Kích hoạt Windows 10

Kích hoạt giúp xác minh rằng bản sao Windows của bạn là chính xác và chưa được sử dụng trên các thiết bị khác với điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft được cho phép.

Kiểm tra trạng thái kích hoạt của bạn

Trước tiên, bạn sẽ muốn tìm hiểu xem Windows 10 của mình đã được kích hoạt và liên kết với tài khoản Microsoft của bạn chưa.

Điều quan trọng là bạn phải liên kết tài khoản Microsoft của mình với giấy phép Windows 10 trên thiết bị của bạn. Khi liên kết tài khoản Microsoft của mình với giấy phép kỹ thuật số, bạn có thể kích hoạt lại Windows bằng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt bất cứ khi nào bạn thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng.

Để kiểm tra trạng thái kích hoạt trong Windows 10, hãy chọn nút bắt đầu , rồi chọn cài đặt > Cập Nhật & bảo mật , rồi chọn kích hoạt .  Trạng thái kích hoạt của bạn sẽ được liệt kê bên cạnh Kích hoạt.

Kiểm tra trạng thái kích hoạt trong thiết đặt

Bạn sẽ thấy một trong các thông báo trạng thái kích hoạt này trên trang Kích hoạt:

Trạng thái kích hoạt

Mô tả

Windows đã được kích hoạt

Đã kích hoạt Windows bằng giấy phép kỹ thuật số

 • Bạn đã được kích hoạt.

 • Tài khoản Microsoft của bạn chưa được liên kết với giấy phép kỹ thuật số của bạn.

 • Làm theo các hướng dẫn trong Liên kết tài khoản Microsoft của bạn.

Windows được kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn

 • Bạn đã được kích hoạt.

 • Tài khoản Microsoft của bạn đã được liên kết với giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Windows chưa được kích hoạt

 • Bạn chưa được kích hoạt.

 • Bạn sẽ thấy một thông báo lỗi giải thích về sự cố.

 • Bạn có thể cần phải mua Windows 10 để kích hoạt.

Nếu bạn cần mua giấy phép cho thiết bị của mình, hãy xem "mua giấy phép Windows 10".

Nếu bạn đã mua giấy phép cho thiết bị này nhưng vẫn nhận được thông báo lỗi, hãy tiếp tục xem Các phương pháp kích hoạt.

Để liên kết tài khoản Microsoft của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn sau đây:

 1. Đăng nhập với tư cách người quản trị để thêm tài khoản Microsoft của bạn. Để xác nhận rằng bạn đang sử dụng tài khoản người quản trị, hãy chọn nút bắt đầu , rồi chọn thiết đặt > tài khoản > thông tin của bạn . Bên dưới tên của bạn, bạn sẽ thấy người quản trị. Nếu bạn không phải là người quản trị, hãy xem bài viết Tạo người dùng cục bộ hoặc tài khoản người quản trị.

  Đi đến thông tin của bạn trong thiết đặt

 2. Xác nhận rằng tài khoản người quản trị cũng là tài khoản Microsoft của bạn bằng cách kiểm tra xem địa chỉ email có hiển thị ở trên Người quản trị hay không. Nếu địa chỉ email hiển thị, thì đây là một tài khoản Microsoft. Nếu không, tức là bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cục bộ. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, hãy xem Cách tạo tài khoản Microsoft mới.

 3. Sau khi bạn xác nhận rằng bạn là người quản trị và sử dụng tài khoản Microsoft của bạn, hãy quay lại trang kích hoạt , chọn Thêm tài khoản, nhập tài khoản Microsoft và mật khẩu của bạn, rồi chọn đăng nhập.

Sau khi thêm tài khoản Microsoft, trên trang Kích hoạt, bạn sẽ thấy Windows đã được kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.

Các phương pháp kích hoạt

Tùy theo cách nhận bản sao Windows 10 mà bạn sẽ cần giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm gồm 25 ký tự để kích hoạt Windows 10. Nếu không có một trong hai phương tiện này, bạn sẽ không thể kích hoạt thiết bị của mình.

 • Giấy phép kỹ thuật số (được gọi là quyền kỹ thuật số trong Windows 10, Phiên bản 1511) là một phương pháp kích hoạt trong Windows 10 không yêu cầu bạn phải nhập khóa sản phẩm.

 • Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Nội dung bạn sẽ thấy chính là KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Sau khi xác định phương pháp kích hoạt sẽ sử dụng, hãy làm theo các bước trong bài viết Kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số hoặc Kích hoạt bằng khóa sản phẩm tương ứng.

Phương pháp kích hoạt của bạn tùy thuộc vào cách bạn có được bản sao Windows 10.

Nếu bạn có được Windows 10 bằng...

Phương pháp kích hoạt

Nâng cấp miễn phí lên Windows 10 từ thiết bị đủ điều kiện chạy bản sao Windows 7 hoặc Windows 8.1 chính hãng

Giấy phép kỹ thuật số

Nếu bạn liên kết hoặc đăng nhập vào một tài khoản Microsoft hoặc liên kết với MSA của bạn với giấy phép kỹ thuật số của bạn, điều đó sẽ là MSA của bạn có chứa giấy phép kỹ thuật số.

Mua bản nâng cấp Windows 10 Pro từ ứng dụng Microsoft Store và kích hoạt thành công Windows 10

Giấy phép kỹ thuật số

Khi mua từ Microsoft Store, một email xác nhận đã được gửi để xác nhận việc mua. Địa chỉ email đó (MSA) sẽ chứa giấy phép kỹ thuật số.

Bạn là Người dùng Nội bộ Windows và nâng cấp lên bản dựng Windows 10 Insider Preview mới nhất trên thiết bị đủ điều kiện chạy phiên bản Windows và Windows 10 Preview cũ đã kích hoạt

Giấy phép kỹ thuật số

Địa chỉ email mà bạn đã sử dụng cho đăng nhập người dùng nội bộ Windows của bạn sẽ có thể là MSA chứa giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Mua Windows 10 chính hãng từ ứng dụng Microsoft Store

Giấy phép kỹ thuật số

Khi mua từ Microsoft Store, một email xác nhận đã được gửi để xác nhận việc mua. Địa chỉ email đó (MSA) sẽ chứa giấy phép kỹ thuật số.

Mua PC đi kèm với Windows 10

Khóa sản phẩm

Tìm khóa sản phẩm của bạn trên thiết bị hoặc trên giấy chứng nhận tính xác thực (COA) được đính kèm vào thiết bị của bạn.

Mua bản sao hộp của Windows 10 từ một nhà bán lẻ được ủy quyền

Khóa sản phẩm

Tìm khóa sản phẩm của bạn trên nhãn bên trong hộp Windows 10.

Mua bản sao Windows 10 kỹ thuật số từ một nhà bán lẻ được ủy quyền

Khóa sản phẩm

Tìm khóa sản phẩm của bạn trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi mua Windows 10 hoặc trong khóa kỹ thuật số có thể truy cập thông qua trang web của nhà bán lẻ.

Giấy phép kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn để sử dụng Windows 10 dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập.

Có thỏa thuận Cấp phép Số lượng lớn cho Windows 10 hoặc gói đăng ký MSDN

Khóa sản phẩm

Khóa sản phẩm của bạn có sẵn thông qua cổng thông tin web cho chương trình của bạn.

Mua một thiết bị mới hoặc thiết bị tân trang chạy Windows 10

Khóa sản phẩm

Khóa sản phẩm được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn, có trên bao bì thiết bị, được bao gồm dưới dạng thẻ hoặc có trên Chứng chỉ Xác thực (COA) dán trên thiết bị.

Nếu bạn đã mua một PC được tân trang lại, thì người tân trang, chứ không phải Microsoft, sẽ phải cung cấp cho bạn khóa sản phẩm.

Mua từ Microsoft Store Online

Khóa sản phẩm

Tìm khóa sản phẩm của bạn trong email xác nhận có chứa lịch sử đơn hàng.

Nếu không có giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm, bạn có thể mua giấy phép kỹ thuật số Windows 10 sau khi cài đặt xong. Cách thực hiện như sau:

 1. Chọn nút Bắt đầu .

 2. Chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật   > Kích hoạt  .

 3. Chọn Truy cập Store.

Thao tác này sẽ mở ứng dụng Microsoft Store mà bạn có thể mua giấy phép kỹ thuật số Windows 10.

Kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số

Giấy phép kỹ thuật số được liên kết với phần cứng và với tài khoản Microsoft của bạn nên bạn không cần phải tìm gì trên PC. Mọi thứ sẽ hoàn tất sau khi PC được kết nối với internet và bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. 

Nếu đang sử dụng giấy phép kỹ thuật số được liên kết với tài khoản Microsoft, bạn có thể chạy thiết lập và bỏ qua tùy chọn khóa sản phẩm bằng cách chọn Tôi không có khóa sản phẩm. Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình và kết nối với internet, bạn sẽ được kích hoạt.

Nếu bạn có giấy phép kỹ thuật số cho thiết bị của mình, bạn sẽ có thể cài đặt lại cùng một phiên bản Windows 10 trên thiết bị này mà không cần nhập khóa sản phẩm.

Đảm bảo rằng Windows 10 đã được kích hoạt trước khi bạn cố cài đặt lại hệ điều hành này. Để tìm hiểu, hãy chọn nút bắt đầu , rồi chọn cài đặt > cập nhật & bảo mậtkích hoạt > .Bạn sẽ có thể xác nhận rằng Windows 10 của bạn đã được kích hoạt và tài khoản Microsoft của bạn được liên kết với giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Kiểm tra trạng thái kích hoạt trong thiết đặt

Sau đây là các thông báo sẽ hiển thị trên trang Kích hoạt:

Trạng thái kích hoạt

Mô tả

Đã kích hoạt Windows bằng giấy phép kỹ thuật số

Tài khoản Microsoft của bạn chưa được liên kết với giấy phép kỹ thuật số của bạn. Làm theo các hướng dẫn để Liên kết tài khoản Microsoft của bạn.

Windows được kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn

Tài khoản Microsoft của bạn đã được liên kết với giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Nếu Windows 10 chưa được kích hoạt trên thiết bị của bạn, hãy xem Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows 10 để biết thêm thông tin.  

Nếu giấy phép kỹ thuật số của bạn không được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới kiểm tra trạng thái kích hoạt của bạn, liên kết tài khoản Microsoft của bạn.

Sau khi liên kết tài khoản của mình, bạn sẽ có thể chạy quá trình thiết lập để cài đặt lại Windows 10. Để biết thêm thông tin về cách tạo phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 10, hãy đi đến trang web tải xuống phần mềm của Microsoft. Khi tạo phương tiện cài đặt, hãy nhớ chọn phiên bản Windows 10 phù hợp với phiên bản đã được cài đặt trên thiết bị của bạn.

Trong khi cài đặt lại, nếu bạn được yêu cầu nhập khóa sản phẩm, bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách chọn Tôi không có khóa sản phẩm. Windows 10 sẽ tự động kích hoạt trực tuyến sau khi quá trình cài đặt hoàn tất. Nếu bạn đã liên kết giấy phép kỹ thuật số với tài khoản Microsoft của bạn, hãy nhớ đăng nhập vào tài khoản Microsoft được liên kết với giấy phép kỹ thuật số.   

Khi bạn thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng trên thiết bị của mình (như thay thế bo mạch chủ) thì Windows 10 có thể không còn được kích hoạt.   

Đảm bảo đã liên kết tài khoản Microsoft với giấy phép kỹ thuật số để chuẩn bị cho các thay đổi về phần cứng. Việc liên kết cho phép bạn kích hoạt lại Windows bằng cách sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt nếu bạn muốn thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng sau này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng.

Nếu không có giấy phép kỹ thuật số, bạn sẽ sử dụng khóa sản phẩm để kích hoạt.  

Kích hoạt bằng khóa sản phẩm

Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự có dạng như sau:

     KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa sản phẩm.  Hoặc sau khi cài đặt, để nhập khóa sản phẩm, hãy chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > Cập nhật & bảo mật > kích hoạt > Cập Nhật khóa sản phẩm > thay đổi khóa sản phẩm.

Thay đổi khóa sản phẩm trong thiết đặt

Để tìm khóa sản phẩm của bạn, hãy xem bảng khóa sản phẩm trong bài viết Các phương pháp kích hoạt, mục Tôi sử dụng phương pháp kích hoạt nào, giấy phép kỹ thuật số hay khóa sản phẩm?

Lưu ý: Microsoft chỉ giữ lại bản ghi khóa sản phẩm nếu bạn đã mua từ cửa hàng trực tuyến của Microsoft. Bạn có thể tìm hiểu xem bạn đã mua từ Microsoft trong lịch sử đơn hàngcủa tài khoản Microsoft của mình. Để có thêm trợ giúp, hãy xem mục Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn.

Nếu có khóa sản phẩm thì bạn có thể sử dụng Thay đổi khóa sản phẩm để kích hoạt Windows 10 trong từng trường hợp sau đây. Dưới đây là thông tin bổ sung có thể giúp bạn kích hoạt:

Bạn sẽ cần phải sử dụng khóa sản phẩm hợp lệ để kích hoạt Windows 10 trên một thiết bị chưa từng cài đặt một bản sao Windows 10 được kích hoạt.

Bạn cũng cần sử dụng khóa sản phẩm hợp lệ nếu muốn cài đặt một phiên bản Windows 10 chưa từng được kích hoạt trên thiết bị. Ví dụ: bạn cần có khóa sản phẩm hợp lệ để cài đặt và kích hoạt Windows 10 Pro trên thiết bị đã cài đặt Windows 10 Home.

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu nhập khóa sản phẩm hợp lệ. Sau khi cài đặt xong, Windows 10 sẽ tự động được kích hoạt trực tuyến. Để kiểm tra trạng thái kích hoạt trong Windows 10, hãy chọn nút bắt đầu , rồi chọn cài đặt> Cập Nhật & bảo mật > kích hoạt .  

Kiểm tra trạng thái kích hoạt trong thiết đặt

Nếu Windows 10 chưa được kích hoạt trên thiết bị của bạn, hãy xem Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows 10 để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn có thể phải nhập khóa sản phẩm Windows 10 có trên bao bì thiết bị, được bao gồm dưới dạng thẻ hoặc có trên Chứng chỉ Xác thực (COA) dán trên thiết bị. Nếu không có khóa sản phẩm Windows 10, bạn sẽ có thể mua khóa trong quá trình thiết lập.

Khi mua thiết bị tân trang chạy Windows 10, bạn sẽ cần kích hoạt Windows bằng cách sử dụng khóa sản phẩm trên Chứng chỉ Xác thực (COA) dán trên thiết bị. 

Nếu nhà sản xuất phần cứng gốc (OEM) đã thay đổi bo mạch chủ cho bạn, thì PC sẽ tự động kích hoạt lại. Nếu PC không kích hoạt, thì OEM của bạn có thể đã cung cấp cho bạn thẻ COA có một khóa gồm 25 ký tự bên dưới lớp phủ màu xám. Hãy thực hiện các bước sau để kích hoạt:

Lưu ý: Để loại bỏ lớp phủ màu xám che khóa sản phẩm, hãy sử dụng đồng xu hoặc móng tay để cào nhẹ lớp phủ đó.

 1. Chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > Cập Nhật &kích hoạt > bảo mật .

 2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm.

 3. Nhập khóa sản phẩm có trên COA và làm theo hướng dẫn.

  Thay đổi khóa sản phẩm trong thiết đặt

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa sản phẩm. Khi nhập khóa sản phẩm, bạn sẽ sở hữu một phiên bản Windows 10 được kích hoạt.  

Nếu đã thiết lập xong và chưa nhập khóa sản phẩm, bạn vẫn có thể nhập khóa sản phẩm. Chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Kích hoạt  > Cập nhật khóa sản phẩm > Thay đổi khóa sản phẩm.

Thay đổi khóa sản phẩm trong cài đặt

Khi bạn thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng trên thiết bị của mình (như thay thế bo mạch chủ) thì Windows 10 có thể không còn được kích hoạt.   

Nếu không cài đặt lại Windows thì bạn có thể chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Kích hoạt  > Cập nhật khóa sản phẩm > Thay đổi khóa sản phẩm để kích hoạt lại thiết bị của mình. Nếu không, bạn có thể nhập khóa sản phẩm trong quá trình cài đặt Windows.

Nếu nhà sản xuất phần cứng gốc (OEM) đã thay đổi bo mạch chủ cho bạn, thì PC sẽ tự động kích hoạt lại. Nếu PC không kích hoạt, thì OEM của bạn có thể đã cung cấp cho bạn thẻ COA có lớp phủ màu xám trên một khóa gồm 25 ký tự. Hãy thực hiện các bước sau để kích hoạt.

Lưu ý: Để loại bỏ lớp phủ màu xám che khóa sản phẩm, hãy sử dụng đồng xu hoặc móng tay để cào nhẹ lớp phủ đó.

 1. Chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > Cập Nhật &kích hoạt > bảo mật .

 2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm.

 3. Nhập khóa sản phẩm có trên COA và làm theo hướng dẫn.

Thay đổi khóa sản phẩm trong cài đặt

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng.

Bạn cần thêm thông tin?

Nếu giấy phép của bạn không phù hợp với phiên bản Windows mà bạn đã mua hoặc có quyền sử dụng, thì Windows sẽ không kích hoạt. Kiểm tra xem bạn đã mua phiên bản nào, Windows 10 Home hay Windows 10 Pro. Để xem phiên bản này, hãy chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > Cập Nhật & Security > kích hoạt .

Kiểm tra phiên bản Windows của bạn trong thiết đặt

Nếu đã mua phiên bản Windows 10 Home, bạn sẽ cần cài đặt lại Windows 10 Home. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Windows 10 Home và muốn thay đổi phiên bản, hãy xem Nâng cấp Windows 10 Home lên Windows 10 Pro.

Nếu là một Người dùng Nội bộ Windows và đang chạy các bản dựng Windows 10 Insider Preview, bạn sẽ tự động nhận được các bản dựng mới đã được kích hoạt, miễn là Windows đã được kích hoạt trên thiết bị của bạn trước khi nâng cấp lên bản dựng mới đó. 

Để kiểm tra trạng thái kích hoạt trong Windows 10, hãy chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt .

Kiểm tra trạng thái kích hoạt trong thiết đặt

Nếu Windows 10 chưa được kích hoạt trên thiết bị của bạn, hãy xem Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows 10 để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không phải là một phần của chương trình người dùng nội bộ Windows và bạn muốn gia nhập, hãy chọn nút bắt đầu , rồi chọn cài đặt > Cập Nhật & bảo mật > chương trình người dùng nội bộ Windows > bắt đầu.  

Tham gia chương trình

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt lại Windows 10 Insider Preview và phiên bản tương tự của Windows 10 hoặc Windows 10 Insider Preview (bản dựng mới hơn 10240) đã được kích hoạt trên thiết bị, giấy phép kỹ thuật số sẽ tự động kích hoạt Windows.

Liên kết liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×