nào, nhấn chuột phải vào mục đó và chọn Xóa khỏi Truy cập nhanh. Mục này sẽ không hiển thị ở đó nữa, ngay cả khi bạn sử dụng mỗi ngày.alternate text

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×