Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các ứng dụng nhóm cùng nhau cho bất kỳ điều gì bạn muốn bằng cách tạo máy tính bàn ảo. Chọn dạng xem tác vụ trên thanh tác vụ, sau đó mở màn hình nền, sau đó mở các ứng dụng bạn cần.

Để di chuyển các ứng dụng giữa máy tính bàn ảo, hãy chọn dạng xem tác vụ, rồi kéo ứng dụng bạn muốn từ màn hình nền này sang máy tính khác. Hoặc tạo một màn hình nền ảo khác bằng cách kéo một ứng dụng vào máy tính để bàn mới.

Ảnh chụp màn hình của máy tính để bàn ảo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×