Mở và chạy DxDiag.exe

Công cụ này được sử dụng để thu thập thông tin về thiết bị để giúp khắc phục các sự cố với âm thanh và video DirectX. Người hỗ trợ có thể yêu cầu thông tin này hoặc bạn có thể đăng thông tin trong diễn đàn khi yêu cầu trợ giúp.

Trong Windows, chọn Bắt đầu  và nhập dxdiag vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ. Chọn dxdiag từ kết quả.

Trong công cụ, chọn Lưu Tất cả thông tin để có định dạng dễ chia sẻ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×