Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Nếu camera của bạn không hoạt động, hãy xem bài viết Camera không hoạt động trong Windows 10

Ảnh và video được chụp/quay bằng camera hoặc webcam tích hợp sẵn được lưu vào thư mục Thư viện Ảnh theo mặc định. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết thiếu thư viện ảnh (0xA00F4275) khi tìm cách chụp ảnh hoặc quay video bằng ứng dụng Camera trong Windows 10, hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự được liệt kê.

Thay đổi vị trí lưu ảnh và video mới

 1. Chọn bắt đầu > thiết đặt > hệ thống > lưu trữ> thay đổi nơi lưu nội dung mới.

 2. Xem các mục được liệt kê bên dưới Vị trí lưu ảnh và video mới. Đây thường là tên có chữ cái đại diện cho ổ đĩa, chẳng hạn như PC này (C:) hoặc Thiết bị này trên thiết bị di động. Nếu ảnh và video được lưu vào thiết bị bên ngoài, hãy bảo đảm bạn đã kết nối thiết bị đó.

 3. Trong Vị trí lưu ảnh và video mới, chọn vị trí lưu hiện tại. Sau đó, nếu các tùy chọn khác có sẵn trong menu thả xuống, hãy chọn một vị trí khác, chọn Áp dụng, thay đổi về vị trí ban đầu hoặc PC này (C:) rồi chọn Áp dụng một lần nữa.

 4. Hãy thử chụp ảnh. Nếu bạn vẫn thấy thông báo lỗi đó, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Tạo thư mục Thư viện Ảnh mới

 1. Chọn Bắt đầu  > File Explorer.

 2. Trong File Explorer, chọn PC này rồi chọn đĩa HĐH, thường gọi là OSDisk (C:).

 3. Trong Trang chủ, chọn Thư mục mới rồi nhập Thư viện Ảnh làm tên của thư mục mới.

 4. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) thư mục Thư viện Ảnh mà bạn vừa tạo rồi chọn Bao gồm trong thư viện > Thư viện Ảnh.

 5. Hãy thử chụp ảnh. Nếu bạn vẫn thấy thông báo lỗi đó, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Kiểm tra các quyền đối với tệp trên thư mục Thư viện Ảnh

 1. Trong File Explorer, chọn Ảnh rồi nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) Thư viện Ảnh và chọn Thuộc tính.

 2. Trong Bảo mật > Nhóm hoặc tên người dùng, chọn tên người dùng mà bạn hiện đang đăng nhập. Sau đó, trong hộp quyền bên dưới, bên cạnh Viết, hãy đảm bảo đã chọn Cho phép.

 3. Hãy thử chụp ảnh. Nếu bạn vẫn thấy thông báo lỗi đó, hãy thử tìm câu trả lời trong các diễn đàn của Cộng đồng Microsoft.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Các bài viết này có thể có thông tin bạn cần:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×