Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tại sao Microsoft thu thập lịch sử tìm kiếm của tôi?

Giống như các công cụ tìm kiếm khác, Bing sử dụng lịch sử tìm kiếm trên web để cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của bạn bằng cách hiển thị đề xuất khi bạn nhập, cung cấp kết quả được cá nhân hóa và nhiều tiện ích khác. Cortana cũng sử dụng dữ liệu tìm kiếm của bạn để cung cấp cho bạn các câu trả lời kịp thời, thông minh và các đề xuất được cá nhân hóa, cũng như để hoàn thành các tác vụ khác cho bạn.

Làm cách nào để xem và xóa lịch sử tìm kiếm?

Để xem và xóa lịch sử tìm kiếm trên Bing được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, hãy chuyển đến bảng điều khiển quyền riêng tư.

Làm cách nào để bật chức năng Tìm kiếm An toàn trên Bing?

Đi tới Bing.com chọn tùy chọn Tìm kiếm An toàn của bạn: Nghiêm ngặt, Trung bình hoặc Tắt.

Làm cách nào để xem và xóa lịch sử duyệt mà Microsoft liên kết với tài khoản Microsoft của tôi?

Chuyển đến bảng điều khiển quyền riêng tư để xem và xóa lịch sử duyệt của bạn.

Tại sao tôi không thấy tất cả dữ liệu của tôi trên bảng điều khiển quyền riêng tư?

Để tìm hiểu thêm về lý do khiến bạn có thể không nhìn thấy tất cả dữ liệu của mình, hãy xem Xem dữ liệu của bạn trên bảng điều khiển quyền riêng tư.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×