Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Làm cách nào để xem dữ liệu hoạt động của các ứng dụng và dịch vụ mà Microsoft thu thập về tôi?

Khi bạn sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu bao gồm thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng thiết bị, hệ điều hành, các ứng dụng và dịch vụ để giúp chúng tôi khắc phục sự cố và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn. Bạn có thể đi đến trang lịch sử hoạt động để xem các website Microsoft nào bạn đã truy nhập và ứng dụng mà bạn đã sử dụng mỗi ngày và xóa dữ liệu hoạt động được liên kết với chúng.

Làm cách nào để xóa dữ liệu hoạt động của các ứng dụng và dịch vụ?

Bạn có thể xóa dữ liệu hoạt động ứng dụng và dịch vụ mà Microsoft đã liên kết với tài khoản Microsoft của bạn trên trang lịch sử hoạt động . Bạn có thể xóa dữ liệu này theo ngày. Ví dụ: nếu bạn xóa dữ liệu về hoạt động sử dụng Microsoft Word vào ngày 1 tháng 1, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu đo từ xa mà chúng tôi thu thập về hoạt động sử dụng Word của bạn vào ngày đó.

Tại sao tôi không thể thấy tất cả dữ liệu hoạt động của các ứng dụng và dịch vụ?

Dưới đây là một số lý do có thể khiến bạn không thể thấy tất cả dữ liệu của mình trên bảng điều khiển quyền riêng tư:

  • Có thể mất một lát để điều chỉnh và xử lý dữ liệu của bạn thành định dạng mà bạn có thể hiểu, vì vậy có thể mất một vài ngày dữ liệu của bạn mới hiển thị.

  • Ngày mà hoạt động của các ứng dụng và dịch vụ xuất hiện cho biết thời gian Microsoft nhận được dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng một ứng dụng nhưng thiết bị của bạn ở chế độ ngoại tuyến trong vài ngày, chúng tôi sẽ chỉ nhận được dữ liệu khi thiết bị của bạn trực tuyến trở lại.

  • Chúng tôi chỉ hiển thị cho bạn dữ liệu được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, vì vậy, hãy nhớ sử dụng tài khoản Microsoft của bạn khi đăng nhập vào các ứng dụng và dịch vụ mà bạn sử dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×