Kết nối không dây PC của bạn với TV, máy chiếu, PC khác hoặc loại màn hình bên ngoài khác hỗ trợ Miracast.

  1. Bật TV hoặc máy chiếu. Nếu bạn đang sử dụng hộp an toàn hoặc bộ điều hợp Miracast, hãy nhớ cắm vào màn hình.

  2. Đảm bảo đã bật Wi-Fi trên PC.

  3. Ở bên phải thanh tác vụ, chọn biểu tượng Mạng để > > màn hình hoặc bộ điều hợp của bạn.

  4. Làm theo mọi hướng dẫn khác trên màn hình. Nếu không thấy hướng dẫn khác có nghĩa là bạn đã hoàn tất.

  1. Bật TV hoặc máy chiếu. Nếu bạn đang sử dụng hộp an toàn hoặc bộ điều hợp Miracast, hãy nhớ cắm vào màn hình.

  2. Đảm bảo đã bật Wi-Fi trên PC.

  3. Trên thanh tác vụ, chọn biểu tượng trung tâm hành động > Kết nối > chọn màn hình của bạn.

  4. Làm theo mọi hướng dẫn khác trên màn hình. Nếu không thấy hướng dẫn khác có nghĩa là bạn đã hoàn tất.

Nếu thao tác nhấn Kết nối trong trung tâm hành động không tìm thấy thiết bị của bạn, hãy thử các bước khắc phục sự cố được cung cấp tại Khắc phục sự cố kết nối Miracast màn hình không dây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×