Hỗ trợ cho Windows 7 đã dừng vào ngày 14 tháng 1 năm 2020

Chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển sang pc Windows 11 để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật từ Microsoft.

Tìm hiểu thêm

Microsoft Security Essentials đã đến cuối dịch vụ vào 14/01/2020 và không còn có sẵn dưới dạng bản tải xuống.  Microsoft sẽ tiếp tục phát hành các bản cập nhật chữ ký (bao gồm công cụ) cho hệ thống dịch vụ hiện đang chạy Microsoft Security Essentials cho đến năm 2023. 

Tại sao Microsoft Security Essentials không còn khả dụng nữa?
Windows 7 không còn được hỗ trợ và tính khả dụng của các bản cài đặt mới của Microsoft Security Essentials đã kết thúc. Tất cả khách hàng nên chuyển sang Windows 10 và Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows để có tùy chọn bảo mật tốt nhất của chúng tôi.

Microsoft Security Essentials có đang chạy trên hệ thống của tôi tiếp tục chạy không?
Có, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật chữ ký cho Microsoft Security Essentials cho đến năm 2023.   

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×