Bạn sẽ không tự động được kết nối với các điểm truy cập mở mà Windows đề xuất nữa do dịch vụ này đã không còn khả dụng.

Trên Windows 10 phiên bản 1709 trở xuống, Cài đặt kết nối với các điểm truy cập mở được đề xuất sẽ vẫn xuất hiện trong Cài đặt > Mạng & Internet > Wi-Fi trên PC chạy Windows 10 của bạn và trong Cài đặt > Mạng & không dây > Wi-Fi > Cài đặt bổ sung trên điện thoại chạy Windows 10 của bạn. Khi bật cài đặt này, bạn vẫn sẽ được kết nối với điểm truy cập mở được đề xuất mà bạn đã kết nối trước đây. Tuy nhiên, bạn sẽ không tự động được kết nối với điểm truy cập mở được đề xuất mới bất kể cài đặt là gì.

Mạng Wi-Fi mở sẽ vẫn xuất hiện trong danh sách các mạng khả dụng và bạn vẫn có thể tự kết nối với các mạng đó. Tuy nhiên, vì mạng Wi-Fi mở không yêu cầu phải có mật khẩu để kết nối nên bất kỳ ai cũng có thể kết nối với mạng đó. Người khác có thể xem thông tin bạn gửi qua mạng này. Hãy cẩn trọng khi làm những việc trên mạng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm hoặc đợi cho đến khi bạn có thể kết nối với một mạng an toàn mà bạn tin cậy trước khi làm những việc này.

Chủ đề liên quan

Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×