Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi đã tạo nội dung lưu trữ về lịch sử hoạt động trong bảng điều khiển quyền riêng tư, bạn cần tải xuống nội dung lưu trữ dưới dạng tệp .zip và sau đó mở tệp này để truy nhập nội dung lưu trữ.

Để tải xuống và mở tệp .zip

  1. Đi đến bảng điều khiển quyền riêng tư, rồi chọn tải xuống trang dữ liệu của bạn .

  2. Dưới lưu trữ, chọn liên kết tải xuống bên cạnh lưu trữ mà bạn muốn mở.

  3. Làm theo các hướng dẫn trong trình duyệt để lưu tệp .zip vào một vị trí trên máy tính.

  4. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy làm theo các hướng dẫn trong trình duyệt để mở tệp .zip.

Bên trong tệp .zip, bạn sẽ tìm thấy từng nội dung lưu trữ cụ thể gồm các loại dữ liệu mà bạn đã chọn ở định dạng Ký hiệu Đối tượng JavaScript (.JSON) .

Cách mở nội dung lưu trữ

  1. Nhấp đúp vào tệp của loại dữ liệu bạn muốn xem.

  2. Chọn trình duyệt hoặc ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để xem nội dung của tệp .JSON.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×