Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau đây là cách hiển thị tệp và thư mục ẩn.

Windows 10

  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập thư mục rồi chọn Hiển thị tệp và thư mục ẩn từ kết quả tìm kiếm.

  2. Bên dưới thiết đặt nâng cao, chọn Hiển thị tệp, thư mục và ổ đĩa ẩn, rồi chọn OK.

Windows 8.1 

  1. Trượt nhanh vào từ mép phải của màn hình rồi chọn Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ tới góc phía trên bên phải màn hình, di trỏ chuột xuống rồi chọn Tìm kiếm).

  2. Nhập thư mục vào hộp tìm kiếm rồi chọn Tùy chọn thư mục từ kết quả tìm kiếm.

  3. Chọn tab Xem .

  4. Trong Cài đặt nâng cao, chọn Hiển thị tệp, thư mục và ổ ẩn rồi chọn OK.

Windows 7 

  1. Chọn nút bắt đầu, rồi chọn Pa-nen điều khiển > diện mạo và cánhân hóa.

  2. Chọn Tùy chọn thư mục rồi chọn tab Xem .

  3. Bên dưới thiết đặt nâng cao, chọn Hiển thị tệp, thư mục và ổ đĩa ẩn, rồi chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×