Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lỗi này có nghĩa là đã có sự cố xảy ra với đăng ký trên PC của bạn và bạn cần trở về cấu hình trước đó.

  1. Tắt PC của bạn bằng cách nhấn và giữ nút nguồn, sau đó bật lại. Khi bạn nhìn thấy logo của nhà sản xuất PC, hãy tắt PC một lần nữa. Lặp lại quy trình cho đến khi bạn thấy Vui lòng đợi.

  2. Trên màn hình tiếp theo, chọn Khắc phục sự cố, sau đó chọn Tùy chọn nâng cao >khôi phục hệ thống.

  3. Chọn tài khoản người quản trị rồi nhập mật khẩu. Chọn Tiếp tục.

  4. Tiếp theo, chọn điểm khôi phục để khởi động lại PC của bạn. Chọn cấu hình máy tính chạy tốt lần cuối.

  5. Nếu bạn vẫn gặp sự cố hoặc nếu không có điểm khôi phục, hãy đặt lại PC của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×